Fangstrapport for

Dato Længde Vægt Navn Sted Metode Finneklippet Billede
2022-04-16 77 cm Ukendt kg Henrik Svenning Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-04-16 90 cm Ukendt kg Hansjørgen Damgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-16 85 cm Ukendt kg Patrick Muschiol Thomas Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-16 75 cm Ukendt kg Anders Beck Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-04-16 85 cm Ukendt kg Mogens larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-04-16 77 cm Ukendt kg Henrik Rønn-Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-16 90 cm Ukendt kg Michael Seiffert Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-04-16 90 cm Ukendt kg Henrik Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-16 75 cm Ukendt kg Erik Just Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-04-16 96 cm Ukendt kg Simon Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-04-16 79 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-04-16 85 cm Ukendt kg Heiko Wilhelms Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-16 75 cm Ukendt kg Flemming Larsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ukendt nej
2022-04-16 50 cm Ukendt kg Johab Stax Jakobsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-04-16 55 cm Ukendt kg Johan Stax Jakobsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-04-17 * 90 cm Ukendt kg Stefan Bitchenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-04-17 * 89 cm Ukendt kg Allan Bjerg Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-04-17 * 90 cm Ukendt kg Jeppe Thomsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-17 90 cm Ukendt kg Anders Hermansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-17 80 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-04-16 76 cm Ukendt kg Ove Horn Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-17 96 cm Ukendt kg Mark Holm. Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-17 80 cm Ukendt kg Ole H. Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-18 80 cm Ukendt kg Kim Iversen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-19 85 cm Ukendt kg Andreas Dysager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-19 86 cm Ukendt kg Bjørn Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-19 111 cm Ukendt kg Mikkel Juul Bache Andersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-04-20 95 cm Ukendt kg Thomas Kippenbroek Dahle Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-21 98 cm Ukendt kg Rene Greggersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-22 90 cm Ukendt kg Peder Bjerre Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-22 85 cm Ukendt kg K. Thomassen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-23 105 cm Ukendt kg Letecia jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-23 92 cm Ukendt kg Stefan Mahlau Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-24 84 cm Ukendt kg Henrik Carstens Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-04-24 90 cm Ukendt kg Poul Carlsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-25 92 cm Ukendt kg Steffen Juhl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-25 85 cm Ukendt kg Jeppe Crenzien Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-04-25 96 cm Ukendt kg Wolfgang Meyerhof Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-25 100 cm Ukendt kg Jarosław Krajniak Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-26 90 cm Ukendt kg Michael “Mike” Park Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-26 110 cm Ukendt kg Tomasz Chorągiewicz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-27 95 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-27 * 95 cm Ukendt kg Nicolaj Vanggaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-04-27 100 cm Ukendt kg Henrik Mougaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-27 * 88 cm Ukendt kg Christian Thor Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-04-28 97 cm Ukendt kg Sarah Rønholt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-28 95 cm Ukendt kg Wolfgang Meyerhof Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-28 90 cm Ukendt kg Kim Matthiesen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-28 88 cm Ukendt kg Allan Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-04-29 100 cm Ukendt kg Torben Pedersen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-04-29 85 cm Ukendt kg Thomas Mosgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-29 93 cm Ukendt kg Matthias Schauerte Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-04-30 90 cm Ukendt kg Bo Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-30 100 cm Ukendt kg Allan sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-04-30 95 cm Ukendt kg Børge Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-30 105 cm Ukendt kg Oliver lomas Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-05-01 90 cm Ukendt kg Mariusz Pindor Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-01 90 cm Ukendt kg Tobias Park Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-01 95 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-01 105 cm Ukendt kg Florian Bahnsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-01 97 cm Ukendt kg Børge Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-01 * 76 cm Ukendt kg Peter Bertram Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-02 89 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-02 75 cm Ukendt kg Ole Peder Toppenberg Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-05-02 85 cm Ukendt kg HJ Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-02 92 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-02 92 cm Ukendt kg nick visser Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-05-02 99 cm Ukendt kg Jan Tryk Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-02 96 cm Ukendt kg Stefan Decrouppe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-03 95 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-03 97 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-03 90 cm Ukendt kg Michael Holm Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-03 90 cm Ukendt kg Tim B. L Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-05-03 85 cm Ukendt kg Torben Skødeberg Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-03 102 cm Ukendt kg Torben Skødeberg Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-03 91 cm Ukendt kg Kim Michelsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-04 90 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-04 95 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-05 92 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-05 95 cm Ukendt kg Heiko Wilhelms Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-05 87 cm Ukendt kg Sverre Sørbye Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-05 95 cm Ukendt kg Gard Thompson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-05 85 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-05 85 cm Ukendt kg Klaus Brønd Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-05 95 cm Ukendt kg Wolfgang Meyerhof Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-05 97 cm Ukendt kg Geir Thorvaldsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-05 92 cm Ukendt kg Gustaf Dahlstrand Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-05 87 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-06 92 cm Ukendt kg Dirk Hentschler Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-07 90 cm Ukendt kg Jeppe Crenzien Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-07 91 cm Ukendt kg Per Hansen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ukendt nej
2022-05-07 90 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-07 95 cm Ukendt kg Gard Thompson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-05-08 95 cm Ukendt kg Kenneth Damsgaard Hyde Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-08 91 cm Ukendt kg Nichlas Dag Vestergaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja ja
2022-05-09 90 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-09 93 cm Ukendt kg Columbus leth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-09 95 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-10 100 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-10 93 cm Ukendt kg Gustav Bielefeldt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-05-10 95 cm Ukendt kg Vagn Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-10 89 cm Ukendt kg columbus leth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-10 95 cm Ukendt kg Ejner Kaa Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-10 90 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-05-11 95 cm Ukendt kg Per k Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-11 98 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-11 105 cm Ukendt kg Keld bertelsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-11 100 cm Ukendt kg Emil Scandorff Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-11 81 cm Ukendt kg Brian bjergsø Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-11 80 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-11 97 cm Ukendt kg Michael Holm Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-11 90 cm Ukendt kg Kasppar Kjærgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-11 86 cm Ukendt kg Thorkild Feldthusen Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-11 * 73 cm Ukendt kg Klaus Grandahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-11 90 cm Ukendt kg Andreas Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-11 98 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-11 96 cm Ukendt kg Palle Bengtsen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-05-11 95 cm Ukendt kg Tobias Park Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-12 94 cm Ukendt kg Børge Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-11 80 cm Ukendt kg Sebastian Enevoldsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-12 73 cm Ukendt kg Emil Schandorff Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-12 89 cm Ukendt kg Thorkild Feldthusen Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-11 87 cm Ukendt kg Patrick Rezulak Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-12 91 cm Ukendt kg Kjeld Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-11 87 cm Ukendt kg Patrick Rezulak Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-12 71 cm Ukendt kg Søren Calundan Jensen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-05-12 91 cm Ukendt kg Nong Christensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-12 95 cm Ukendt kg Erik B. Linneberg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-12 88 cm Ukendt kg Maks severin Pedersen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Ukendt nej
2022-05-12 95 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-13 88 cm Ukendt kg Jeppe Crenzien Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-23 95 cm Ukendt kg Joachim Abildtrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-13 92 cm Ukendt kg Carsten Ueberall Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-13 * 73 cm Ukendt kg Finn Max Laursen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-05-13 90 cm Ukendt kg Stefan Bitcenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-13 95 cm Ukendt kg Michael Schäfer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-13 95 cm Ukendt kg Sebastian Brammann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-13 80 cm Ukendt kg Morten Strobel Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-13 80 cm Ukendt kg Jan Palmgren Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-13 85 cm Ukendt kg Casper vinther Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-14 85 cm Ukendt kg Jørgen Jeppesen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ukendt nej
2022-05-14 85 cm Ukendt kg Flemming Jacobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-14 90 cm Ukendt kg Andreas Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-14 87 cm Ukendt kg Casper vinther Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-14 80 cm Ukendt kg Martin Thornvig Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-14 95 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-14 75 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-14 86 cm Ukendt kg Malthe Wisler Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-14 92 cm Ukendt kg Tim Sonnenburg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-05-14 93 cm Ukendt kg Ricki Blicher Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-14 101 cm Ukendt kg mikkel meelby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-14 80 cm Ukendt kg Dennis Rammekjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-14 80 cm Ukendt kg Lars-Åke Vedel Möller Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-14 92 cm Ukendt kg Jens Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-15 90 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-15 90 cm Ukendt kg HJ Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-15 107 cm Ukendt kg Jonas Patuel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-15 97 cm Ukendt kg Alex Hjort Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-15 95 cm Ukendt kg Nicolai Frahm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-15 76 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-15 116 cm Ukendt kg Torben Skødeberg Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-15 110 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-05-15 101 cm Ukendt kg Kaj kristian rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-15 105 cm Ukendt kg Jørgen Vind Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-16 97 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-16 100 cm Ukendt kg Carsten Maack Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-16 89 cm Ukendt kg Erik Thygesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-16 99 cm Ukendt kg Finn Meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-16 91 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-16 97 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-16 90 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-16 97 cm Ukendt kg Kim Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-16 80 cm Ukendt kg Ole Andreasen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-15 92 cm Ukendt kg Mikkel Meelby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-16 90 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-05-16 98 cm Ukendt kg Torben Gaarsdal Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-05-16 83 cm Ukendt kg Aksel Gaarsdal Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-05-17 99 cm Ukendt kg Per.langkjaer@gmail.com Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-17 90 cm Ukendt kg Jens Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-17 97 cm Ukendt kg Peter Weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-17 80 cm Ukendt kg Sit Fergus Charles Kelley the second Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-05-17 85 cm Ukendt kg Timo Augustin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-18 85 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-18 80 cm Ukendt kg Michael Holm Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-18 88 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-18 95 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Andet Nej ja
2022-05-18 91 cm Ukendt kg Claus Kroman Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-19 90 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-19 80 cm Ukendt kg Peder kirkegaard Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Nej ja
2022-05-19 103 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-19 87 cm Ukendt kg Bert Vermaas Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-19 84 cm Ukendt kg Timo Augustin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-19 90 cm Ukendt kg Tim Balling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-19 91 cm Ukendt kg Tommy hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-05-20 94 cm Ukendt kg Michael Holm Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-19 90 cm Ukendt kg columbus leth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-20 102 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Ja nej
2022-05-20 94 cm Ukendt kg Niels Risak Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-20 84 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-21 86 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-21 90 cm Ukendt kg Erik Thykjær Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-05-21 90 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-21 80 cm Ukendt kg Timo Augustin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-21 101 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-21 85 cm Ukendt kg Alex Hjort Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-21 80 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-21 85 cm Ukendt kg Tobias Park Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-21 95 cm Ukendt kg Thomas Christensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-21 83 cm Ukendt kg Ole grøn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-21 100 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-21 98 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-22 83 cm Ukendt kg Nong Christensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-05-22 105 cm Ukendt kg Verner mortensen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-05-22 92 cm Ukendt kg Timo Augustin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-22 93 cm Ukendt kg Casper Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-23 80 cm Ukendt kg Rajko Kruse Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-23 95 cm Ukendt kg Torben Smedegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-23 95 cm Ukendt kg Allan Nørskov Johansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-23 90 cm Ukendt kg Peder Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-23 104 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-23 98 cm Ukendt kg HJ Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-23 90 cm Ukendt kg Thor Evensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-23 92 cm Ukendt kg Thor Evensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-23 76 cm Ukendt kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-23 93 cm Ukendt kg Ib Sommer P. Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-23 76 cm Ukendt kg Dominique Van Landeghem Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-23 85 cm Ukendt kg Carsten Kappel Bøgh Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-05-23 94 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-23 84 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-24 87 cm Ukendt kg Rajko Kruse Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-24 83 cm Ukendt kg Henning Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-24 75 cm Ukendt kg Jim Thaysen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-24 85 cm Ukendt kg Sarah Rønholt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-24 86 cm Ukendt kg Bo Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-24 93 cm Ukendt kg Steffen Juhl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-24 85 cm Ukendt kg Lasse Nyholm Jessen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt ja
