Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   15,68 °C

Den store kvote lukker fra og med 5.7.20

Fra og med den 5.7.2020 kl. 00.01 lukker kvoten for laks over 75 cm i Skjern Å og Vorgod Å. Der er forsat 4 laks tilbage på kvoten i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Skjern Å Sammenslutningen opfordrer alle til at udvise størst mulig forsigtighed med fisk som skal genudsættes og følge de anvisninger der kan ses andre steder på denne side.

  • Brug net med små masker, gerne gumminet, når fisken skal landes.
  • Hold fisken i vandet hele tiden.
  • Løft kun fisken ud af vandet i maksimalt fem sekunder ved fotografering, og kun hvis man har en hjælper.
  • Hjælp andre med råd og vejledning når der er fisk på krogen der skal genudsættes.

Bestyrelsen

Update på temperatur.

Åbning og lukning af fiskeriet, er desværre besværliggjort af tekniske udfordringer i programmeringen på hjemmesiden. Det blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, at fiskeriet lukker når temperaturen overstiger 18 gr og først åbner igen når den når ned på 16,5.

Imidlertid kan man ikke se på forsiden, om temperaturen har været under 16,5, når fiskeriet står som åbent ved eksempelvis 17,1. Vi opfordrer til at der visse hensyn ved de høje temperaturer, men accepterer at der fiskes hvis temperaturen er under 18.

SÅS erkender at det er noget rod og beklager. Vi håber at få systemet til virke hurtigst muligt, og kommer med en ny udmelding snarest.

Bestyrelsen

Vær opmærksom på temperaturen i Skjern Å!

Temperaturen i Skjern Å stiger i takt med at sommeren har bidt sig fast. Man kan følge temperaturen på Sammenslutningens hjemmeside. Fiskeriet lukker når temperaturen rammer de 18 gr. og åbner først igen når den er under 16,5 gr.

Der har været nogle usikkerheder om hvorvidt loggeren har målt temperaturen rigtigt, og der har været foretaget en del kontrolmålinger. Der arbejdes løbene med at sikre, at det er de rigtige data som udsendes. De temperaturer der bliver meldt ud lige nu, er identiske med kontrolmålingerne. Tidligere har der været svingninger i mellem de forskellige instrumenter på mellem 0,6 og 1,5 gr.

2. del af den store kvote åbner den 16.6.20

00.01 den 16.6.2020 åbner 2. del af den store laksekvote for Skjern Å systemet. Det  gælder for laks større end 75 cm. Der er 86 laks tilbage på kvoten incl. de 4 som er tilbage i Omme Å, opstrøms Vester Ringvej.  Der er nu igen åbnet op for, at tyske og norske gæster kan komme og fiske i åen. Skjern Å Sammenslutningen forventer derfor, at der kommer en del lystfiskere ved åen i de kommende dage.  Vi opfordre selvfølgelig alle til at udvise størst muligt hensyn til hinanden, således at alle får en god oplevelse, når de besøger åen. Vi opfordre også til at man stadig er opmærksom på smitterisiko i forhold til Covid 19, og forsat viser hensyn og følger myndighedernes anbefalinger.

Der åbent i Laksens Hus, fra kl. 8.00 hvor der er mulighed for at få indvejet sin laks. Årets “storfanger” kåres ligeledes i morgen præsis kl. 15.00. Præmien er “storfanger stenen” som efterfølgende udlægges i åen. Man kan deltage med såvel hjemtagne som genudsatte fisk, dog skal der være behørig dokumentation for de genudsatte.

SÅS ønsker Knæk og Bræk til alle.

 

Ny temperatur logger

Så skulle den nye temperatur logger omsider være funktionsdygtig. Der har været forskellige tekniske udfordringer, med såvel sensorer som sende signal. Det skulle gerne fungere herfra. Bemærk at at den øverste temperatur som fremkommer når man klikker på linket, er lufttemperaturen. Vandtemperaturen, som står i bjælken på forsiden, aflæses længere nede. Der også muligt at aflæse luftrykket, ligesom det er muligt at følge vandstanden. Denne funktion vil vi beskrive nærmere når vi lige får helt styr på det.

Knæk og bræk.

 

Forbered dit Catch and release fiskeri.

Kvoterne for de store laks er for nuværende opbrugt i Skjern Å,  en del af Vorgod å og nedre del af Omme Å. Det betyder at rigtig mange af de laks vi fanger lige nu, skal sættes ud igen. Skjern Å Sammenslutningen vil derfor gerne opfordre til, at man forbereder sig bedst muligt på situationen hvor en stor laks bider på.

