Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,82 °C

Film om bestands analyse i Skjern Å

DCV er netop nu i gang med en opgangsundersøgelse i Skjern Å systemet. Målet er at finde ud af hvor mange laks der er trukket op i åen i 2017. Projektet er en del af projektet “Den store Lakseundersøgelse” eller i daglig tale SDPAS. I 2016 vandrede der 3434 laks op i åen, men med det gode fiskeri i denne sæson, er forventningerne noget højere i år. Undersøgelsen foregår ved at der i oktober blev pitmærket 235 laks. I uge 47 og 48 fiskes dele af Å-systemet så igennem endnu en gang. Her kigger man så på forholdet mellem pitmærkede, og ikke pitmærkede laks. Herved er det mulig at beregne bestandes størrelse. Resultatet følger naturligvis her på siden når det forelægger sidst i december.

I forbindelsen med pitmærkningen i oktober var Andreas Lyngø med i båden for at filme el-fiskeriet og mærkningen. Det er der kommet en film ud af som kan ses via nedenstående link. Mange fine fisk kom i båden, blandt andet en stor hanalks på 122 cm.

Da det ikke altafgørende hvor mange fisk der bliver mærket, forsøger man at fiske “lidt forsigtigt”. Det betyder at strømmen slippes hurtigt, hvis fisken ikke ligger direkte til nettet. Det således hensynet til fiskene, der gør at der en del fisk svømmer væk igen. Se filmen og nyd de mange flotte laks og flotte optagelser.

Hvis I har lyst til opleve laksene og el-fiskeriet live, holder DCV og Skjern Å Sammenslutningen “laksedag” søndag den 3. december. Mødested og tid er Laksens Hus kl. 13.00. Programmet kan ses andet sted på denne side.

Status for Skarvreguleringen ved Skjern Å systemet.

Thomas Mosgaard har skrevet en update på skarvreguleringen ved Skjern Å systemet.  Skarven ses dagligt de fleste steder i Å systemet, så indsatsen er mere end påkrævet. SÅS skal her benytte lejligheden til at sige tak til Thomas, for den store indsats.

Skarvregulering “ status for efteråret 2017

Her 3 måneder inde i denne sæsons skarvregulering vil jeg komme med en update på arbejdet.

I august delte jeg reguleringstilladelser ud til 936 lodsejere ved Skjern -systemet langs de dele af systemet der er udpeget som laksens yngle og opvækstområder. Lodsejerne har lov til at regulere skarver frem til den 1. april 2018. Der er pt. ikke nedlagt særlig mange skarver, men det er også typisk den næste tid, at der kommer et større antal skarver i Å-systemet. Vi følger udviklingen.

Derudover har vi også igangsat efterårets vigtigste opgave ,“ at lokalisere og eliminere skarvovernatningspladser oppe i Å-systemet”. Den første aktive overnatningsplads blev lokaliseret i Vorgod  i september, og jeg indgik i en aftale om de lokale jægere om at regulere skarverne væk. Den har efterfølgende været aktiv igen og jægerne har igen været villige til at løse situationen.

Der er også blevet lokaliseret en overnatningsplads ved Skarrild. Også her fik jeg indgået en aftale om at regulere skarverne væk.

Inden for de sidste dage er der kommet et større indryk af skarver i systemet. Det har bl.a. resulteret i at der er kommet en stor overnatningsplads i Omme Å Denne er der indgået aftale om at regulere væk og dette bliver håndteret de nærmeste dage. Samtidig er der opstået en overnatningsplads i Skjern Enge med 200-400 skarver. Her har jeg 50 jægere der hjælper mig med at få dem reguleret væk. Disse 50 jægere har desuden tilladelse til at regulere skarver på Naturstyrelsens jord i Skjern Enge 3 dage om ugen i denne sæson. Efter 1. februar er det planen at jeg vil få indgået en aftale om at de må regulere 7 dage om ugen.

Oven i dette arbejde så har jeg fået Skjern Ã… Sammenslutningen til at kontakte alle foreningerne med henblik på at hjælpe med at finde frem til disse overnatningspladser, da det er helt afgørende at de lokaliseres. 5 foreninger har sagt ja til at hjælpe med opgaven. Det drejer sig om Herning Ikast Lystfiskerforening, Sdr. Felding Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen af 1926, Videbæk og Omegns Lystfiskerforening samt Skjern Å dalens Lystfiskerforening.

I denne sæson har jeg også valgt at satse mere på reguleringen på Ringkøbing Fjord. Der er blevet uddelt reguleringstilladelser til 523 jægere. Disse har siden 1. september nedlagt 536 skarver.

Hvordan reguleringen bliver de næste måneder afhænger til dels af hvordan vinteren bliver samt hvilke aftaler jeg kan indgå. Der vil komme en opdatering igen i det tidlige forår 2018.

Venlig hilsen Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune. Email: thomas.mosgaard@rksk.dk

Miljøpris til Torben Thinggaard

Torben Tinggaard modtog 1.november Herning Kommunes miljøpris for sin store indsats for forbedring af vandløbene i kommunen. Prisen blev overrakt til Torben og en række andre personer af formanden for Teknik og Miljø udvalget Finn Stengel Petersen, som blandt andet udtaler:

– Det glæder mig, at jeg igen kan overrække denne anerkendelse for en grøn indsats til lokale ildsjæle. Det er helt afgørende, at virksomheder, institutioner, foreninger og borgere går foran, hvis der skal skabes en bæredygtig udvikling. Der er brug for alle indsatser – store som små. Vi har brug for fortællingen om, at en grøn omstilling er mulig. Ja, at den er nødvendig.

Torben Thinggaard gør som  ildsjæl en stor indsats for forbedring af forholdene for fisk og natur i kommunens vandløb. Det gør Torben som tovholder for frivillig restaurering af utallige vandløb. Fiskeundersøgelser viser, at indsatsen gør en forskel, og at disse vandløb er blandt dem, hvor der er allerflest naturlige ørreder og laks. Torben engagerer sig desuden i fora og møder for forbedring af vandløb i kommunen. Han er – med sin store indsigt og evne til   at lytte – med til at finde gode løsninger til glæde for alle, ikke mindst naturen, der ikke kan tale sin egen sag.

Fra Skjern Å Sammenslutningen skal der også lyder et stort tillykke til Torben og en tak for den uvurderlige indsat for vandløbene i Skjern Å systemet. Torben gør et stort arbejde i såvel vandrådene, som i de små vandløb hvor der er et stort behov for forbedringer af gyde og opvækstforhold.

Bestyrelsen