2022-05-24 87 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-24 95 cm Ukendt kg Jimmy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-24 82 cm Ukendt kg Jimmy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-24 93 cm Ukendt kg Carsten Kappel Bøgh Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-24 90 cm Ukendt kg Jens Jakob Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-05-24 90 cm Ukendt kg Jakob skov Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-24 98 cm Ukendt kg Brian jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-24 80 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-24 105 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-24 87 cm Ukendt kg Daniel Skjødt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-25 85 cm Ukendt kg Henning Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-25 85 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-25 89 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-25 94 cm Ukendt kg Thor Evensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-25 94 cm Ukendt kg Jens Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-25 94 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-25 95 cm Ukendt kg G.Heidrich Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-25 85 cm Ukendt kg Oliver Bronz Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-25 91 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-25 100 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-25 85 cm Ukendt kg Steen Bork-Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-26 90 cm Ukendt kg karl henrik hamann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-26 85 cm Ukendt kg William Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-26 86 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-26 100 cm Ukendt kg William Rask Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-05-26 82 cm Ukendt kg Jeppe Thomsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-26 * 70 cm Ukendt kg Sebastian Wirth Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-26 86 cm Ukendt kg Emil Nøhr Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-05-26 80 cm Ukendt kg Henrik Pöhls Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-05-27 98 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-27 95 cm Ukendt kg Nicolai Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-27 80 cm Ukendt kg Morten kristensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-27 76 cm Ukendt kg Michael Seiffert Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-27 79 cm Ukendt kg Peder Bjerre Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-27 100 cm Ukendt kg Bjarne Nicolaisen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-05-27 76 cm Ukendt kg Henrik Lodahl Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-05-27 95 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-27 90 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-27 85 cm Ukendt kg Søren Peter Larsen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Fly Nej nej
2022-05-27 74 cm Ukendt kg Cathrine Ibsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-27 78 cm Ukendt kg Redzo Garic Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-27 92 cm Ukendt kg David Semajer-Garic Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-27 104 cm Ukendt kg Roar Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-05-27 82 cm Ukendt kg Maks severin pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-27 85 cm Ukendt kg Martin Nøreng Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej
2022-05-27 86 cm Ukendt kg Michael Heimann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-27 94 cm Ukendt kg Stefan Mahlau Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-27 99 cm Ukendt kg Mikkel Ølund Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-27 101 cm Ukendt kg Peter Wittrup Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja ja
2022-05-27 * 91 cm Ukendt kg Lars Krüger Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-05-27 90 cm Ukendt kg Nicolai Frahm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-27 93 cm Ukendt kg Morten Bo Larsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-05-27 100 cm Ukendt kg Per Kallmeyer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-28 90 cm Ukendt kg Simon Neumärker Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-28 90 cm Ukendt kg Anders Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-05-28 76 cm Ukendt kg anders michael galløe Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-05-28 88 cm Ukendt kg Jesper Olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-28 95 cm Ukendt kg Bjarne Nicolaisen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-28 85 cm Ukendt kg Thorbjørn Rose Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-05-28 85 cm Ukendt kg Tobias Rudolph Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-28 84 cm Ukendt kg Mads Qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-29 * 73 cm Ukendt kg Kim Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-29 82 cm Ukendt kg Morten Martinsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-05-29 87 cm Ukendt kg Tobias Rudolph Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-05-29 90 cm Ukendt kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-29 96 cm Ukendt kg Rene Greggersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-28 * 92 cm Ukendt kg Kontroldudvalget Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-29 76 cm Ukendt kg Anders Børresen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-29 84 cm Ukendt kg Stuart Longhurst Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-05-30 100 cm Ukendt kg Erik Thygesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-30 86 cm Ukendt kg Finn meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-30 90 cm Ukendt kg Erling Pedersen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Nej nej
2022-05-30 94 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-05-30 88 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-27 88 cm Ukendt kg Søren Dalbøge Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-05-30 78 cm Ukendt kg Lars Relund Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-05-31 93 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-31 98 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-31 95 cm Ukendt kg Ole Abild Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-05-31 83 cm Ukendt kg Kenneth Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-01 82 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-31 97 cm Ukendt kg Jan Pilgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-06-01 96 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-06-01 87 cm Ukendt kg Jesper Moldaschl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-01 80 cm Ukendt kg Henrik \"gnisten\" Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-01 89 cm Ukendt kg Jan Sinding Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-06-02 84 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-02 80 cm Ukendt kg Emil Albertsen Trøstrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-02 75 cm Ukendt kg Klaus Jepsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-02 76 cm Ukendt kg Anton Hedström Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-06-02 95 cm Ukendt kg Karsten Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-02 85 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-02 87 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-02 83 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-03 83 cm Ukendt kg Arne Egebak Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-06-03 106 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-03 115 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-03 94 cm Ukendt kg Finn Meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-03 91 cm Ukendt kg Mathias Töllner Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-03 94 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-03 103 cm Ukendt kg Alex Hjort Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-03 80 cm Ukendt kg Peter Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-03 95 cm Ukendt kg Rene greggersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-03 87 cm Ukendt kg Maks severin Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-06-03 97 cm Ukendt kg Bo iversen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-04 80 cm Ukendt kg Martin Skelmose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-04 82 cm Ukendt kg Brian Kryger bjergsø Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-06-03 98 cm Ukendt kg Markus Scholz Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-06-04 75 cm Ukendt kg Martin skelmose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-04 91 cm Ukendt kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-04 94 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-06-04 77 cm Ukendt kg Carsten Schmidt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-04 77 cm Ukendt kg Carsten Schmidt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-04 80 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-04 95 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-06-04 95 cm Ukendt kg Celia Gaarsmann Enslev Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-04 90 cm Ukendt kg Stefan Bitcenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-04 90 cm Ukendt kg Stefan Bitcenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-06-04 94 cm Ukendt kg Thomas Platz Eskildsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-05 70 cm Ukendt kg Heiko Wilhelms Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-05 80 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-05 88 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-06-05 75 cm Ukendt kg Patrick Boel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-06-05 85 cm Ukendt kg Karsten Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-05 90 cm Ukendt kg Peder Bjerre Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-05 80 cm Ukendt kg Morten Nøhr Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-05 79 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-06-05 82 cm Ukendt kg Jonas Wille Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-05 90 cm Ukendt kg Emil Scandorff Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-06 76 cm Ukendt kg Rob Rudemann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-06-06 85 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-06 90 cm Ukendt kg Mikkel holm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-06 83 cm Ukendt kg Martin skelmose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-06 78 cm Ukendt kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-06-06 76 cm Ukendt kg Nick Søgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-06-06 75 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-06 87 cm Ukendt kg Ole Andreasen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-06 85 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-06-07 82 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-07 97 cm Ukendt kg Kasper Nøreng Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-06-07 98 cm Ukendt kg steen Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-07 80 cm Ukendt kg Jan Sinding Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-07 82 cm Ukendt kg Kent Søjborg Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-07 85 cm Ukendt kg Jørn Andersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt ja
2022-06-07 101 cm Ukendt kg HJ Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-07 85 cm Ukendt kg Kasper Asgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-06-07 90 cm Ukendt kg Kåre Lundqvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-08 85 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-06-08 87 cm Ukendt kg John Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-08 80 cm Ukendt kg Hans Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-08 84 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-06-08 84 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-08 90 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-08 98 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-08 82 cm Ukendt kg Jimmy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-08 85 cm Ukendt kg Bo Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-09 103 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-09 81 cm Ukendt kg Martin skelmose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-06-09 95 cm Ukendt kg Finn Meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-09 98 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Ja nej
2022-06-09 85 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-06-09 85 cm Ukendt kg Orla Bertram-Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-10 75 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-10 100 cm Ukendt kg Anders Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-10 90 cm Ukendt kg Bo Bundsbæk Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Ja nej
2022-06-10 94 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-06-10 78 cm Ukendt kg Maks severin pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-10 97 cm Ukendt kg Jarosław Krajniak Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-11 80 cm Ukendt kg Bo iversen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-11 77 cm Ukendt kg Henrik Madsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-11 82 cm Ukendt kg Michael Børresen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-11 100 cm Ukendt kg Ole Wisler Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-06-11 100 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-06-11 82 cm Ukendt kg David Semajer-Garic Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-11 105 cm Ukendt kg jens-Kristian Mikkelsen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-06-12 78 cm Ukendt kg Lars Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-12 85 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-12 80 cm Ukendt kg Dennis Blunk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-12 102 cm Ukendt kg Dennis Blunk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-12 85 cm Ukendt kg Svend Overby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-06-12 80 cm Ukendt kg Kasper Asgaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-06-12 85 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-13 83 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-13 84 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-13 80 cm Ukendt kg Marc Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-13 90 cm Ukendt kg Thomas Rueggeberg Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-06-13 80 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-13 85 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-13 100 cm Ukendt kg Kasper Asgaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-06-14 96 cm Ukendt kg Jimmy Kendra Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-14 78 cm Ukendt kg Magnus rustad suder Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-14 83 cm Ukendt kg Kent Nørris Jensen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-06-14 85 cm Ukendt kg HJ Dahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-14 72 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-14 90 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-14 80 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-14 90 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-14 83 cm Ukendt kg Lars Dam Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-06-14 80 cm Ukendt kg Jimmy Kendra Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-14 80 cm Ukendt kg Thue Clausen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-06-14 85 cm Ukendt kg Dennis Heine Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-15 84 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-15 82 cm Ukendt kg Verner Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-06-15 Ukendt cm Ukendt kg Per schmidt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-15 85 cm Ukendt kg Frank Severit Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-15 93 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-15 80 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-15 105 cm Ukendt kg Blaike O. Sambo-Hingst Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-06-15 88 cm Ukendt kg Henrik Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-15 84 cm Ukendt kg Von Euw Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-15 78 cm Ukendt kg Vagn Mogensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-15 86 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-06-15 90 cm Ukendt kg HJ Dahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-15 85 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-16 * 75 cm Ukendt kg Dennis Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-16 73 cm Ukendt kg Karsten Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-16 * 83 cm Ukendt kg Jan Tryk Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-06-16 92 cm Ukendt kg Martin botten Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-17 96 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt ja
2022-06-17 101 cm Ukendt kg Grzegorz Bartkowski Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-06-17 96 cm Ukendt kg Jørgen jørgensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-06-17 87 cm Ukendt kg Jørgen jørgensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ukendt nej
2022-06-17 84 cm Ukendt kg Emil Nøhr Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-06-17 80 cm Ukendt kg Dennis Hansen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Ukendt nej
2022-06-17 * 75 cm Ukendt kg Bjarne Staulund Jakobsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-17 68 cm Ukendt kg Peter Friis Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-18 * 85 cm Ukendt kg Raimer Albers Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-18 * 85 cm Ukendt kg Nikolaj Bünger Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-06-18 84 cm Ukendt kg Jørgen jørgensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ukendt nej
2022-06-18 72 cm Ukendt kg Uffe Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-18 * 83 cm Ukendt kg Jens Damgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-06-18 80 cm Ukendt kg Peter Wittrup Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-06-18 80 cm Ukendt kg Peter Wittrup Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-06-19 * 93 cm Ukendt kg Markus bech Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-19 * 90 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-19 * 77 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-21 91 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-21 * 85 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-21 87 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-06-21 85 cm Ukendt kg Frederik Dalsager Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-21 86 cm Ukendt kg Jens Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-21 70 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-21 * 85 cm Ukendt kg Malthe kvistgaard kristensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-21 * 86 cm Ukendt kg Csongor balog Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej ja
