Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   5,67 °C

Fra bestyrelsen

Som administrator af laksekvoten for Skjern å vandsystem fastsættes følgende regler for fiskeri på laksekvoten:

1.Man skal have et årligt personligt laksekontingent.

2.Fiskevandet, der benyttes, skal høre under medlemskab af SÅS, hvilket kan ske på følgende måde:

  • Foreninger, konsortier og andre, der lejer fiskevand i Skjern å vandsystem, skal betale medlemskontingent til SÅS efter udregningsskema.
  • Bredejere, der sælger dagkort, ugekort eller årskort, betaler medlemskontingent til SÅS efter udregningsskema.
  • Bredejere, der selv ønsker at fiske på eget fiskevand, skal være personligt medlem af SÅS.

 

Overholdes ovenstående ikke kan det medføre udelukkelse fra deltagelse i SÅS i et år.

Fordeling af kvoten

Kvoten fiskes kollektivt i starten af sæsonen. Når 90 % af kvoten i begge størrelsesgrupper er opbrugt, lukkes den enkelte kvoten i den vestlige del af vandsystemet. De sidste 10% må kun fanges opstrøms Jerbanebroen i Vorgod å, opstrøms Tarp Bro i Skjern å og opstrøms Vester Ringvej i Omme å.

Kvoten af store laks over 75 cm, deles i to lige store dele. Første del af kvoten åbner åbnes 16 april, anden del åbnes 16 juni. Kvoten af laks på 75 cm og derunder åbner 16 april.