Lystfiskerne langs Skjern Å er generelt dygtige til at håndterer og genudsætte laksene, men vi ser dog stadig tilfælde, hvor fiskeren tilsidesætter fiskens tarv.

Overvej hvilke grejer du anvender til fiskeriet. Det er vigtigt at de fisk som genudsættes overlever således de kan deltage i gydningen til vinter. Og der er god dokumentation for at fiskene overlever, såfremt man følger de anvisninger som er skrevet under Fiskeriet/fiskeregler her på siden.

En af de fejl som vi desværre har set nogle gange, er at man tager fisken på land for at afkroge den. Dette ødelægger slimlaget, og fisken får efterfølgende svamp. Det er vigtigt at fisken forbliver i vandet hele tiden, meget gerne i et fangstnet med små masker. (Kun små masker) Alternativt i noget grøde, men hele tiden i vandet. Afkrog fisken med en krogløser eller discorger. Ved genudsætning holdes fiskens hoved mod strømmen indtil fisken selv svømmer afsted. Hold fisken stille og roligt. Træk den ikke frem og tilbage i vandet. Det kan være nødvendigt at træde lidt ud i åen. Det kan give våde støvler og bukser. Det overlever både fisker og fisk.

Alt er er nemt når man har prøvet det nogle gange. Men der er en første gang for alle, så derfor kan der være nogen som har brug for hjælp. Tilbyd din hjælp eller giv et par gode råd. Ønsker man et billede af fisken, kan forsigtigt og understøttet løfte den ud af vandet i max. 5 sekunder.  Men det bedste er at holde fisken i vandet hele tiden, og hurtigst mulig returnere den tilbage til åen. Er man alene er et billede af fisken i vandet eneste mulighed.

Vi har et fælles ansvar for at fiskeriet foregår på et forsvarligt og bæredygtigt grundlag. Tænk derfor situationen godt igennem inden fiskeriet påbegyndes. Er man godt forberedt er det ganske enkelt at genudsætte laks og havørreder, og man undgår at tvivlen om fisken nu overlevede.

Bestyrelsen / SÅS

Hvad er “God økologisk kvalitet” i vores vande?

Hvad betyder “god økologisk status” for vores farvande, og hvorfor er det et mål, der er vigtigt at nå?

Denne korte film giver et klart og kortfattet svar, ved at understrege den væsentlige værdi af et sundt akvatisk økosystem for alt liv på planeten.

Filmen blev realiseret gennem EU MARS-projektet, i tæt samarbejde med forskerne Dr. Christian Feld og Dr. Sebastian Birk fra Universitetet i Duisburg-Essen. Det blev finansieret af Den Europæiske Union, under det syvende rammeprogram.

Filmen er publiceret på engelsk, tysk og hebraisk, og vises filmen internationalt på forskellige symposier om emnet vandbeskyttelse, og stilles til rådighed gennem adskillige online platforme. Det fungerer som et værktøj inden for undervisning, og er målrettet mod offentligheden, med det formål at fremme god økologisk status.

Husk skæl og vævsprøver!

Der skal fortsat afleveres skæl og vævsprøver, fra de laks som hjemtages fra Skjern Å systemet.  Prøverne er en del af  en størreundersøgelse omkring Skjern Å laksen.  Læs mere: http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

Vi kan desværre konstatere, at der er nogen, som ikke får afleveret prøverne. Tankevækkende at man gerne vil udnytte det store arbejde der gøres for laksen, men ikke selv bidrage. Da disse prøver er en del af betingelsen for at få tildelt en kvote, vil bestyrelsen nu se på, hvorledes der skal sanktioners i forhold dem som ikke afleverer prøverne.

Kuverter og rør kan fås og afleveres hos:

Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern. Korsholm, Ringvejen, Skjern, Fisk Nu, Storegade, Tarm. Seatrout, Viborgvej, Herning. Sportshuset, Åboulevarden 65, Horsens. Eller sendes til DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern.

Laksen Hus er foreløbigt lukket indtil videre, men der  kan hentes rør og kuverter i Postkassen ved indgangen til huset.

 

Laksepremieren og forholdsregler til Corona pandemien!

 

Laksepremieren i Skjern Å-systemet starter den 16. april og grundet corona-pandemien er der en række vigtige forhold, du som fisker skal være særligt opmærksom på.

 

Corona-situationen

Skjern Å Sammenslutningen, og det fiskeri der forvaltes herunder, er naturligvis også omfattet af regeringens og sundhedsmyndighedernes påbud, regler og anbefalinger vedrørende corona-situationen. Det har blandt andet medført, at fællesarrangementer er aflyst.