2022-06-21 60 cm Ukendt kg Søren fredslund Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-22 78 cm Ukendt kg Jens Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-22 78 cm Ukendt kg Daniel Vesterskov Thomsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-22 86 cm Ukendt kg Jens Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-22 95 cm Ukendt kg Jimmy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-22 95 cm Ukendt kg Steffen Wilcken Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-22 * 73 cm Ukendt kg Alexander Pitrowski Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-24 89 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-27 85 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-27 77 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-27 89 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-29 97 cm Ukendt kg Carl-Emil Lindquist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-29 78 cm Ukendt kg Carl-Emil Lindquist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-29 80 cm Ukendt kg Allan Andreasen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-29 80 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-29 95 cm Ukendt kg Leif Benthin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-30 85 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-30 75 cm Ukendt kg Mogens Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-30 108 cm Ukendt kg Karsten Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-30 85 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-30 88 cm Ukendt kg Martin Kristensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-01 108 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-01 80 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-02 80 cm Ukendt kg Jesper Sand Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-02 86 cm Ukendt kg Jørn Vendelbo Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-02 81 cm Ukendt kg Philip Casey Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-03 81 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-03 86 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-03 95 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-03 78 cm Ukendt kg Jan Petersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-03 83 cm Ukendt kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-04 80 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-04 90 cm Ukendt kg Lasse Agergaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-04 80 cm Ukendt kg Lasse Agergaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-04 81 cm Ukendt kg Martin Casey Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-05 77 cm Ukendt kg Jesper Sand Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-05 81 cm Ukendt kg Frederik Dalsager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-05 80 cm Ukendt kg Kent Søjborg Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-05 90 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-07-05 83 cm Ukendt kg Allan Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-07-05 93 cm Ukendt kg Michael Oftelund Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-06 86 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-06 82 cm Ukendt kg Jens Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-06 85 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-06 77 cm Ukendt kg Magnus suder Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-06 95 cm Ukendt kg Hans Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-06 80 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-06 81 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-06 85 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-06 78 cm Ukendt kg Frederik Dalsager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-06 85 cm Ukendt kg René Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-07-06 76 cm Ukendt kg kasper jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-06 92 cm Ukendt kg Thorbjørn Rose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-06 92 cm Ukendt kg Thorbjørn Rose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-07 72 cm Ukendt kg Erik Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-07 90 cm Ukendt kg Frederik Dalsager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-07-07 86 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-07 88 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-07 77 cm Ukendt kg Maks severin Pedersen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Ja nej
2022-07-08 80 cm Ukendt kg Jesper Sand Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-07 68 cm Ukendt kg Marius Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-07 85 cm Ukendt kg Kasper Ramkær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-08 79 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-08 93 cm Ukendt kg Ole L. Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-08 85 cm Ukendt kg Ole L. Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-08 88 cm Ukendt kg Mads Qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-08 84 cm Ukendt kg Morten Lund Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-08 90 cm Ukendt kg Mogens Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-08 60 cm Ukendt kg Keld Eriksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-08 80 cm Ukendt kg Emil Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-08 85 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-08 70 cm Ukendt kg Lasse Damsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-08 92 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-08 86 cm Ukendt kg Philip Casey Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-09 83 cm Ukendt kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-09 76 cm Ukendt kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-09 108 cm Ukendt kg Tristan Thomsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej ja
2022-07-15 82 cm Ukendt kg Henrik Bøjgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-09 80 cm Ukendt kg Marco jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-15 * 65 cm Ukendt kg Karsten Fini Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-09 86 cm Ukendt kg Falk Jon Funder Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej ja
2022-07-09 78 cm Ukendt kg Asbjørn Skovmand Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-07-09 77 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-09 82 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-09 80 cm Ukendt kg Mike Birch Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-07-09 82 cm Ukendt kg Taatsiaq Mathiesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-09 70 cm Ukendt kg Asger Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-07-09 79 cm Ukendt kg Lui Raymond Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-07-09 80 cm Ukendt kg Gustav Jong Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-07-10 76 cm Ukendt kg Aske Birkholm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Ukendt nej
2022-07-10 79 cm Ukendt kg Benjamin askløf Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej ja
2022-07-10 75 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-10 85 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-10 75 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-11 80 cm Ukendt kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-11 90 cm Ukendt kg Mustafa Tesnjak Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-11 * 71 cm Ukendt kg Max Kirmse Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-11 85 cm Ukendt kg Flemming Binnerup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-12 61 cm Ukendt kg Emil Cramon Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-07-12 85 cm Ukendt kg Peder kirkegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-13 77 cm Ukendt kg Mogens Kramer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-13 * 67 cm Ukendt kg Peder kirkegaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-13 * 64 cm Ukendt kg Emil kirkegaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-13 82 cm Ukendt kg Alex Hjort Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-13 * 70 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-13 81 cm Ukendt kg Bastian Schweiger Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-14 63 cm Ukendt kg Emil Cramon Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-07-14 88 cm Ukendt kg Finn Meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-15 95 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-07-15 81 cm Ukendt kg Morten Martinsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej ja
2022-07-15 90 cm Ukendt kg Klaus Lietzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-15 80 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-07-15 65 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-16 78 cm Ukendt kg Ulrik Møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-16 80 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-16 80 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-16 90 cm Ukendt kg Falk Jon Funder Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-17 83 cm Ukendt kg Flemming Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-17 86 cm Ukendt kg Lasse Fjeldsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-07-17 78 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-17 92 cm Ukendt kg Henrik Bøjgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-17 80 cm Ukendt kg Jan Rummelhoff Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-07-17 84 cm Ukendt kg Henrik Rønn-Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-17 85 cm Ukendt kg Lars bangsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-07-17 80 cm Ukendt kg Lars bill nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-17 100 cm Ukendt kg Lars bill nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-17 70 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-18 * 62 cm Ukendt kg Malte Struve Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-18 70 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-18 80 cm Ukendt kg Malthe Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-18 85 cm Ukendt kg Svend Åge Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-18 90 cm Ukendt kg Svend Åge Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Andet Nej nej
2022-07-18 67 cm Ukendt kg Tun Weber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-21 77 cm Ukendt kg Zander Knokgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-18 78 cm Ukendt kg Jack Christiansen Andre åer Spin Nej ja
2022-07-18 70 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-18 * 57 cm Ukendt kg Martin Casey Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-19 78 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-18 86 cm Ukendt kg Søren Fredslund Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 80 cm Ukendt kg H.J Dahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-22 65 cm Ukendt kg Klaus Lietzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-22 96 cm Ukendt kg Klaus Lietzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 91 cm Ukendt kg Ole L. Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 85 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Ja nej
2022-07-22 92 cm Ukendt kg Peter Madsen Boutrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 * 64 cm Ukendt kg Mads Qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 * 64 cm Ukendt kg Mads Qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 * 68 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-22 95 cm Ukendt kg Martin Thaysen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-22 86 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 82 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 78 cm Ukendt kg Brian Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-07-23 * 62 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-22 62 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-22 68 cm Ukendt kg Kristoffer Lauritzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 * 67 cm Ukendt kg Erik Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-23 68 cm Ukendt kg Christian Møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-23 74 cm Ukendt kg Ulrik møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-23 62 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-23 55 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 85 cm Ukendt kg Daniel Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 65 cm Ukendt kg Ulrik Munk Jakobsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-23 80 cm Ukendt kg Oliver lind Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-23 * 67 cm Ukendt kg Edgar Debacker Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 79 cm Ukendt kg Florian Weisgerber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 67 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 * 62 cm Ukendt kg Daniel Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-23 * 64 cm Ukendt kg Mikkel olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-24 55 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-24 60 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-24 60 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-24 * 63 cm Ukendt kg Jakob Boman Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-24 83 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-23 * 68 cm Ukendt kg Ronny Hieke/Sascha Görner Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-07-24 84 cm Ukendt kg Heider Thomas Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-24 87 cm Ukendt kg Maks severin Pedersen. Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-24 88 cm Ukendt kg William Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-07-24 75 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-24 85 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-24 80 cm Ukendt kg Søren Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-25 * 67 cm Ukendt kg Poul Henrik (PH) Poulsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 74 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 80 cm Ukendt kg Martin Krogh Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 60 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-25 87 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-25 76 cm Ukendt kg Lars Thygesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-25 85 cm Ukendt kg Lars Thygesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 85 cm Ukendt kg René Sørup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-25 76 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 55 cm Ukendt kg Nichlas Vestergaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-25 50 cm Ukendt kg per lundvig Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 78 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-25 81 cm Ukendt kg Nicolai Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-25 80 cm Ukendt kg Morten Martinsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-25 70 cm Ukendt kg Tim Schröder Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-25 73 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-26 76 cm Ukendt kg Jens Kristian Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-26 80 cm Ukendt kg Henning Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-26 64 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-26 85 cm Ukendt kg Kasper jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-26 70 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-26 95 cm Ukendt kg Ole L. Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-26 90 cm Ukendt kg Mogens Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-26 * 68 cm Ukendt kg Henning Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-26 115 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej ja
2022-07-26 75 cm Ukendt kg Ralph Eriksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-26 65 cm Ukendt kg Anders G. Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-07-26 * 63 cm Ukendt kg Søren Vilsbøll Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-26 82 cm Ukendt kg Kent larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-26 87 cm Ukendt kg Lars andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-26 * 64 cm Ukendt kg Kent Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-26 98 cm Ukendt kg Thomas Marcussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-07-27 80 cm Ukendt kg Henning Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 70 cm Ukendt kg Steffen Juhl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-27 90 cm Ukendt kg Mariusz Pindór Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 80 cm Ukendt kg Christian Skovgård Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-07-27 93 cm Ukendt kg Nicolai Boss Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-07-27 * 70 cm Ukendt kg Alexander Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-28 78 cm Ukendt kg Bjarke Therp Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-26 86 cm Ukendt kg Nicolai Boss Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-27 70 cm Ukendt kg Henning Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 88 cm Ukendt kg Nicolai Boss Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-27 100 cm Ukendt kg Olaf Solberg Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-07-27 85 cm Ukendt kg Kent Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-07-27 85 cm Ukendt kg Victor Laxya Rosenberg-Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-27 70 cm Ukendt kg Oliver lind Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 95 cm Ukendt kg Martin Thornvig Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 86 cm Ukendt kg Tobias obbekjær iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-27 * 65 cm Ukendt kg Allan Haugaard Feddersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 80 cm Ukendt kg Bent Hygum Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 78 cm Ukendt kg Henning Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 * 66 cm Ukendt kg Christian Nagstrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-27 87 cm Ukendt kg Alexander Nagstrup Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-27 86 cm Ukendt kg Jesper Moldaschl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-27 65 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-07-27 85 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-07-27 * 69 cm Ukendt kg Magnus suder Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-27 56 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-27 88 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-07-28 64 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-28 68 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-28 64 cm Ukendt kg Heider Thomas Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-07-28 * 62 cm Ukendt kg Klaus Lietzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-28 65 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-28 85 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-07-28 93 cm Ukendt kg kasper jensen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-07-28 55 cm Ukendt kg Christ Johannes Schreiber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-28 64 cm Ukendt kg Dennis Heine Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-28 90 cm Ukendt kg Steffen R. Bengtsson Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-28 82 cm Ukendt kg Emil Rytter Bengtsson Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-28 55 cm Ukendt kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt ja
