Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,73 °C

Vandløbsrestaurering i Risbjerg Bæk

Skjern Å Sammenslutningens vandplejudvalg har lavet to gydebanker i Risbjerg Bæk syd for Brande. Risbjerg Bæk er et tilløb til Karstoft Å og har tidligere været et fint ørredvandløb. Tidligere har bestanden været opretholdt af udsætninger, men efter at disse er stoppet, har hårdhændet vedligeholdelse og manglende adgang for gydefisk imidlertid gjort, at der nu kun er meget få ørreder tilbage i bækken.  Spærringerne nedstrøms er nu fjernet, således der adgang for hav og bækørreder, og med de to nye gydebanker er der fin mulighed for gydning til vinter. Så er det vist bare at håbe at fiskene finder derop.

Tak til Bjarne Jacobsen og Vandplejeudvalget for den fine indsats, og tak til lodsejerne for både hjælp og positiv og interessere for projektet. Også tak til Ikast-Brande Kommune for godt samarbejde omkring projektet.

Vandobservatorium ved Skjern Å

Med den nyeste teknologi har forskere indsamlet data, der blandt andet kan hjælpe os med at forstå, hvordan klimaforandringer har indflydelse på vores vandkredsløb. Og det er viden, hele verden kan bruge.

Vandobservatorium har overvåget vandets kredsløb ved Skjern Å de seneste 12 år, og det ha givet nogle spændende resultater. Videnskab.dk har lagt denne artikel op som kan læses mens vi venter på at fiskeriet åbner igen.

https://videnskab.dk/naturvidenskab/vandobservatorium-har-overvaaget-vandets-kredsloeb-ved-skjern-aa-i-12-aar

 

Kritisk film om Lakseopdræt

Efterspørgslen efter laks er enorm. Hvad der tidligere var fin spise for det bedre borgerskab og dygtige lystfiskere, er nu blevet tilgængelig for alle. Og til en pris, som ikke står mål med omkostningerne. Ihvertfald ikke omkostningerne for miljøet, hvor produktionen forekommer. Genetisk forurening fra laks som slipper ud af burene, havlus i massevis som dræber de vilde laksesmolt, og kemikalier og medicinrester, som går hårdt ud over alt fra tanglopper til hummere. Igen og igen påpeger forskere problemerne, mens den norske laskeindustri manurerer uden om problemerne gennem flotte reklamer og dygtigt lobbyarbejde.

TV dokumetaren “Die Gier Nach Lachs” fortæller om problemstillingerne, herunder også om der kan være en sammenhæng mellem opdræt af laks om de sygdomme man begynder at se hos vilde laks.

 


 

 

 

Hjælp DTU Aqua med information om laks med tegn på Red Skin Disease

DTU Aqua vil gerne undersøge, om laks i danske vandløb viser tegn på sygdommen Red Skin Disease. Derfor beder instituttet lystfiskere om hjælp.

I sommeren 2019 blev der fanget laks i flere europæiske vandløb med tegn på en sygdom, som er blevet navngivet Red Skin Disease. Herhjemme hørte DTU Aqua om flere laks med lignende symptomer, og instituttet fik materiale fra én af dem. Efter sommeren faldt antallet af rapporter fra Europa, men i de seneste uger i 2020 er der igen indkommet rapporter om sygdommen fra Irland, Norge og Skotland og herhjemme fra.

DTU Aqua er med i et større internationalt netværk, som prøver at finde ud af, hvor stort problemet er, og hvad sygdommen skyldes. Instituttet behøver derfor hjælp fra lystfiskere for at finde ud af, om sygdommen også findes hos laks i danske vandløb.

På bagrund af de indkomne informationer vil DTU Aqua i efteråret 2020 offentliggøre en rapport om forekomsten af Red Skin Disease i Danmark.

Fakta om Red Skin Disease

Laks med Red Skin Disease har et karakteristisk rødt udslæt på bugen og kan virke afkræftede og sløve. Udslættet kan være lokaliseret til et mindre område, men kan også løbe langs hele bugen (se billeder og links).

Sygdommen kan udvikle sig, så der ses større forandringer i skindet som sår og blødninger langs bugen, der kan brede sig til hoved og hale. Nogle gange vil der komme en svampeinfektion oveni, som svækker fisken yderligere og til sidst slår fisken ihjel.