Derudover gælder alle fiskeregler som vanligt, det vil sige som de er anført på sammenslutningens hjemmeside. Inden fiskeriet påbegyndes, har du som fisker pligt til at sætte dig ind i disse regler. Dette kan du gøre her:

http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/

 

Vedrørende regeringens og sundhedsmyndighederne påbud, regler og anbefalinger kan disse tilgås her:

https://www.sst.dk/da/corona

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Under og i forbindelse med fiskeriet har du pligt til at følge de retningslinjer regeringen og myndighederne har udstukket.

 

Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi

Skjern Å Sammenslutningen har via Danmarks Sportsfiskerforbund været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi. Vi har spurgt disse myndigheder, om de mener, at fiskeriet bør lukkes. De melder tilbage, at de ikke mener, at fiskeriet bør lukkes og at de tværtimod ser fiskeri som en god aktivitet under de givne omstændigheder, så længe ovennævnte retningslinjer overholdes. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

 

Det individuelle ansvar og håndhævelse heraf

Myndighederne fremhæver, at alle til hver en tid har pligt til at følge deres anvisninger og påpeger, at når den enkelte lystfisker selv beslutter sig for at tage ud for at fiske, sker dette på eget ansvar. Midt- og Vestjyllands understreger desuden, at det er politiets ansvar at håndhæve, at retningslinjerne fra myndighederne, herunder afstandskrav, forsamlingsbegrænsninger etc., bliver overholdt. Dette gælder også under og i forbindelse med fiskeri i Skjern Å-systemet. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

 

Skjern Å Sammenslutningens ansvar og håndhævelse heraf

Som det fremgår af ” Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2020” (Sagsnr.: 20-43120-000003), som Skjern Å Sammenslutningen har modtaget fra Fiskeriinspektoratet, er det Skjern Å Sammenslutningens ansvar at tilse, at der bliver holdt opsyn med fiskeriet. Dette ansvar påtager sammenslutningen sig selvfølgelig også i år fuldt ud og derfor vil der foregå kontrol af fuldstændigt vanligt omfang, om end proceduren for kontrol af fiskekort, kroge, evt. fangst etc. vil foregå på en lidt anden måde end vanligt, med henblik på at undgå smitte mellem fisker og kontrollør.

Når du bliver kontrolleret har du pligt til at følge kontrollørernes anvisninger, herunder ny procedure for kontrol af kort, redskaber og fangst. Kontrollørerne vil anvise dig i den nye kontrolprocedure på stedet.

 

Vi ønsker alle godt helbred og knæk og bræk

 

Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse

 

 

Premieren 2020

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, forventer en normal åbning af fiskesæsonen 2020. Vi er dog opmærksomme på, at myndighederne kan komme med nye tiltag, som kan sætte en stopper for præmieren. Vi opfordrer alle til at følge med her på siden, hvor vi selvfølgelig vil holde Jer orienteret.

Optakten har i år været præget af Corona epidemien, som stadig, og formentlig et stykke tid fremover, vil sætte sit aftryk på hele samfundet. Det betyder eksempelvis, at alle arrangementer omkring åbningen af fiskeriet som vi normalt afholder, er aflyst. Covid 19 er en alvorlig infektion for mange, og mange af vores medlemmer er i risikogruppen.

SÅS forventer, at alle retter sig efter myndighedernes generelle anvisninger, og holder god afstand til hinanden, også når der er fisk på krogen, eller når der er fanget laks. Alle har et ansvar i denne svære situation, så tænk jer godt om derude, og vis hensyn til hinanden.

En særlig vanskelig situation, er kontrol af fiskekort og fiskeudstyr. Vores Fiskeriopsynsmænd vil modtage instrukser, som både tager hensyn til Jer og til dem selv. Vi forventer naturligvis, at alt er i orden, og at alle retter sig efter gældende regler. Måske en god idé at checke http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskereglerne-kort-fortalt/

SÅS har modtaget en laksekvote på 465 laks. Denne er delt, således der må fanges 200 laks større end 75 cm og 265 på 75 cm og derunder. I lighed med tidligere, kan man følge kvoten og fangsterne på hjemmesiden. Systemet med nedtælling i de enkelte zoner fortsætter, så det er let at orientere sig. Den store kvote deles fortsat i to grupper, således første halvdel frigives ved præmieren og anden halvdel frigives 16.6.2020

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle en fantastisk fiskesæson.

Pas godt på hinanden og fiskene!

Bestyrelsen