2022-07-29 60 cm Ukendt kg Rune Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-29 64 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-29 67 cm Ukendt kg Loui Risom Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-29 79 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-29 78 cm Ukendt kg Klaus Brønd Laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-29 80 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Fly Ja nej
2022-07-29 105 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-07-30 60 cm Ukendt kg Emil Cramon Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-30 60 cm Ukendt kg Henrik Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-07-30 80 cm Ukendt kg Allan Haugaard Feddersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-30 80 cm Ukendt kg Søren Vilsbøll Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-07-31 * 58 cm Ukendt kg Martin Andreasen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-31 85 cm Ukendt kg Keld Eriksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-31 59 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-07-31 * 60 cm Ukendt kg Max-Jonas Haase Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-31 95 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-31 80 cm Ukendt kg Jens Kristian Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-31 * 69 cm Ukendt kg Henrik Møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-31 88 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-31 80 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-07-30 76 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-31 63 cm Ukendt kg Aksel Hanghøj Skibsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-01 75 cm Ukendt kg Michael Holm Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-08-01 50 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-01 76 cm Ukendt kg Michael Beck-Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-01 89 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-29 * 65 cm Ukendt kg Kristian Kempel Filstrup Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-07-29 65 cm Ukendt kg Kristian Kempel Filstrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-01 65 cm Ukendt kg Emil Schandorff Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-01 64 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-01 78 cm Ukendt kg Klaus Vestergaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt ja
2022-08-01 67 cm Ukendt kg Klaus Vestergaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt ja
2022-08-01 * 62 cm Ukendt kg Lars Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-02 93 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-02 91 cm Ukendt kg Bjarke Therp Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt ja
2022-08-01 80 cm Ukendt kg Jeppe Droob Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-08-02 * 56 cm Ukendt kg Emil Trøstrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-02 84 cm Ukendt kg Søren Hjortgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-02 71 cm Ukendt kg Henrik Møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-02 80 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-02 84 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-02 76 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-29 57 cm Ukendt kg Villiam Saugman Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-02 55 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-08-02 60 cm Ukendt kg Flemming Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-02 85 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-02 65 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-02 90 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-02 63 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-02 80 cm Ukendt kg Torben Hedebol Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-08-02 90 cm Ukendt kg Henrik Johansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Andet Ukendt nej
2022-08-01 95 cm Ukendt kg Peter Milvertz Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-03 90 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-02 90 cm Ukendt kg Niels Bolt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-03 80 cm Ukendt kg Patzer Ronald Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-03 78 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-03 65 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-03 82 cm Ukendt kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 76 cm Ukendt kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-03 91 cm Ukendt kg Poul Lauridsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-03 65 cm Ukendt kg Poul Lauridsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-03 94 cm Ukendt kg Julie Koustrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 60 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej
2022-08-03 85 cm Ukendt kg Erling Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-03 80 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-03 82 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-03 55 cm Ukendt kg Søren Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-03 85 cm Ukendt kg Steffen Juhl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-03 61 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-03 96 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 83 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 70 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-03 80 cm Ukendt kg Thomas Zintzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-03 * 69 cm Ukendt kg Thomas Zintzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 82 cm Ukendt kg Letecia jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 66 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 62 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 88 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-03 91 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-03 79 cm Ukendt kg Joacim Bøllehuus Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-04 70 cm Ukendt kg Henning Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-04 70 cm Ukendt kg Jimmy Kendra Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-04 * 55 cm Ukendt kg Johannes Timpernagel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-04 63 cm Ukendt kg Michael Holm Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-08-04 80 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-04 82 cm Ukendt kg Verner mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-08-04 85 cm Ukendt kg Brian Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-04 74 cm Ukendt kg Joan B. Madsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-04 77 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-04 83 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-04 85 cm Ukendt kg Jesper Moldaschl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-04 88 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-04 88 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-04 87 cm Ukendt kg Markus Bech Bering Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-04 * 65 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-04 88 cm Ukendt kg Hj Dahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-04 * 66 cm Ukendt kg Helmut Schoddel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-04 60 cm Ukendt kg Thomas Zintzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-04 88 cm Ukendt kg Thomas Zintzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-04 60 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-04 65 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-04 85 cm Ukendt kg Kasper Asgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 81 cm Ukendt kg Bo søby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-05 92 cm Ukendt kg Nong Christensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-05 62 cm Ukendt kg Nong Christensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-05 90 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-05 66 cm Ukendt kg Malthe Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-04 60 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-05 90 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 60 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 91 cm Ukendt kg Thomas Marcussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-05 * 60 cm Ukendt kg Mads Ole Madsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-05 92 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-05 85 cm Ukendt kg Asger rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-05 88 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 75 cm Ukendt kg Peder kirkegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 92 cm Ukendt kg Peder kirkegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-05 * 52 cm Ukendt kg Anders Dannesboe Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-05 67 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-05 80 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 95 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 60 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-05 70 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-05 * 65 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-05 96 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 999.99 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-05 80 cm Ukendt kg Martin botten Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-05 93 cm Ukendt kg Katarina botten Dam-Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-05 80 cm Ukendt kg Martin Jong Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-05 90 cm Ukendt kg Martin Jong Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 76 cm Ukendt kg Gitte Jong Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-05 69 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-08-05 85 cm Ukendt kg Bjarne Staulund Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-03 * 65 cm Ukendt kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-04 63 cm Ukendt kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-08-06 80 cm Ukendt kg Tommy Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-08-06 87 cm Ukendt kg Helmut Schoddel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-05 65 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 58 cm Ukendt kg Hans Thorgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-08-06 85 cm Ukendt kg Casper Lund Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 53 cm Ukendt kg Casper Lund Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 64 cm Ukendt kg Erik Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 48 cm Ukendt kg Carsten Kappel Bøgh Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 51 cm Ukendt kg Bjørn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-06 85 cm Ukendt kg Poul Lauridsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 60 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-06 * 61 cm Ukendt kg Thomas Mosgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-06 50 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 * 63 cm Ukendt kg Carsten Kappel Bøgh Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 65 cm Ukendt kg Morten Sussemiehl Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-06 82 cm Ukendt kg Erik Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-06 85 cm Ukendt kg Ulrik Munk Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-06 90 cm Ukendt kg Svend Thomsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej ja
2022-08-06 83 cm Ukendt kg Arne Østergård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-08-06 90 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 62 cm Ukendt kg Jens Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 56 cm Ukendt kg Johan Bundsbæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 77 cm Ukendt kg Sven Jenisch Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-08-06 82 cm Ukendt kg Helmut Schoddel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-06 * 71 cm Ukendt kg Thorbjørn Rose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-06 * 55 cm Ukendt kg Kristian Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-05 80 cm Ukendt kg Michael Heimann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 60 cm Ukendt kg Michael Heimann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 58 cm Ukendt kg Michael Heimann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-06 65 cm Ukendt kg Elliot Naaby Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-07 82 cm Ukendt kg Kristian Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-07 90 cm Ukendt kg Simon Kastbjerg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-07 55 cm Ukendt kg Klaus Bretlau Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-07 65 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 75 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 80 cm Ukendt kg Anders Dannesboe Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-07 60 cm Ukendt kg Ulrik Møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-07 88 cm Ukendt kg Thomas Mosgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-07 73 cm Ukendt kg J Sjødahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-08-07 90 cm Ukendt kg Aage Martinsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-07 80 cm Ukendt kg Erling Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 90 cm Ukendt kg Per K. Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-07 90 cm Ukendt kg Per Wandel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-07 85 cm Ukendt kg Mustafa Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-07 80 cm Ukendt kg Andreas Michaelsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 84 cm Ukendt kg Michael Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-07 * 60 cm Ukendt kg Ole Kragholm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 74 cm Ukendt kg Michael Damkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-07 78 cm Ukendt kg Michael Damkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-08 80 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-08 * 70 cm Ukendt kg Niels Lodberg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-08-08 67 cm Ukendt kg Niels Lodberg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-08 83 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-08 * 72 cm Ukendt kg Brian jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-08-08 84 cm Ukendt kg René Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-08 85 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-08 80 cm Ukendt kg Bent Hygum Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-08 66 cm Ukendt kg Michael Beck-Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-08 65 cm Ukendt kg Stefan Bitcenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-08 89 cm Ukendt kg Stefan Bitcenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-08 80 cm Ukendt kg Maks severin Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-08-09 103 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 60 cm Ukendt kg Jesper Berg Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 80 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-09 83 cm Ukendt kg Lasse Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-08-09 69 cm Ukendt kg Tun Weber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 85 cm Ukendt kg Bent Hygum Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-09 58 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-09 * 55 cm Ukendt kg Uwe Hüls Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 95 cm Ukendt kg Torben Smedegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-09 70 cm Ukendt kg Jakob skov Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 80 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-09 * 65 cm Ukendt kg Christian Søvang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-09 75 cm Ukendt kg Arne Østergård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-09 55 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 85 cm Ukendt kg Silvio Brodmann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-09 75 cm Ukendt kg Lasse Damsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-10 90 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-10 85 cm Ukendt kg Mogens Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-10 95 cm Ukendt kg Kai Verner Lauridsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-10 85 cm Ukendt kg Lasse Damsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-10 62 cm Ukendt kg Emil Trøstrup Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-11 57 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-11 92 cm Ukendt kg Kim Flindt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-11 91 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-11 85 cm Ukendt kg Nong Christensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-11 62 cm Ukendt kg Erling Willumsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-11 73 cm Ukendt kg Finn meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-11 * 63 cm Ukendt kg Bjørn Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-11 * 65 cm Ukendt kg Tim Schadowski Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-11 65 cm Ukendt kg Stefan Bitcenko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-11 66 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-11 * 64 cm Ukendt kg Klaus loeptien Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-12 90 cm Ukendt kg Lasse Damsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-13 85 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-13 85 cm Ukendt kg Thor B. Nielsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-08-13 68 cm Ukendt kg Søren Vilsbøll Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-08-13 106 cm Ukendt kg Søren Vilsbøll Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-14 87 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-14 78 cm Ukendt kg Per Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-14 * 57 cm Ukendt kg Anton William Friis Warnke Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-08-14 52 cm Ukendt kg Poul Lund Larsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-08-15 65 cm Ukendt kg Markus Klump Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-15 87 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-15 90 cm Ukendt kg Thor Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-18 84 cm Ukendt kg Finn meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-18 55 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-18 84 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-08-18 55 cm Ukendt kg Frederik Jansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-18 60 cm Ukendt kg Frederik Jansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-18 83 cm Ukendt kg Marc Weinberg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-18 60 cm Ukendt kg Willi Mieth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-18 73 cm Ukendt kg Marc Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-18 75 cm Ukendt kg Steffen Schulz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-18 71 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-18 91 