Indberet din fangst
Fiskeriet lukket pga. høj vandtemperatur.
Temp. i Skjern Å: 16,73 °C (Åbner ved 16,5 °C)  

Premieren 2020

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, forventer en normal åbning af fiskesæsonen 2020. Vi er dog opmærksomme på, at myndighederne kan komme med nye tiltag, som kan sætte en stopper for præmieren. Vi opfordrer alle til at følge med her på siden, hvor vi selvfølgelig vil holde Jer orienteret.

Optakten har i år været præget af Corona epidemien, som stadig, og formentlig et stykke tid fremover, vil sætte sit aftryk på hele samfundet. Det betyder eksempelvis, at alle arrangementer omkring åbningen af fiskeriet som vi normalt afholder, er aflyst. Covid 19 er en alvorlig infektion for mange, og mange af vores medlemmer er i risikogruppen.

SÅS forventer, at alle retter sig efter myndighedernes generelle anvisninger, og holder god afstand til hinanden, også når der er fisk på krogen, eller når der er fanget laks. Alle har et ansvar i denne svære situation, så tænk jer godt om derude, og vis hensyn til hinanden.

En særlig vanskelig situation, er kontrol af fiskekort og fiskeudstyr. Vores Fiskeriopsynsmænd vil modtage instrukser, som både tager hensyn til Jer og til dem selv. Vi forventer naturligvis, at alt er i orden, og at alle retter sig efter gældende regler. Måske en god idé at checke http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskereglerne-kort-fortalt/

SÅS har modtaget en laksekvote på 465 laks. Denne er delt, således der må fanges 200 laks større end 75 cm og 265 på 75 cm og derunder. I lighed med tidligere, kan man følge kvoten og fangsterne på hjemmesiden. Systemet med nedtælling i de enkelte zoner fortsætter, så det er let at orientere sig. Den store kvote deles fortsat i to grupper, således første halvdel frigives ved præmieren og anden halvdel frigives 16.6.2020

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle en fantastisk fiskesæson.

Pas godt på hinanden og fiskene!

Bestyrelsen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*