Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,45 °C

Status for Nationalpark Skjern Å – arbejdet

Status for Nationalpark Skjern Å-arbejdet

Netmediet Zetland bragte den 2. januar en lang artikel om Nationalpark Skjern Å-planerne med interview med flere af de centrale aktører.

Artiklen er lagt op på Danmarks Naturfrednings forenings hjemmeside, og vi har fået tilladelse til at linke til historien. Artiklen giver et godt overblik over National Park planernes og kan enten læses eller høres.

Tak til DN og Zetland for adgang til artiklen.

 

Læs artiklen her….

 

Husk at søge ny skarv regulerings tilladelse!

Skjern Å Sammenslutningen gør opmærksom på, at der skal søges nye tilladelser til regulering af skarv som gælder i perioden 1.1.2020 til 31.3.2020. Det er nye EU-regler som er baggrunden for at der skal søges opdelt.

Send en mail til skarv@skjernaasam.dk, så kommer tilladelsen med det samme.

SÅS – Fiskeplejeudvalget

Møde omkring skarvregulering ved Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Skjern Å Sammenslutningen indbyder til møde omkring skarvreguleringen den 14. januar 2020 kl. 19.00 på DCV, Ånumvej 163 i Skjern. Alle er velkomne. Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmeldingsl@vildlaks.dk eller 24406921.

Skarven er fortsat en kæmpe udfordring for fiskebestanden i Skjern Å systemet, og reguleringsindsatsen er helt afgørende for stalling, ørred og laks. SÅS har afholdt møder med Naturstyrelsen, som anerkender problemstillingerne. Imidlertid er der flere hensyn som spiller ind når der skal uddeles tilladelser, og dette er vi naturligvis underlagt. Naturstyrelsen er repræsenteret på mødet ved Mads Bank Mikkelsen og Karsten L. Platz

Afgørende for en succesfuld regulering, er muligvis også den strategi der anlægges ved reguleringen. Denne strategi vil vi meget gerne fastlægge på mødet, og vi er derfor interesseret i Jeres meningen. Vi håber I har tid og lyst til møde op.

 

  1. Indledning og baggrund. Skjern Å Sammenslutningen
  2. Tilladelser, hvad skal der til og hvad har ændret sig. Naturstyrelsen
  3. Evaluering af den hidtidige indsats 2018/2019. Alle
  4. Fremtidig strategi. Alle
  5. Hvordan forbedrer vi indsatsen. Alle

 

Vi glæder os til at se Jer

Venligst

Søren Larsen

Skjern Å Sammenslutningen

Se alle indlæggene fra Laksekonferencen

Internationalt Vildlakseår, IYS 2019

Referat af Laksekonferencen den 11. oktober 2019

Den 11. oktober afholdt Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond en konference i anledning af Det Internationale Vildlakse år.

Med 110 deltagere var konferencen en succes, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger, hvoraf flere anmoder om en snarlig gentagelse.

Konferencen havde dels til formål at kaste lys over resultaterne af den indsats der er gjort for at redde og opbygge de danske laskebestande, en indsats som udlandet er begyndt at kalde ”Den danske model”, dels at få belyst hvordan det står til i landende omkring os. Derudover blev der set fremad, på de udfordringer man kan forvente der ligger i fremtiden. ”Salmon and People in a changing world” har været arbejdstitlen for Vildlakseåret, og der er nok at tage fat på. Fiskesygdomme, prædation og klimaforandringer er tunge og udfordrende emner, som vi må forholde os til. Vi havde derfor inviteret er række forskere til at give deres bud på, hvor der fremadrettet skal rettes særlig opmærksomhed.

Se alle indlæggene på www.vildlaks.dk/nyt/