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-08-18 80 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-19 76 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-19 56 cm Ukendt kg Finn Meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-19 75 cm Ukendt kg René Jensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-08-19 61 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-08-19 81 cm Ukendt kg Mads qvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-19 65 cm Ukendt kg Anders Hermansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-19 84 cm Ukendt kg Anders Hermansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-19 58 cm Ukendt kg Philipp Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-19 80 cm Ukendt kg Rune Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-19 * 53 cm Ukendt kg Timon Thimme Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-19 66 cm Ukendt kg Björn Wendland Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-19 81 cm Ukendt kg Björn Wendland Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-20 95 cm Ukendt kg Marc skovby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-20 65 cm Ukendt kg Anders kronborg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-20 * 54 cm Ukendt kg Hardy Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-20 55 cm Ukendt kg Søren Vilsbøll Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-20 75 cm Ukendt kg Björn Wendland Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-20 62 cm Ukendt kg Timo Augustin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-20 61 cm Ukendt kg Bjarne Høj Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-21 60 cm Ukendt kg Jens Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-21 87 cm Ukendt kg Nong Christensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-08-21 60 cm Ukendt kg Christian Skovgård Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-21 100 cm Ukendt kg Per Wandel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-21 55 cm Ukendt kg Lars Stenvang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-21 70 cm Ukendt kg Lars Stenvang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-21 * 58 cm Ukendt kg Lasse Laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-21 82 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-08-21 61 cm Ukendt kg Ulrik Møller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-21 78 cm Ukendt kg Frederik Dalsager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-21 76 cm Ukendt kg Timo Augustin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-21 77 cm Ukendt kg Jonas Patuel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-22 70 cm Ukendt kg Torben Smedegaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-22 65 cm Ukendt kg Torben Smedegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-22 52 cm Ukendt kg Kim Harpsø Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-22 * 72 cm Ukendt kg Christian Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-22 76 cm Ukendt kg Christian Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-08-22 97 cm Ukendt kg Henrik Stenvang Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-22 55 cm Ukendt kg Patzer ronald Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-22 95 cm Ukendt kg Frederik Jansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-22 80 cm Ukendt kg Frederik Jansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-22 74 cm Ukendt kg Philipp braaker Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-21 78 cm Ukendt kg Klaus Bonde Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-08-23 * 73 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-08-23 * 66 cm Ukendt kg Malthe Weber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-23 68 cm Ukendt kg Svend Poulsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-08-23 78 cm Ukendt kg Mikkel Bonde Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-23 * 60 cm Ukendt kg Mikkel Bonde Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-23 85 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-23 78 cm Ukendt kg Hendrik Weiner Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-08-23 80 cm Ukendt kg Hendrik Weiner Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-08-23 72 cm Ukendt kg Tommy Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-23 81 cm Ukendt kg Steffen Schulz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-24 75 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-08-24 65 cm Ukendt kg Torben Smedegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-24 84 cm Ukendt kg Henrik Poulsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-08-24 101 cm Ukendt kg Alfred Smekens Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-24 83 cm Ukendt kg Steffen Schulz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-24 83 cm Ukendt kg Philipp Braaker Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-24 61 cm Ukendt kg Steffen Schulz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-24 85 cm Ukendt kg Bjarne Staulund Jakobsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej
2022-08-25 85 cm Ukendt kg Frederik Schippers Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-25 85 cm Ukendt kg Søren Jansen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-08-26 73 cm Ukendt kg Maks severin pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt ja
2022-08-26 80 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-26 60 cm Ukendt kg Oliver lind Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-26 82 cm Ukendt kg Alex Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-26 83 cm Ukendt kg Thorbjørn Haugli launlund Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-22 78 cm Ukendt kg Klaus Bonde Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-27 85 cm Ukendt kg Isabella Jansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-27 55 cm Ukendt kg Uffe Lillebæk Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-08-28 75 cm Ukendt kg Lukas laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-28 55 cm Ukendt kg Devad Bajric Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-08-28 68 cm Ukendt kg Victor Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-28 * 67 cm Ukendt kg Thomas Marcussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-28 85 cm Ukendt kg Brian Bjergsø Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-08-28 60 cm Ukendt kg Gustaf Dahlstrand Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-28 85 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-28 * 72 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-28 110 cm Ukendt kg Eric Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-28 110 cm Ukendt kg Eric Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-08-28 60 cm Ukendt kg Christian Fron Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-28 88 cm Ukendt kg Patrick Fron Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-28 88 cm Ukendt kg Ingo Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-28 88 cm Ukendt kg Ingo Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-28 85 cm Ukendt kg Søren Løvendahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-28 98 cm Ukendt kg Maks severin Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-28 86 cm Ukendt kg Maks severin pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-29 91 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-08-29 65 cm Ukendt kg Lars Stenvang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-29 78 cm Ukendt kg Mogens Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-29 64 cm Ukendt kg Torben Albertsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-29 82 cm Ukendt kg Torben Albertsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-29 85 cm Ukendt kg Lars Stenvang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-29 60 cm Ukendt kg Christian Skovgård Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-29 80 cm Ukendt kg Per Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-08-29 60 cm Ukendt kg Per Gylling Vorgod Å: Udløb til jernbanen Fly Ja nej
2022-08-29 88 cm Ukendt kg Kim Harpsø Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-29 80 cm Ukendt kg Frederik Schippers Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-08-29 81 cm Ukendt kg Ingo Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-29 Ukendt cm Ukendt kg Jankowski, Franz Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-08-30 85 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-30 92 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-08-30 80 cm Ukendt kg Straubing Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-08-30 * 72 cm Ukendt kg Ole L. Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-30 88 cm Ukendt kg Lars Ager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-30 * 65 cm Ukendt kg Eric Jakobsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja ja
2022-08-30 84 cm Ukendt kg Jonas Weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-08-30 70 cm Ukendt kg Tilo Voigt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-08-31 57 cm Ukendt kg Henrik Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-31 75 cm Ukendt kg Rasmus Ottesen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-08-31 53 cm Ukendt kg Erling Willumsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-31 81 cm Ukendt kg Ebbe Petersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-31 75 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-08-31 * 60 cm Ukendt kg Frederik Schippers Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-01 63 cm Ukendt kg Finn meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-01 82 cm Ukendt kg Peter Weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-01 62 cm Ukendt kg Ronald-patzer@web.de Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-01 65 cm Ukendt kg Ronald-patzer@web.de Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-01 85 cm Ukendt kg Gert Eriksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-01 83 cm Ukendt kg Kim Harpsø Jensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-01 110 cm Ukendt kg Sebastian Brammann Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-01 60 cm Ukendt kg Henrik Hansen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-02 * 68 cm Ukendt kg Lars Ager Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-02 81 cm Ukendt kg Maks severin pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-02 82 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-02 * 62 cm Ukendt kg Henrik Lyngsø Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-09-02 82 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-02 75 cm Ukendt kg Rasmus Trettenes Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-09-02 80 cm Ukendt kg Karsten Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-02 85 cm Ukendt kg Peter Emil Juul Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-02 78 cm Ukendt kg Emiel Sneekes Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-02 75 cm Ukendt kg Ingo Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-01 67 cm Ukendt kg Klaus Grandahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-03 80 cm Ukendt kg Erling Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-03 69 cm Ukendt kg Hendrik Landschoof Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-03 65 cm Ukendt kg Lasse Israelsson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-03 85 cm Ukendt kg Heiko Wilhelms Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-03 100 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-04 57 cm Ukendt kg Sune Gellert Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-04 70 cm Ukendt kg Mathias Märker Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-04 83 cm Ukendt kg Per Westerlund Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-04 85 cm Ukendt kg Michel Seidelin Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-04 * 68 cm Ukendt kg Benjamin Kirk steffensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-03 92 cm Ukendt kg Benjamin Kirk steffensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-04 78 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-04 82 cm Ukendt kg Søren Holm Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-04 85 cm Ukendt kg Jakob Søgaard Nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-04 64 cm Ukendt kg Orla Casper Frost Vorgod Å: Udløb til jernbanen Fly Ja ja
2022-09-04 78 cm Ukendt kg Jimmy Kendra Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-04 88 cm Ukendt kg Heiko Wilhelms Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-04 80 cm Ukendt kg Andy ibden Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-05 86 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-05 86 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-05 86 cm Ukendt kg Mathias Märker Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-05 85 cm Ukendt kg Nico Lindenmayer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-05 60 cm Ukendt kg Mogens Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-05 75 cm Ukendt kg Mathias friis Eskesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-05 * 71 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-06 * 70 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-06 85 cm Ukendt kg Henning Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-06 75 cm Ukendt kg Flemming Jørgensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-06 105 cm Ukendt kg Jeroom Rössel Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-06 68 cm Ukendt kg Flemming Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-06 85 cm Ukendt kg Jan Baade Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-06 87 cm Ukendt kg Ernst Kjelgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-06 90 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-06 76 cm Ukendt kg Rasmus Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-06 55 cm Ukendt kg Rasmus Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-06 65 cm Ukendt kg Ralph A. Bergner Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-07 81 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-07 88 cm Ukendt kg Poul Ole Damsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-07 80 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-07 85 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-07 58 cm Ukendt kg Martin skelmose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-07 80 cm Ukendt kg Helle Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-07 63 cm Ukendt kg Patrick Seeger Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-07 70 cm Ukendt kg Malthe Weber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-07 * 63 cm Ukendt kg Henning Seele Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-07 100 cm Ukendt kg Ulrich Rogowski Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-09-08 82 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-08 60 cm Ukendt kg Henning Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-08 87 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-08 88 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-08 91 cm Ukendt kg Per Westerlund Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-08 86 cm Ukendt kg Michael Greve Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-08 72 cm Ukendt kg daniel gilson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-08 70 cm Ukendt kg Oliver lind Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-08 83 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-09-08 83 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-08 * 60 cm Ukendt kg Nico Lindenmayer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-09 85 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-09 85 cm Ukendt kg Volker Hinrichs Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-09 75 cm Ukendt kg Michael Groth Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-09 76 cm Ukendt kg Niels Lodberg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-09 * 66 cm Ukendt kg Michael Greve Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-09 96 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-09 77 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-09 80 cm Ukendt kg Jimmy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-09 60 cm Ukendt kg Jens Grønlund Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-09 87 cm Ukendt kg Nicolai Boss Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-09 85 cm Ukendt kg Hauke Hinz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt ja
2022-09-09 62 cm Ukendt kg Erik Just Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-09-09 61 cm Ukendt kg Gert Engholm Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-10 85 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-09-10 65 cm Ukendt kg Nicolai Just Jakobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-10 68 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-10 70 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-10 85 cm Ukendt kg Martin Thornvig Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-10 75 cm Ukendt kg Michael Greve Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-09-10 71 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-10 95 cm Ukendt kg Mads Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-10 75 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-10 75 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-11 70 cm Ukendt kg Asger Rask Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-09-11 55 cm Ukendt kg Rune Raks Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-11 * 65 cm Ukendt kg William Rask Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-09-11 70 cm Ukendt kg Mads Ole madsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-11 90 cm Ukendt kg Gustav Isen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-11 76 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-11 * 60 cm Ukendt kg Niels Peder Larsen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-11 83 cm Ukendt kg René Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-11 88 cm Ukendt kg Frederik Thor Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-09-11 85 cm Ukendt kg Søren Holm Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-11 * 62 cm Ukendt kg Peter Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-09-11 * 66 cm Ukendt kg Stephan Vennemann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-09-11 80 cm Ukendt kg Erik Just Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-11 80 cm Ukendt kg Jørgen Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-09-11 76 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-11 70 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-12 70 cm Ukendt kg Lasse Israelsson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-12 68 cm Ukendt kg Patrick Seeger Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-12 * 73 cm Ukendt kg Morten Jonassen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-09-12 62 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-12 98 cm Ukendt kg Markus Bech Bering Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-12 84 cm Ukendt kg Michael Beck-Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-12 70 cm Ukendt kg Michael Beck-Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-12 * 72 cm Ukendt kg Ole Nicolaisen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-12 70 cm Ukendt kg Palle nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-12 65 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-09-12 60 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-12 70 cm Ukendt kg Henrik Johansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-09-12 95 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-13 70 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-09-13 85 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-13 73 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-13 85 cm Ukendt kg Thomas Herbst Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-13 * 63 cm Ukendt kg Bent Hygum Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-13 95 cm Ukendt kg Per K Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-13 * 70 cm Ukendt kg Ole Damgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-13 * 55 cm Ukendt kg Thomas Marcussen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-13 98 cm Ukendt kg Benny Juhl Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-14 * 63 cm Ukendt kg Tobias Groth Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-14 86 cm Ukendt kg Jonas Wille Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-14 90 cm Ukendt kg Kaj Børge Simonsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-14 85 cm Ukendt kg Benny Juhl Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-14 65 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-14 86 cm Ukendt kg Jan fredslund nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-14 * 68 cm Ukendt kg Flemming Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-14 * 68 cm Ukendt kg Jörg Konkat Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-14 80 cm Ukendt kg Claus Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-14 101 cm Ukendt kg John Rahbek Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-14 92 cm Ukendt kg John Rahbek Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-15 77 cm Ukendt kg Stefan Botcenko Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-09-15 91 cm Ukendt kg Niels Lodberg Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej ja
