Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Nyt størstemål for grilse fra 2022

Fra og med i år ændres størstemålet for grilse fra 75 til 73 cm. Baggrunden for ændringen, er resultaterne fra de indsamlede skæl og vævspøver fra Skjern Å systemet den seneste år. De viser at 99 % af de laks som kun har været et år i havet, er maks. 73 cm eller derunder. Denne gruppe af laks indeholder omkring 85% hanner. Laks på 74 og 75 cm tilhører MSW (multi sea winter) gruppen. Denne gruppe indeholder en høj andel af hunlaks. Derfor er det mest rigtigt at sætte grænsen ved 73 cm. Denne grænse kommer til at gælde alle vestvendte laksevandløb hvor der er kvoter. Du kan læse mere på Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2022/02/laks-laengde-73cm-forvaltning?id=7b4567f8-5b8b-472a-a09c-5e66e75baf13&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

 

Projekt Stalling

Projekt Stalling

Stallingen er truet.  Dens tilstand i Danmark er ’stærk ugunstig’ og under forværring.

Det er baggrund for PROJEKT STALLING som handler om at beskytte de sidste rester af stallingen. Projektet er beskrevet her:

https://fishingindenmark.info/artikler/projekt-stalling-tilbage-til-vandlobene

Netop nu gennemfører vi en kampagne med lancering på sociale medier af tre filmklip:

Stallingen; en elegant og truet dansk fisk. En kort præsentation af problemstillingen. Lanceres i dag. Gå ind her:.

  1. Facebook: https://fb.watch/b1TRpQOb6g/
  2. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=M7aE7bKiAXI

Formålet er at vise, at ’det er alvor’ med stallingens situation over for miljøministeren, miljøstyrelsen, lystfiskere og naturinteresserede.

Bemærk: Tonen er beundring, omsorg og glæde ved stallingen/fiskene (frem for vrede over skarv). Og vi tager udgangspunkt i fakta: at stallingens tilstand er ’stærk ugunstig’ (jf. seneste DCE rapport nr. 340 vedr. bevaringsstatus for naturtyper og arter; Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering.)

HVAD KAN DU GØRE?

Tak om du vil bruge anledningen til at sætte fokus på stallingens og på Projekt Stalling. Det kan du gøre ved at

–          Dele klippene på de sociale medier

–          Komme med bemærkninger og bidrage til debatten

–          Vær med at sikre en god tone (igen: det handler om at beskytte stallingen).

ER DER EN STØRRE SAMMENHÆNG?

Ja. Tiltaget i næste uge med præsentation af Projekt Stalling klippene er tidsmæssigt placeret, så de kommer til at virke som en opvarmning til en større kampagne som Danmarks Sportsfiskerforbund vil køre derefter. Det betyder, at der de kommende uger – på en sober måde – bliver sat fokus på det store problem som Skarv prædation udgør.

Venlig hilsen

Arne Kvist Rønnest
Projektchef

Rådhus Allé 5
5610 Assens
Telefon: 64 74 69 97
Mobil: 29 61 96 16
akvir@assens.dk

Tank en Laks og støt SÅS

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte S ÅS (Skjern Å Sammenslutning), hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores forening – OK betaler hele beløbet.

Du støtter vores forening med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Kort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores forening en ekstra bonus på 200 kr.

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play. Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte S Å S nu. Og så sørger de for at ændre det.

Støt ekstra med OK Mobil og OK El

Har du et OK Kort kan du fordoble støtten til vores forening. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores forening med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20 33, så sørger de for det hele. Med opbakning fra alle vil aftalen give mulighed for udsætning af tusindvis af laks og havørred. Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Niels Vestermark på 40401821 eller niels@vestermark.net.

Del gerne

Økonomiske udfordringer hos DCV

 

Som det har fremgået af i pressen, er DCV økonomisk udfordret, hvilket desværre kun er blevet værre de sidste par år. Det er der flere grunde til. Prisen for de Laks som Fisketegnsmidlerne finansierer, er et rammebeløb, som ikke er index reguleret. De direkte produktionsomkostninger stiger, eksempelvis er el tredoblet i pris. Produktionen af aborreyngel i Randers har desværre måtte nedlægges, da afsætningen svigtede. Projektet SDPAS er afsluttet og giver ikke flere indtægter til rådgivningen. Alt dette lagt sammen gør at DCV er meget økonomisk udfordret.

De Jyske Åer som DCV opfostrer Laks til, er desværre endnu ikke selvreproducerende. Derfor er stadig behov for en hjælpende hånd. Lige nu arbejder ledelsen og bestyrelsen hårdt på at redde DCV, så der forsat kan produceres fisk til udsætning. Der er lavet aftale med kommunerne ved Skjern Å og Skjern Å Sammenslutningen, om et projekt til styrkelse af Havørreden til Skjern Å, da bestanden er meget trængt. Dette projekt hjælper meget, men bringer alene desværre ikke balance i økonomien. Der er kontakter/møder med Ministerierne om muligheden for en højere betaling af Laksen, som finansieres af Fisketegnsmidlerne. Vi håber der snart kommer en afklaring. Lykkes dette, er DCV godt på vej til at få skabt en økonomi, som der kan bygges videre på. Her og nu ser 2022  meget svær ud for DCV, med de elpriser vi har pt. DCV forventer udgifter til el som er 800.000 kr. højere end i 2021.

Også selv om Staten vil understøtte DCV, er vi helt afhængige af økonomisk støtte fra de kommuner og sammenslutninger som hører til de Åer, som der har udbytte af fiskeudsætningerne.

Vores Åer desværre ikke endnu er selvreproducerende, så vi håber at alle vil støtte op omkring DCV´s og SÅS arbejde for fiskebestandene.

Skjern Å Sammenslutnings bestyrelsesmedlem i DCV

Ib Karstensen