Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Laksedag 2018

Søndag den 9.12.2018 holder vi årets laksedag på Danmarks Center for Vildlaks. Vi mødes ved Laksen Hus kl. 13.00 hvorefter vi følges til åen. Her møder vi el-fiskeholdet som vi følger med i fiskeriet. Der er næsten 🙂 garanti for fangst, mens vi følger båden. Vi fortæller lidt om el-fiskeriet og de undersøgelser som el-fiskeriet danner baggrund for. Efter el-fiskeriet kører vi tilbage til DCV. Her er vi klar med Gløgg, og varme æbleskiver. DCV fortæller vi om de nyeste tiltag og undersøgelser, inden fiskebilen vender tilbage med dagens fangst. Vi sætter laksene i bassinerne, og alle får mulighed for at se laksene på nærmeste hold. Fik du ikke taget årets laksefoto, så er muligheden her! Husk at tage børnene med, der er god mulighed for at klappe en rigtig levende laks.

Vi holder også det store lotteri, hvor der er chancer for at vinde fine præmier i form af fiskekort, grej, vin og meget mere. Sidste år blev overskuddet for arrangementet på hele kr. 18.000,-. Pengene går direkte til Skjern Å Sammenslutningens arbejde for Laksen i Skjern Å.

Mød op ved Laksen Hus senest kl. 13.00. Prisen for hele arrangementet er 50,- for voksne. Børn deltager gratis. Vi glæder os til at se Jer. Husk lige varmt tøj og gummistøvler.

Venlig Hilsen – Danmarks Center For Vildlaks

Nyeregler for fiskeri i Skjern Å

Repræsentantskabet for Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, har vedtaget en række nye regler for fiskeri i Skjern Å systemet. Baggrunden er først og fremmest hensynet til de fisk som genudsættes, dernæst en konstatering af, at de anbefalinger som har været gældende de senere år, godt nok følges af de fleste, men desværre ikke af alle. Det har givet anledning til uoverensstemmelser langs åen, og på sociale medier. SÅS ønsker at Skjern Å systemet skal være et rart sted at komme, med ordnede forhold, gode naturoplevelser og godt fiskeri.

De nye regler er således blot en justering og opdatering af de anbefalinger, som har været gældende hidtil. Dermed er der ens forhold for alle, med mulighed for sanktionering, såfremt nogen vælger ikke at følge reglerne. Baggrunden for reglerne er videnskabelige undersøgelser, anbefalinger fra DTU, samt et hensyn til at laksen er fredet i Danmark.

       1.      Fiskeriet i Skjern Å systemet lukkes ved temperaturer over 18 grader.

Skjern Å Sammenslutningen gennemførte allerede i 2018 dette tiltag i samarbejde med foreningerne. Baggrunden er en øget dødelig ved genudsætning når temperaturen er høj. Sammen med de øvrige Sammenslutninger og DTU arbejdes på at finde en god model, som tilgodeser såvel fisk som fiskere.

        2.      Der indføres regler for brug af kroge.

Der tillades brug af følgende typer af kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.

  •  Enkeltkrog ikke større end str. 2, mask. kroggab 10 mm.
  •   Dobbeltkrog ikke større end str. 10, maks. kroggab 7 mm.
  •   Trekrog ikke større end størrelse 8, maks. kroggab 7 mm.

De tidligere anbefalinger gælder nu for alle, og vi undgår uhensigtsmæssige skader fra store kroge. Forsøgsfiskeri med ”helikopterrig” på spin har vist sig både effektivt og skånsomt. Det forventes derfor ikke at have de store konsekvenser for fiskeriet, udover at visse typer af endegrej skal have udskiftet krogen. Vi vil her på siden følge op med råd, vejledning og anvisninger til hvordan man nemmest og mest hensigtsmæssigt skifter krogen på eksempelvis blink og spinner.

         3.      Der indføres fangstbegrænsning for laks.

Det tillades at fange 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.

Den tidligere anbefaling om maks. 2 laks pr. dag og 10 laks pr. år, ændres hermed til gældende regel for alle. Dog således at de 10 stk. hæves til 15 stk. pr år. Reglen er kompromis af de holdninger der findes i Skjern Å Sammenslutningen og vil formentligt blive drøftet på de årlige Repræsentantskabsmøder. Der lægges således op til, at antallet kan justeres i forhold til op og nedgang i fiskeriet.

Alle beslutninger er enstemmigt vedtaget af Repræsentantskabet 3.11.2018

Laksekontingentet 2019

Laksekontingentet for fiskeri i Skjern Å systemet stiger fra 2019 til kr. 150,-. Baggrunden for stigningen er en øget satsning på vandløbsrestaureringen. Der et stort behov for udlægning af gydegrus og genskabelse af opvækstområder for yngel. Samtidig er der fortsat et behov for udsætning af lakseyngel flere steder i systemet. Skjern Å Sammenslutningen bidrager sammen med Fiskeplejemidlerne og kommunerne til køb, mærkning og udsætning af fisk.

Laksekontingentet forventes at genere omkring 250.000 kr. til restaurering. Vandplejeudvalget er gået i gang med at udarbejde planen for det kommende år, og vi vil her på siden holde Jer opdateret på de forskellige projekter. Ud over pengene fra Laksekontingentet, skal der søges penge fra Fiskeplejens gruspulje, ligesom man vil forsøge at skaffe midler fra private fonde.

Der vil desuden blive mulighed for at give frivillige bidrag via Laksekontingentet, evt. øremærket til selvvalgte formål. Denne del er fortsat under udarbejdelse, så glæd Jer til det nye Laksekontingent og hjælp os med at gøre fiskeriet endnu bedre i Skjern Å systemet i fremtiden.