2022-09-14 * 65 cm Ukendt kg Vigga Andersn Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-14 66 cm Ukendt kg Michael Heimann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-09-15 65 cm Ukendt kg Hugo Nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-15 75 cm Ukendt kg Hugo Nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej
2022-09-14 75 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-15 83 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-15 71 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-15 63 cm Ukendt kg Steffen Juhl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-15 * 56 cm Ukendt kg Jens Jauert Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Nej nej
2022-09-15 83 cm Ukendt kg Thomas Herbst Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-15 70 cm Ukendt kg nick christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-15 90 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Ja nej
2022-09-16 85 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-16 78 cm Ukendt kg Steffen Wilcken Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-16 83 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-16 81 cm Ukendt kg Klaus Møller nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-15 95 cm Ukendt kg Jesper Nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-16 73 cm Ukendt kg Poul Ole Damsgaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-16 * 79.5 cm Ukendt kg Kontroludvalget Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-09-16 60 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-16 110 cm Ukendt kg Johnny Morell Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-16 84 cm Ukendt kg Rune Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-17 88 cm Ukendt kg René Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-16 110 cm Ukendt kg Jesper Nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-09-17 60 cm Ukendt kg Mads Fromm Gottschalk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-17 75 cm Ukendt kg Uffe Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-17 55 cm Ukendt kg Jesper Reinholdt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-17 * 70 cm Ukendt kg Stefan Bartelsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-09-17 92 cm Ukendt kg Jesper Reinholdt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-17 76 cm Ukendt kg Mogens kramer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-17 * 71 cm Ukendt kg Samuel Hjortsbjerg Morell Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-09-17 80 cm Ukendt kg Henrik Lippert Valbjørn Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-17 69 cm Ukendt kg J. Sjødahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-17 76 cm Ukendt kg Michael Beck-Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-17 60 cm Ukendt kg Stefan Plüquett Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-18 50 cm Ukendt kg Timo Paustian Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-12 80 cm Ukendt kg John Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-18 95 cm Ukendt kg Dennis Rammekjær Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-18 92 cm Ukendt kg Aksel Hanghøj Skibsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-18 81 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-18 84 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-18 74 cm Ukendt kg Marcus Dreyer Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-18 60 cm Ukendt kg Erik Just Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-09-19 65 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-16 66 cm Ukendt kg Michael Heimann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-09-19 66 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-17 63 cm Ukendt kg morten thor andresen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-09-19 89 cm Ukendt kg Morten Birch Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-19 60 cm Ukendt kg Mads Rande Nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-20 95 cm Ukendt kg Markus kruschinski Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-19 80 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-20 90 cm Ukendt kg Emil Cramon Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-20 50 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-20 73 cm Ukendt kg Ost Rudy Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-20 93 cm Ukendt kg Erik Just Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-20 90 cm Ukendt kg Cord Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-21 70 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-21 90 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-21 72 cm Ukendt kg Claus Kroman Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-21 80 cm Ukendt kg Claus Kroman Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-21 90 cm Ukendt kg Mogens Kramer Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-09-21 * 61 cm Ukendt kg Bente Schimpl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-21 57 cm Ukendt kg Bente Schimpl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-21 87 cm Ukendt kg Allan Nordfeldt West Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-09-22 85 cm Ukendt kg Henrik Jacobsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-22 69 cm Ukendt kg Stefan meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-22 82 cm Ukendt kg Christopher Bach Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-22 90 cm Ukendt kg Stig Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-20 76 cm Ukendt kg Thorbjørn Rose Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-22 95 cm Ukendt kg Orla Bertram-Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-22 95 cm Ukendt kg Stig Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-22 84 cm Ukendt kg Marcel Löbenbrück Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-22 102 cm Ukendt kg Zbigniew Zieliński Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-23 102 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-09-23 85 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-09-23 95 cm Ukendt kg Emil Trøstrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-23 * 73 cm Ukendt kg Patzer ronald Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-23 70 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-23 95 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-23 88 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-23 64 cm Ukendt kg Grzegorz Nowosadko Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-23 80 cm Ukendt kg Ralph Eriksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-28 * 60 cm Ukendt kg Susanne Stampe Damgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-10 * 62 cm Ukendt kg Thomas Platz Eskildsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-24 * 70 cm Ukendt kg Carsten Schmidt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-24 76 cm Ukendt kg Peder nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-24 76 cm Ukendt kg Peter Pechtold Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-24 76 cm Ukendt kg Morten Bondgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-09-24 76 cm Ukendt kg Bjarke Therp Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-24 79 cm Ukendt kg Mogens Kramer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-24 * 65 cm Ukendt kg Peder nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-24 84 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-24 75 cm Ukendt kg Jens Jauert Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-24 78 cm Ukendt kg Michael Schimpl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-24 58 cm Ukendt kg Michael Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-25 90 cm Ukendt kg Morten Bondgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt nej
2022-09-24 86 cm Ukendt kg Frederikke laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-25 70 cm Ukendt kg Hans Joachim klindt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-25 70 cm Ukendt kg Lars Gudnason Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-24 80 cm Ukendt kg Frantz Ekmann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-09-25 60 cm Ukendt kg Klaus Wiez Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-26 63 cm Ukendt kg Kim Mathiasen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-25 86 cm Ukendt kg Svend Lund Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-09-26 66 cm Ukendt kg Mario Mende Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-26 60 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-09-26 95 cm Ukendt kg Brian jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-26 80 cm Ukendt kg Peder Bæk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-27 97 cm Ukendt kg Jesper Petersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-09-27 70 cm Ukendt kg Peter Weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-27 73 cm Ukendt kg Peter Weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-27 82 cm Ukendt kg Kim Mathiesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-27 85 cm Ukendt kg Dennis Heine Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-27 70 cm Ukendt kg Hans-Joachim klindt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-27 80 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-27 85 cm Ukendt kg Rune Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-27 80 cm Ukendt kg Bodo Balzer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-27 85 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-09-27 82 cm Ukendt kg Leif Knudsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-27 65 cm Ukendt kg Kim Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-27 65 cm Ukendt kg Brian jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-27 76 cm Ukendt kg Kim Harpsø Jensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej
2022-09-27 70 cm Ukendt kg Klaus Lietzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-27 62 cm Ukendt kg Ole Rogowski Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-27 * 65 cm Ukendt kg Stefan Decrouppe Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-09-27 90 cm Ukendt kg Rasmus Braüner Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-27 80 cm Ukendt kg Rasmus Braüner Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-27 90 cm Ukendt kg Bent Hygum Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-27 76 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-09-27 70 cm Ukendt kg Morten Nøhr Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-27 94 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-28 95 cm Ukendt kg h Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-28 79 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-27 95 cm Ukendt kg Henning Højhurs Bork Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-28 90 cm Ukendt kg Flemming Hosbjerg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-28 100 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-09-28 80 cm Ukendt kg Per Gylling Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-09-28 * 64 cm Ukendt kg Bjørn Fredholm Jørgensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-28 95 cm Ukendt kg Mikkel Munk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-28 * 72 cm Ukendt kg Bodo Balzer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-28 90 cm Ukendt kg Jacques LAMY Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt nej
2022-09-28 85 cm Ukendt kg Kåre Lundqvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-28 65 cm Ukendt kg Dominique Van Landeghem Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-26 80 cm Ukendt kg Hans-Henrik Panton Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-28 60 cm Ukendt kg Susanne Stampe Damgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-28 60 cm Ukendt kg jens-Kristian Mikelsen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-28 90 cm Ukendt kg Jacques remy Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-29 85 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-28 95 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-28 94 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-29 65 cm Ukendt kg Kjeld Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-29 80 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Ja nej
2022-09-29 85 cm Ukendt kg Oliver lind Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-29 75 cm Ukendt kg Stefan meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-29 85 cm Ukendt kg Stefan meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-29 80 cm Ukendt kg Allan Bloch Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-29 72 cm Ukendt kg Henrik Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-09-29 108 cm Ukendt kg Hj Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-29 90 cm Ukendt kg Kristian Nøreng Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-09-29 68 cm Ukendt kg Jens-Kristian Mikkelsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-29 70 cm Ukendt kg Michel Seidelin Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-09-30 90 cm Ukendt kg Stig Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-30 85 cm Ukendt kg Peder kirkegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-30 * 64 cm Ukendt kg Henrik Lodahl Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-09-30 80 cm Ukendt kg Ekkehard Kowald Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-30 85 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-30 70 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-09-30 85 cm Ukendt kg Søren Rattenborg Lang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-09-30 * 57 cm Ukendt kg Mende Mario Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-30 * 57 cm Ukendt kg Mario Mende Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-30 75 cm Ukendt kg Hans Helge RaaenOlsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-30 102 cm Ukendt kg Thomas Marcussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-30 70 cm Ukendt kg Tobias Rudolph Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-09-30 88 cm Ukendt kg Ole Wisler Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-29 * 70 cm Ukendt kg Bent Horn Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-30 * 51 cm Ukendt kg Per Frølund Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-30 80 cm Ukendt kg Marcel LECOMTE Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-10-01 102 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-01 73 cm Ukendt kg Søren Hjortgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-30 62 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-10-01 88 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-10-01 63 cm Ukendt kg Tim Byfoged Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-10-01 100 cm Ukendt kg Tobias Rudolph Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-01 72 cm Ukendt kg Niclas Müller Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-01 * 71 cm Ukendt kg Frederik Thor Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-10-01 90 cm Ukendt kg Espen Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-01 70 cm Ukendt kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-01 60 cm Ukendt kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-01 70 cm Ukendt kg Henrik Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-02 80 cm Ukendt kg Ronald Osting Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-02 63 cm Ukendt kg Frank andreasen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-01 73 cm Ukendt kg Christian Thor Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-02 90 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-02 60 cm Ukendt kg Rune Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-02 70 cm Ukendt kg Asger Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-02 82 cm Ukendt kg Markus Bech Bering Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-02 65 cm Ukendt kg Markus Bech Bering Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-02 65 cm Ukendt kg Jesper Ottosen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-02 90 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-02 95 cm Ukendt kg Mustafa Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-02 80 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-02 80 cm Ukendt kg Philip Weis Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-02 82 cm Ukendt kg Rafael Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-02 90 cm Ukendt kg Hans Jürgen braaker Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-02 92 cm Ukendt kg Jonas weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-10-02 84 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-10-03 60 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-03 80 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-03 57 cm Ukendt kg Rob Rudemann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-03 87 cm Ukendt kg Finn meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-03 61 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-03 74 cm Ukendt kg Henrik Lodahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-03 88 cm Ukendt kg Jørn Bang Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja ja
