Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Overtrædelse af fiskereglerne for Skjern Å systemet

Skjern Å Sammenslutningens(SÅS)kontroludvalg har desværre haft mere travlt i denne sæson end tidligere. Dette har betydet flere udelukkelser og en række advarsler. Det er SÅS ansvar, at kvoterne og fiskeregler i bekendtgørelsen overholdes.

SÅS har 10 opsynsmænd som varetager fiskeriopsynet ved fiskevandet i Skjern Å systemet. Deres vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede fiskerne langs åen, men de er selvfølgelig også forpligtiget til at sikre, at gældende regler bliver overholdt. SÅS har nedsat et kontroludvalg som behandler overtrædelser, og bestemmer hvilke sanktioner, der skal gives. Alle i kontroludvalget er A-opsynsmænd, uddannet og godkendt af fiskeriinspektoratet i Nymindegab.

Udelukkelser gives såfremt der sker overtrædelser af bekendtgørelsen, det kan være fiskeri med modhager på krogene, eller hjemtagelse af laks udenfor de tildelte kvoter. Overtrædelse af bekendtgørelsen bliver fra nu af automatisk videregivet til fiskerikontrollen, med anmodning om yderligere retsforfølgelse.

Advarsler gives for uhensigtsmæssig håndtering af fisk, som skal genudsættes, eller billeder der ikke lever op til de anbefalinger, som findes på hjemmesiden. Gentagelsestilfælde kan medføre udelukkelse fra fiskeri.

Overtrædelse af fiskereglerne, eksempelvis ormefiskeri efter at man har fanget laks, kan ligeledes medføre sanktioner.

Det er utilfredsstillende, at der har været så mange sager i indeværende sæson. I værste fald kan vi risikere at få tildelt en mindre kvote, hvis der skal tages højde for et antal overtrædelser. Vi har derfor et fælles ansvar for at reglerne overholdes, og vi opfordrer til at hjælpe dem, som ikke kender reglerne. Dem, som bevidst snyder, må vi håndtere som vi bedst kan, så de skal ikke ødelægger det for alle andre.

Se  i øvrigt  www.skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/  – sanktioner ved overtrædelse.

Bestyrelsen

DTU Aqua søger oplysninger om pukkellaksen og dens færden i Danmark

 

Pukkellaks-fanget-i-storaa1

Efter den seneste tids fangster af pukkel laks i flere af de vestjyske vandløb søger DTU Aqua nu oplysninger om pukkellaksen og dens færden i danske vandløb. DTU Aqua modtager derfor gerne oplysninger om evt. fangster i form af fangststed, dato, længde og vægt, samt skælprøve og foto…

Læs mere:

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/pukkellaks?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_08_04_Nyhedsbrev