Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   5,87 °C

Status for skarvreguleringen denne vinter.

 

 

Skarvregulering – status for vinteren 2017-2018

Vi er nu næsten 6 måneder inde i denne sæsons skarvregulering og derfor vil jeg komme med sæsonens anden update på arbejdet.

Som jeg skrev i sidste status så begyndte skarverne relativt tidligt på sæsonen at overnatte oppe i å-systemet. Undertegnede og nogle lokale jægere fik reguleret skarverne væk. Dette resulterede i en længere periode med relativt få skarver oppe i å-systemet, hvor laksefiskene har deres primære gyde- og opvækstområder.

Da kulden kom til Nordeuropa i juleugerne havde vi et større indryk af skarver i Vestjylland. Dette førte også til, at vi fik overnattende skarver ved å-systemet igen. Sammen med nogle af lystfiskerforeningerne fik vi lokaliseret, hvor skarverne overnattede og siden midten af januar har undertegnede og nogle lokale jægere reguleret skarver på overnatningspladserne. Dette har resulteret i, at vi er tæt på igen at have elimineret de aktive overnatningspladser. Jeg for venter, at vi er i mål om en uges tid. Hvis det går som de to foregående år, så er dette sidste periode i denne sæson med store mængder overnattende skarver ved laksefiskenes gyde- og opvækstområder.

 

Der har, som nævnt i sidste update, været regulering på Ringkøbing Fjord i jagtsæsonen. Denne regulering er slut for i år. Der blev reguleret 804 skarver fra 1. september og til 31. januar, hvilket er et betydeligt antal nedlagte fugle. Langt størstedelen blev nedlagt i september og oktober, hvor størstedelen af skarverne i området er fugle, der også har været der i ynglesæsonen. Det bliver interessant at følge, om reguleringen kan mærkes i det antal skarver, der forsøger at yngle til sommer, eller om de fugle, vi har taget ud af den lokale bestand, bliver erstattet med indvandrende skarver.

 

Reguleringen de næste måneder kommer til at dreje sig om at beskytte de udtrækkende smolt. Dette skyldes til dels at der ikke er særlig mange skarver på laksefiskenes opvækstområder i foråret. Det skyldes dog primært, at vi ved, fra DTU’s undersøgelser, at den skarvinducerede dødelighed er ret høj under smoltudtrækket.

Et tiltag jeg gerne vil nævne, vi gør for at hjælpe smoltene på vej, er at vi har indgået aftale med Naturstyrelsen om at regulere skarver på deres arealer opstrøms Hestholm Sø. Reguleringen foregår fra 1. februar og til og med 15. april. Til at hjælpe med den opgave har jeg hvervet 200 jægere, der må regulere alle ugens dage. Dette er lig den indsats vi har haft på arealet de sidste 2 forårssæsoner dog med den forskel, at jeg har taget lidt flere jægere med i gruppen, da jeg vurderer at reguleringstrykket skal være lidt højere i år end de 2 foregående år.

Ovenstående er hvad jeg vil fremhæve i denne omgang. Der vil komme en opdatering igen i juni, når jeg har et overblik over hele sæsonens afsluttede aktiviteter.

 

Venlig hilsen Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

2 Comments

  1. Erik Garde

    Stort tak til alle jer, der deltager i skarvregulering. Skarven er en betydelig trussel mod den danske laksestamme.
    Der burde være mulighed for at støtte dette reguleringsarbejde økonomisk. Jeg bidrager gerne hermed.

    Knæk og bræk

    Erik Garde

Skriv et svar til Erik Garde Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*