2022-10-03 98 cm Ukendt kg Andreas Schütt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-03 65 cm Ukendt kg Svend Lund Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-10-03 96 cm Ukendt kg Rene Greggersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-01 85 cm Ukendt kg Henning Thomsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-10-04 63 cm Ukendt kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-04 * 63 cm Ukendt kg Matthias Schütt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-04 76 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-04 87 cm Ukendt kg Jimmy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-04 84 cm Ukendt kg Henrik damsgaard sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-04 82 cm Ukendt kg Ulrik Møller Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-04 85 cm Ukendt kg Ole Abild Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-04 92 cm Ukendt kg Henning Sandager Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-10-04 79 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-04 95 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-01 60 cm Ukendt kg Jesper Worm Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej ja
2022-10-04 65 cm Ukendt kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-04 50 cm Ukendt kg Rasmus krogh Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-05 84 cm Ukendt kg Erik O. Kristensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-05 * 60 cm Ukendt kg Kristian Nøreng Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-05 70 cm Ukendt kg Morten Martinsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja ja
2022-10-05 65 cm Ukendt kg Hans Jørgen Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-05 83 cm Ukendt kg Rainer Pollmeier Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-06 89 cm Ukendt kg Benny Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-06 70 cm Ukendt kg Steen Mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-10-06 86 cm Ukendt kg Mathias Olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-06 78 cm Ukendt kg Günther Bischoff Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-07 74 cm Ukendt kg Finn meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-07 57 cm Ukendt kg Bernd Vieregge Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-07 83 cm Ukendt kg Verner mortensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-10-07 81 cm Ukendt kg Jens Jauert Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-07 90 cm Ukendt kg Henrik S. Larsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej
2022-10-07 70 cm Ukendt kg Torben Fyhring Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-07 80 cm Ukendt kg Steffen Arendrup Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-07 68 cm Ukendt kg Andreas Schütt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-07 86 cm Ukendt kg Lukas Schütt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-07 77 cm Ukendt kg Flemming Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-07 80 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-07 86 cm Ukendt kg Christian Bjergsø Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-07 87 cm Ukendt kg Zeljko Mimovic Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-07 * 60 cm Ukendt kg Marius Palass Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-08 92 cm Ukendt kg Jarosław Krajniak Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-08 56 cm Ukendt kg Jakob toft Bak Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-08 109 cm Ukendt kg Bjarne Søndergaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-10-08 90 cm Ukendt kg John Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-08 * 62 cm Ukendt kg Knud Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-08 88 cm Ukendt kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt ja
2022-10-08 68 cm Ukendt kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-08 85 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-08 78 cm Ukendt kg Mikkel Ølund Rasmussen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-08 90 cm Ukendt kg Uffe Lillebæk Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja ja
2022-10-08 65 cm Ukendt kg Christian Koehlbrandt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-08 80 cm Ukendt kg Matthias Schütt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-08 75 cm Ukendt kg Henrik Dons Christensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-08 78 cm Ukendt kg Fabian Baltheiser Andre åer Spin Nej nej
2022-10-08 * 55 cm Ukendt kg Jesper Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-08 65 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-08 95 cm Ukendt kg Steffen Arendrup Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-09 65 cm Ukendt kg Daniel Mikkelsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-10-09 * 58 cm Ukendt kg Arne Nørreskov Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-09 65 cm Ukendt kg Paul Elberg Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-09 83 cm Ukendt kg Mikkel Helms Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-09 72 cm Ukendt kg Per Carlsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-09 75 cm Ukendt kg Johan Salling Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-09 93 cm Ukendt kg Flemming Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-09 76 cm Ukendt kg Jan Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-09 60 cm Ukendt kg Nick Søgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-09 96 cm Ukendt kg Finn Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-09 69 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-09 65 cm Ukendt kg Ole Nicolaisen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-09 86 cm Ukendt kg René Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-09 90 cm Ukendt kg Jan Brinch Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-10-09 * 65 cm Ukendt kg Christoffer Kvivesen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-09 60 cm Ukendt kg Markus Bech Bering Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-10 * 70 cm Ukendt kg Frank jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-10 80 cm Ukendt kg Torben Smedegaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-10 80 cm Ukendt kg Lars erik olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-10 70 cm Ukendt kg Thomas Skjødt Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-10 70 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-11 70 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 72 cm Ukendt kg Lukas Wirz Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-10-11 86 cm Ukendt kg Ole Nicolaisen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-11 90 cm Ukendt kg Heine Lund Fausing Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-11 80 cm Ukendt kg Suljo Sahuric Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 67 cm Ukendt kg Henrik Schmidt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 90 cm Ukendt kg Benny Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-11 80 cm Ukendt kg Benny Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-11 67 cm Ukendt kg Henrik Schmidt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 75 cm Ukendt kg Malthe Weber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-11 90 cm Ukendt kg Bo Fomsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-10-11 66 cm Ukendt kg Per Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-10-11 80 cm Ukendt kg Jens Jauert Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-10-11 * 58 cm Ukendt kg Letecia jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 81 cm Ukendt kg brian jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 95 cm Ukendt kg Bo iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-11 78 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Ja nej
2022-10-11 55 cm Ukendt kg Bo iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-11 70 cm Ukendt kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-10-11 100 cm Ukendt kg Tommy Aggergaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-10-08 75 cm Ukendt kg Sjoerd Huisman Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Andet Nej ja
2022-10-08 75 cm Ukendt kg Sjoerd Huisman Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Andet Nej ja
2022-10-11 66 cm Ukendt kg Leif Benthin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-11 94 cm Ukendt kg Brian jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-10-12 62 cm Ukendt kg Chris Rævsgaard Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-11 77 cm Ukendt kg Leif Benthin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-11 114 cm Ukendt kg Hans Jørgen Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-11 107 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-11 75 cm Ukendt kg Bjarne Laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-11 89 cm Ukendt kg Henrik Poulsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-11 70 cm Ukendt kg Bjarne Staulund Jakobsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-10-11 * 57 cm Ukendt kg daniel gilson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-11 90 cm Ukendt kg Stefan Decrouppe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-11 65 cm Ukendt kg Stefan Decrouppe Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-10-11 70 cm Ukendt kg Nicolas Mathay Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-12 94 cm Ukendt kg Dennis Krickau Østerballe Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-12 74 cm Ukendt kg Henrik Lodahl Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-12 64 cm Ukendt kg daniel gilson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-12 80 cm Ukendt kg Eskild Dam Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-12 90 cm Ukendt kg Bjarke Therp Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-10-12 70 cm Ukendt kg Dennis Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-12 * 61 cm Ukendt kg Henrik Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-12 85 cm Ukendt kg Rajko Kruse Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-12 96 cm Ukendt kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-12 61 cm Ukendt kg Ingolf Mølle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-10-12 98 cm Ukendt kg Kaj Børge Simonsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-12 90 cm Ukendt kg Nick Søgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-12 96 cm Ukendt kg Michael Rousau Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja ja
2022-10-12 102 cm Ukendt kg Kim Michelsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-12 81 cm Ukendt kg Henrik Ravn Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-12 70 cm Ukendt kg Niels Bolt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-12 70 cm Ukendt kg Kristian Nøreng Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-12 85 cm Ukendt kg Verner O. Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-12 86 cm Ukendt kg Kenn Bau Brix Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-12 71 cm Ukendt kg Michel Seidelin Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-12 78 cm Ukendt kg Christian Brandt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja ja
2022-10-13 90 cm Ukendt kg Anita Luna Hougaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Ja ja
2022-10-13 78 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-13 80 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-13 64 cm Ukendt kg Nick Søgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-13 62 cm Ukendt kg Jens søgård Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-13 58 cm Ukendt kg Anders Meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-13 57 cm Ukendt kg Mikkel Buur Krupa Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-13 75 cm Ukendt kg Rasmus Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-12 87 cm Ukendt kg Kurt lorenz Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ukendt nej
2022-10-13 79 cm Ukendt kg Henrik Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-13 68 cm Ukendt kg Kim Michelsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-13 75 cm Ukendt kg Lars Pedersen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-10-13 80 cm Ukendt kg daniel gilson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-13 85 cm Ukendt kg Dennis Heine Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-13 75 cm Ukendt kg Eigil Præstholm Sørensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-13 57 cm Ukendt kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-13 95 cm Ukendt kg Cecilie K. Lorenzen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-13 94 cm Ukendt kg Anders Larsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-10-14 * 55 cm Ukendt kg Ole pedersen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-14 60 cm Ukendt kg Rajko Kruse Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-13 64 cm Ukendt kg Tommy Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ukendt nej
2022-10-14 77 cm Ukendt kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-14 77 cm Ukendt kg sven berggreen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-10-14 81 cm Ukendt kg Bo iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-14 100 cm Ukendt kg Søren Hjortgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-10-14 85 cm Ukendt kg Møller Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-14 82 cm Ukendt kg Henrik Breinholdt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-14 65 cm Ukendt kg Møller Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-14 78 cm Ukendt kg Peder Bjerre Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-14 78 cm Ukendt kg Henning Blenkle Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-14 73 cm Ukendt kg Torben Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-14 87 cm Ukendt kg Bjørn Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-14 80 cm Ukendt kg Nico Lindenmayer Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-14 78 cm Ukendt kg Flemming Mulbjerg Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-14 75 cm Ukendt kg Jan Petersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-14 91 cm Ukendt kg Henrik Poulsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-14 67 cm Ukendt kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-14 80 cm Ukendt kg Lars Jansen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-14 * 67 cm Ukendt kg Jacob Nedergaard Jørgensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-15 80 cm Ukendt kg Flemming Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-14 108 cm Ukendt kg Jan Strandmark Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-10-13 63 cm Ukendt kg Kenneth Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-15 * 60 cm Ukendt kg Torben Jensen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Nej nej
2022-10-15 62 cm Ukendt kg Peter Moesgaard Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-10-15 87 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-15 95 cm Ukendt kg Jimmi Lund Bindesbøl Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-15 75 cm Ukendt kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-15 92 cm Ukendt kg Dennis Jürgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-15 75 cm Ukendt kg Henrik Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-15 56 cm Ukendt kg Bjørn Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-15 73 cm Ukendt kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-10-15 70 cm Ukendt kg Per møller Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-15 89 cm Ukendt kg Uwe Hüls Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-15 85 cm Ukendt kg Nick Søgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-15 52 cm Ukendt kg Karsten Siggaard Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-10-15 81 cm Ukendt kg Samuel Hjortsbjerg Morell Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-15 64 cm Ukendt kg Erik O. Kristensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-08-24 51 cm 1.1 kg Lars Windmar Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-10-11 * 53 cm 1.2 kg kjeld nielsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-08-06 * 55 cm 1.5 kg Victor Slot Smedegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-08 * 55 cm 1.5 kg Jørn N. Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-17 * 58 cm 1.7 kg Lasse Fjeldsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-28 * 57 cm 1.8 kg Emil Rytter Bengtsson Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-14 * 63 cm 1.8 kg bjarne kjær Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-10-01 * 55 cm 1.8 kg Lukas Richter Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-08-02 * 60 cm 1.9 kg Niels-Jørn Mogensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Ja nej
2022-08-05 * 61 cm 2 kg Søren Chr Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-08-08 * 60 cm 2 kg Simon Frederiksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-18 * 55 cm 2 kg Kim Spanggaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-28 * 60 cm 2 kg Thomas.Hvid Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-10 58 cm 2 kg Bo iversen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-12 * 63 cm 2 kg Poul Ole Damsgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-19 * 64 cm 2 kg Erling Willumsgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-10-01 * 62 cm 2 kg Jannik Stachnauu Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-07-17 * 59 cm 2.1 kg Thomas Ravn Weiergang Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 * 58 cm 2.1 kg Lars Korshøj Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-04 * 63 cm 2.1 kg Jack Christiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-05 * 63 cm 2.2 kg Henrik Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-10 * 65 cm 2.2 kg James Albæk Juelsgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-15 * 62 cm 2.2 kg Michael Olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-26 * 64 cm 2.3 kg Bjarke Therp Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-09-17 * 64 cm 2.3 kg Verner Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-07-14 * 63 cm 2.4 kg Joshua Krak Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt ja
2022-08-09 * 62 cm 2.4 kg Torben Bastrup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-18 * 62 cm 2.4 kg Thomas Kjelgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-24 61 cm 2.4 kg Lars Windmar Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-25 * 60 cm 2.4 kg Mogens Frik Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-08-29 * 62 cm 2.5 kg Kurt Blicher Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-15 * 64 cm 2.5 kg Kenny Frost Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-16 * 60 cm 2.5 kg Peter Kolding Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-09-17 * 66 cm 2.5 kg Rasmus Braüner Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-09-17 * 67 cm 2.5 kg Mogens Kramer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-09-24 * 65 cm 2.5 kg Verner O. Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-06 73 cm 2.5 kg Lars Windmar Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-15 * 67 cm 2.5 kg Willy Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-31 * 65 cm 2.6 kg Olaf Solberg Vorgod Å: Udløb til jernbanen Fly Ja nej