Billedet er en laks fanget i Danmark. Se flere billeder fra f.eks. Irland og Norge på følgende link

https://www.fisheriesireland.ie/Press-releases/media-release-appeal-to-report-incidences-of-red-skin-disease-in-salmon.html

https://www.vetinst.no/nyheter/erfaringer-etter-en-maned-med-meldingssystemet-for-syk-villfisk

 Sådan kan du hjælpe

Hvis du fanger en laks med tegn på Red Skin Disease eller finder én syg laks i et vandløb, opfordrer DTU Aqua til at du gør følgende:

Indsend billeder og information via Fangstjournalen eller via mail

  • Er du registreret bruger af appen Fangstjournalen 2 skal du registrere Fangsten af laks under fisketuren og samtidig udfylde feltet ”Red Skin Disease?”. Feltet findes under ”Indtast mere information” når du indrapporterer en laks. Tilføj billeder af laksen og de syge områder der hvor du tilføjer billeder til ”fisketuren”.
  • Er du ikke registreret Fangstjournalen bruger, kan du stadig anvende appen Fangstjournalen. I så fald skal du registrere en ”Observation” og vælge ”Laks:Red Skin Disease. Her kan du ligeledes bidrage med billeder
  • Du kan også sende en email direkte til dyrlæge Tine Iburg, timi@aqua.dtu.dk. med oplysninger om hvor laksen er fanget, vægt eller længde, gerne suppleret med billeder

Tag gerne billeder af begge sider af fisken og også gerne nogle nærbilleder af forandringerne, hvis det er muligt. Uanset hvilken metode, så ender informationen hos DTU Aqua og du er altid velkommen til at sende os information og billeder af en syg laks, selvom du ikke er sikker på, at den har Red Skin Disease.

Indsend evt. den syge fisk

  • Det ville være en stor hjælp for DTU Aquas arbejde, at få hele fisk eller prøver af syge fisk til undersøgelse med henblik på at finde årsagen til forandringerne.
  • Du kan sende eller bringe den hele fisk til DTU Aqua i Kgs. Lyngby. Læg fisken på køl (ikke frys) hurtigst muligt, og ring på tlf. 25 52 05 80 for nærmere oplysninger. Telefonen er bemandet alle hverdage fra 9-15 (og ofte længere).
  • Er det ikke muligt at indsende den hele laks, vil DTU Aqua gerne have prøver af den aflivede fisk. Dansk Center for Vildlaks ved Skjern eller Randers kan udtage prøverne, ring venligst du kører dertil (se kontaktoplysninger nederst på siden). Prøverne bliver indsendt til analyse på DTU Aqua i Kgs. Lyngby. Du kan få fisken med hjem, efter at der er taget prøver. Hvis fisken varmebehandles, før den spises, udgør den ingen risiko.
  • Der kan ikke afleveres fisk eller udtages prøver i weekender og på helligdage.
  • Hvis du oplyser navn, adresse og e-mail, får du et personligt svar om resultatet, når DTU Aqua har lavet undersøgelserne.

Kvotereglerne gælder stadig. 

DCV og SÅS er i løbene kontakt med Fiskeridirektoratet og DTU, men indtil andet bliver meldt ud, gælder kvote reglerne stadig, også selvom man fanger en syg fisk. Såfremt der sker ændringer på dette punkt, melder vi det ud hurtigst muligt. Men indtil videre skal kvote reglerne følges.

Desinficer dit fiskeudstyr

Hvis du fanger en laks med tegn på sygdom, uanset om det er Red Skin Disease eller andet, opfordrer DTU Aqua til, at du desinficerer fiskegrej, vaders, net og andet udstyr, inden du fisker igen. Dette kan gøres i Laksen Hus, hvor der er placeret en tønde med desinfektion bag huset. Det vil sige, at der også kan desinficeres uden for almindelig åbningstid.

Vigtige adresser:

DTU Aqua

v./Dyrlæge seniorrådgiver Tine M. Iburg

Enhed for Fiske-og Skaldyrsygdomme

Post- og varemodtagelsen

Henrik Dams Allé, bygning 205B

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. +45 25520580

timi@aqua.dtu.dk

 

DCV-Skjern

v./Søren Larsen
Danmarks Center for Vildlaks
Ånumvej 163
6900 Skjern
Tlf.: 97 35 49 28

 

DCV-Randers
Danmarks Center for Vildlaks
Brusgårdsvej 15
8960 Randers SØ
Tlf.: 86 44 72 98

På forhånd tak for din hjælp.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/07/efterlysning-red-skin-disease?id=70ebfc89-a0c3-45f3-bcc3-e9cc49ea686d&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2020_07_17_Nyhedsbrev