2022-08-30 * 68 cm 2.6 kg Erling Isaksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-14 * 63 cm 2.6 kg Ivan Ammitzbøll Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-14 * 61 cm 2.6 kg Claus Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-03 * 68 cm 2.6 kg Ernst Kjelgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-10-10 * 66 cm 2.6 kg Erik Just Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-14 * 68 cm 2.6 kg hans j. jacobsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-22 * 65 cm 2.7 kg per søby jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-07-28 * 68 cm 2.8 kg Svend Åge Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-29 * 67 cm 2.8 kg Verner mortensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-09-03 * 66 cm 2.8 kg Stefan meldgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-09 * 67 cm 2.8 kg Tommy Hoelgaard Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Nej nej
2022-07-28 * 67 cm 2.9 kg Jan Østerby Olesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-08-07 * 66 cm 2.9 kg Hasse Fensman Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-19 * 66 cm 2.9 kg Henning Sandager Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-09 * 66 cm 2.9 kg Søren Rygaard Lenschow Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-13 * 63 cm 2.9 kg Hans J. Jensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-07-22 * 65 cm 3 kg Torben Bjørn Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-09-10 * 67 cm 3 kg Per M Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-11 * 72 cm 3 kg Bastian Brockhoff Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-09-14 * 70 cm 3 kg bruno Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-09-16 * 65 cm 3 kg Lars Pedersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-23 * 70 cm 3 kg Leif Madsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-10-05 * 70 cm 3 kg Morten Eskildsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-10-09 * 73 cm 3 kg Iver Kloster Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-07-14 * 66 cm 3.1 kg Finn Meldgård Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-28 * 66 cm 3.2 kg Erik O. Kristensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-14 * 68 cm 3.2 kg Per Højvang Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-10-04 * 70 cm 3.2 kg Niels Olsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-10-11 * 70 cm 3.2 kg Anders Kristensen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej ja
2022-07-03 * 66 cm 3.3 kg Joy vom Lehn Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-03 * 69 cm 3.3 kg manfred madsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-05-21 * 72 cm 3.4 kg Bo Søndergård Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-02 * 72 cm 3.5 kg Kontroludvalget Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-16 * 72 cm 3.5 kg Ole Eskesen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Nej nej
2022-06-16 * 72 cm 3.5 kg Jan Rebsdorf Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-08-06 * 70 cm 3.5 kg Bo iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-08-06 * 70 cm 3.5 kg Bo iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-09-08 * 70 cm 3.5 kg Per Langkjær Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-10-01 * 72 cm 3.5 kg Christian Laue Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-10-02 * 70 cm 3.5 kg Mustafa Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-10 * 72 cm 3.5 kg MICHAEL Groth Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-08-05 * 72 cm 3.6 kg Svend Overby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-09-04 * 72 cm 3.7 kg Klaus Balleby Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-10-02 * 58 cm 3.7 kg Dannie Odgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-01 79 cm 3.8 kg Jens Studer Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-07-23 * 72 cm 3.8 kg Søren Fredslund Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-07-06 * 72 cm 3.9 kg Hans Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-17 * 80 cm 4 kg Asger Rask Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-07-01 * 67 cm 4 kg Alfred Durrer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-09-13 76 cm 4 kg Jesper Hovmand-Simonsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-16 85 cm 4.1 kg Julius Albert Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-05-31 * 72 cm 4.1 kg Morten Knudsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-06-17 * 77 cm 4.1 kg John Rahbek Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-09-16 70 cm 4.1 kg Mario Laaser Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-10-04 Ukendt cm 4.1 kg Mario G. Rouwenhorst Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-06-17 * 73 cm 4.2 kg Jonas Weiss Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja ja
2022-09-29 * 73 cm 4.3 kg Jan Thorsted Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-01 * 73 cm 4.4 kg Jens Studer Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-17 * 76 cm 4.4 kg Lars Schriver Vorgod Å: Udløb til jernbanen Fly Ja ja
2022-06-16 * 75 cm 4.5 kg Verner Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-16 * 70 cm 4.5 kg Rene Greggersen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-09-10 * 72 cm 4.5 kg Johnny Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-20 * 80 cm 4.7 kg Rune Rask Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-16 * 75 cm 4.8 kg Nils Munkgaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-06-16 * 73 cm 4.8 kg Kevin Meyer Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-06-18 * 79 cm 4.8 kg Søren Børge Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-06-20 * 76 cm 4.8 kg Peter Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-06-16 * 79 cm 4.9 kg Erik meldgaard andersen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Orm Nej nej
2022-04-16 87 cm 5 kg Bjarne Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-06-15 80 cm 5 kg Dirk Schütte Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-17 * 80 cm 5 kg Torben Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-17 * 80 cm 5 kg Christian Martinez Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-19 * 80 cm 5 kg Allan Andreasen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-06-19 * 82 cm 5 kg Tim Schröder Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-19 * 81 cm 5 kg Gert Hartvigsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-06-20 * 78 cm 5 kg Svend Kristensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-21 * 82 cm 5 kg Karl Henrik hamann Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-08-28 * 73 cm 5 kg Straubing Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-09-10 80 cm 5 kg Steen Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-14 77 cm 5 kg Rolf Pilve Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-06-16 * 80 cm 5.1 kg Grzegorz Bartkowski Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ukendt ja
2022-06-18 * 81 cm 5.1 kg Torben Smedegaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-11 85 cm 5.2 kg Poul Nissen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-16 * 80 cm 5.2 kg kasper laursen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-06-18 * 87 cm 5.2 kg Morten Sigby-Clausen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja ja
2022-06-19 * 79 cm 5.2 kg Anders Schultz Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-18 * 84 cm 5.4 kg Jk Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-21 * 81 cm 5.4 kg Ole Vedsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-23 83 cm 5.5 kg Mathias Kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-06-16 * 84 cm 5.5 kg Karl Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-21 * 86 cm 5.7 kg Jens Rasmussen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-10-15 * 89 cm 5.7 kg Per møller Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-04-16 * 85 cm 5.8 kg Tommy hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-16 * 84 cm 5.8 kg Jørgen jørgensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-06-19 * 85 cm 5.8 kg Jacob Søndergård Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Ja nej
2022-07-26 77 cm 5.8 kg Michael Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-17 * 88 cm 6 kg Christian Brandt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-06-17 * 85 cm 6 kg Daniel Firszt Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ukendt nej
2022-06-18 * 85 cm 6 kg Klaus Herner Kristiansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-04-18 * 84 cm 6.2 kg Jørn From Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-18 * Ukendt cm 6.3 kg Devad Bajric Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 88 cm 6.4 kg Eric Reib Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-17 * 90 cm 6.5 kg Henrik Henriksen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-17 * 87 cm 6.5 kg Jesper Berg Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-21 * 86 cm 6.5 kg Jørgen Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-09 * 90 cm 6.5 kg Anders Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej ja
2022-04-18 * 88 cm 6.6 kg Jakob skov Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-05-10 * 92 cm 6.6 kg Ruben R. Rimfors Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Nej ja
2022-06-21 * 90 cm 6.6 kg Jens Henning Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-04-16 * 87 cm 6.7 kg Thomas Holstein Bech Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Orm Nej ja
2022-04-17 * 87 cm 6.7 kg Morten Birk Djurhuus Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-16 * 87 cm 6.7 kg Alex Hjort Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-04-18 * 90 cm 6.8 kg Lars Jansen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Orm Nej ja
2022-06-17 * 90 cm 6.8 kg Thomas Witt Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-06-20 * 88 cm 6.8 kg Torben Skødeberg Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-04-17 * 87 cm 6.9 kg Peter Borgen Sørensen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-04-17 * 89 cm 7 kg Simon Kastbjerg Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Ja nej
2022-04-23 89 cm 7 kg Lars Hauge Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-16 * 92 cm 7 kg Nicolai Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-06-21 * 90 cm 7 kg Johnny Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Ja nej
2022-10-03 88 cm 7 kg Jannik Stachnau Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-04-17 * 94 cm 7.1 kg Lars kilde Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-18 * 87 cm 7.1 kg Jørgen Jeppesen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja ja
2022-06-16 * 91 cm 7.1 kg Anders poulsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-04-17 * 91 cm 7.2 kg Steen Mortensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-04-16 * 93 cm 7.3 kg Fikret selimovic Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 86 cm 7.3 kg Mikkel k Sørensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-04-18 * 92 cm 7.3 kg Christian Rasmussen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 93 cm 7.4 kg Flemming Binnerup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-19 * 91 cm 7.4 kg Anders Hermansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 93 cm 7.5 kg Edin Adulovic Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-18 * 92 cm 7.5 kg Nong christensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej ja
2022-04-23 * 93 cm 7.5 kg Peter Bilgrav Sørensen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-04-24 * 92 cm 7.5 kg Brian Pedersen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-06-16 * 91 cm 7.5 kg Frank Thygesen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-06-16 * 87 cm 7.5 kg Martin botten Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Ja nej
2022-06-17 * 93 cm 7.5 kg Frederik Jansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Ja nej
2022-06-20 * 92 cm 7.5 kg Martin Rosauer Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-10-31 * 88 cm 7.5 kg Johnny Morell Andre åer Spin Nej nej
2022-06-18 * 90 cm 7.6 kg Steen Søgaard Mortensen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-04-16 * 88 cm 7.8 kg Florian Oldhaver Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-16 * 90 cm 7.8 kg Patrick Muschiol Thomas Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-16 * 95 cm 7.8 kg Emil Nøhr Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-04-16 * 90 cm 7.8 kg Kim Stephensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-04-16 * 92 cm 7.9 kg Erik Søndergaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-04-29 * 95 cm 7.9 kg Arne Jensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Ja nej
2022-04-16 * 94 cm 8 kg Søren Rahbek Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 91 cm 8 kg Christian Skovgård Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-04-16 * 90 cm 8 kg Peter Kahr Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-17 * 95 cm 8 kg Erling Pedersen Omme Å: Udløb til Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-04-17 * 92 cm 8 kg Nick Søgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-17 * 91 cm 8 kg Frank Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-17 * 97 cm 8 kg Nils Bierwolf Vorgod Å: Udløb til jernbanen Orm Nej nej
2022-04-19 * 99 cm 8 kg Mogens Larsen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-04-24 * 94 cm 8 kg Dennis Nielsen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Ja nej
2022-05-18 93 cm 8 kg Karsten Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-12 77 cm 8 kg Franci Jaklin Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-16 * 94 cm 8 kg Stefan Ehlers Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-09-10 95 cm 8 kg Jan-Hendrik Schrader Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-09-26 87 cm 8 kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ukendt ja
2022-10-01 85 cm 8 kg Carl Laue Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-17 * 91 cm 8.1 kg Per Carlsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-17 * 91 cm 8.1 kg Søren H. Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja nej
2022-04-27 * 94 cm 8.1 kg Hans Jørgen Husted Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Fly Ja nej
2022-06-21 * 93 cm 8.1 kg Henrik Eckhoff Rønnest Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-16 * 94 cm 8.2 kg Helmut Thiery Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 96 cm 8.2 kg Frederik Pedersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-04-18 * 95 cm 8.2 kg Henrik Laursen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-18 * 89 cm 8.2 kg Heinz Peters Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej ja
2022-06-17 * 95 cm 8.2 kg Søren Rattenborg Lang Vorgod Å: Udløb til jernbanen Spin Nej nej
2022-06-20 * 97 cm 8.2 kg Poul Flodgaard Madsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Ja nej
2022-04-16 * 96 cm 8.3 kg Chr. Sørensen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Fly Nej nej
2022-04-18 * 93 cm 8.3 kg Steen Krogh Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-04-16 * 93 cm 8.3 kg Jimmi Lund Bindesbøl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-04-17 * 91 cm 8.3 kg Peter Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-06-20 * 93 cm 8.3 kg Birger Dam Jensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-05-16 * 94 cm 8.4 kg Bo Christensen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-06-21 92 cm 8.4 kg daniel gilson Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Orm Nej nej
2022-04-16 * 91 cm 8.5 kg Åge Urskov Jørgensen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-04-16 * 94 cm 8.5 kg Jesper Ottosen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-05-24 93 cm 8.5 kg Tun Weber Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-19 * 91 cm 8.5 kg Kasper Emil Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Ja nej
2022-04-16 * 94 cm 8.6 kg Jan Esbensen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Nej nej
2022-04-16 * 99 cm 8.7 kg Simon Nielsen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej ja
2022-04-18 * 99 cm 8.7 kg morten therp Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej nej
2022-04-16 * 94 cm 8.8 kg John Harmsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-16 * 97 cm 8.8 kg Flemming jensen Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Nej nej
2022-04-23 * 96 cm 8.9 kg Ralph Eriksen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Orm Nej nej
2022-04-16 * 95 cm 9 kg Bjarke Horst Jensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-16 * 95 cm 9 kg Manfred Gericke Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-04-16 * 96 cm 9 kg Bent Vilain Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-04-16 * 97 cm 9 kg Eigil Præstholm Sørensen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-02 95 cm 9 kg Arndt Teubner Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-06-16 * 96 cm 9 kg Lasse Damsted Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-06-17 * 91 cm 9 kg Henrik Svenning Hansen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-04-16 * 97 cm 9.1 kg Per smedegaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-21 * 100 cm 9.2 kg Preben Hansen Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej ja
2022-04-16 * 100 cm 9.3 kg Anders Meldgaard Andersen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej ja
2022-10-15 * 104 cm 9.3 kg Peter Eg Omme Å: Opstrøms Vester Ringvej Spin Ja ja
2022-05-13 100 cm 9.5 kg Lars-Åke Vedel Möller Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-06-16 * 95 cm 9.5 kg Jesper olsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 100 cm 9.6 kg Jørn Facius Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-06-21 * 101 cm 9.6 kg Michael Rudolph Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Ja ja
2022-04-16 * 100 cm 10 kg Lasse Ziska Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-04-16 * 97 cm 10 kg Thomas G. Thaarup Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja nej
2022-04-16 * 99 cm 10 kg HD Andre åer Spin Nej nej
2022-08-02 107 cm 10 kg Jan Hansen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-09-10 104 cm 10 kg Mathias kvist Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-10-05 98 cm 10 kg Ruediger Kopf Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja ja
2022-04-16 * 99 cm 10.1 kg René Poulsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej ja
2022-06-16 * 105 cm 10.2 kg Uffe Lillebæk Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej ja
2022-05-03 * 106 cm 10.5 kg Finn H. Poulsen Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 96 cm 10.6 kg Oliver Lind Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Ja nej
2022-04-17 * 100 cm 10.6 kg Ole Iversen Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Fly Nej nej
2022-05-18 * 102 cm 11 kg Suljo Sahuric Vorgod Å: Opstrøms jernbanen Spin Nej ja
2022-04-16 * 96 cm 11.1 kg Steen Bork-Larsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Nej nej
2022-06-18 * 106 cm 11.9 kg Andy Nielsen Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Orm Nej nej
2022-06-11 102 cm 12 kg Kasper Asgaard Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 107 cm 13.1 kg Jacob Krøjgaard Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Fly Ja ja
2022-04-17 * 105 cm 14 kg Jørn vendelbo Skjern Å: Borris Krog bro til Tarp Bro Spin Nej nej
2022-06-16 118 cm 16 kg Karsten Dahl Skjern Å: Fjord til Borris Krog Bro Spin Nej nej
2022-04-16 * 124 cm 18.2 kg Poul Bøjgaard Skjern Å: Opstrøms Tarp bro Fly Ja nej