Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,54 °C

Laks på vej til Skjern Å

Så er der igen laks på vej til Skjern Å. Og lige nu er der gode muligheder for at se laksene ved slusen i Hvide Sande. Det er en rigtig god oplevelse at stå og se laksene svømme rundt foran slusen, inden de trækker igennem og fortsætter mod åerne. Fænomenet kan som regel opleves hele sommeren. Men inden man tager turen til Hvide sande, er det en god ide at checke tidevandet. Fiskene kan nemlig kun ses når der er lavvande og udgående strøm. Samtidigt er nemmest at se fiskene, når den udgående strøm er mindre end 200 m3. Ved større udstrømninger kan det være svært at “spotte” fiskene. Strømretning og og mængden af vand kan ses på følgende hjemmeside. http://hvidesandehavn.dk/vejret.asp   Husk polaroid solbriller, det gør det betydeligt lettere at se fiskene. Husk også at laksene er fredet i hele sluseområdet og i fjorden, så der er kun mulighed for visuel oplevelse.

Nikolai Fauerby Andersen har lavet en super optagelse af laksene, som der er på vej lige nu. Mon ikke der bliver trængsel på broen over slusen den kommende tid.  https://www.youtube.com/watch?v=6olQBdDHLug

 

TV om skarv og forvaltningsplan

Fødevareministeren kommenterer på skarvforvaltningsplanen som nyligt har været i høring. Der lægges op til udvidede muligheder for at begrænse skarvens prædation på de sårbare fiskebestande i vandløbene.

http://www.tvmidtvest.dk/artikel/minister-skaerper-indsats-mod-skarven

 

Laks indsamlet til DTU fødevareinstituttet

I perioden fredag til mandag (forventet) bliver 5 laks fra Skjern Å hjemtaget til undersøgelse ved DTU Fødevareinstituttet. Der er givet tilladelse til undersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen, og DCV er blevet anmodet om at stå for indsamlingen af disse fem fisk.

Fremfor at fare i åen med båd og elfiskeudstyr, blev/bliver indfangningen foretaget med stang af en håndfuld nøglefiskere ved Skjern Å. Fiskene opbevares på DCV indtil de bliver afhentet og fragtet til København for analyser.

Film om genudsætning af Laks

ASF, Atlantic Salmon Federation har lavet en film med nogle gode råd ved genudsætning af laks. Selvom forholdene ved Skjern Å måske nok er lidt anderledes end dem i filmen, er der alligevel ting som kan bruges. Skjern Å sammenslutningen har tidligere præsenteret filmen, men der er kommet en version med norske undertekster, som er udarbejdet i samarbejde “Norske Lakseelver”. Under alle omstændigheder er filmen værd at se.

http://www.asf.ca/live-release-video-with-norwegian-subtitles.html

Fiskeplejeudvalget.

Kvoten for store laks i Vorgod Å lukker

Kvoten for laks over 70 cm i Vorgod å er nu opbrugt og kvoten lukkes fra og med den 2.6.2016. Der kan således kun hjemtages store laks fra Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

Bestyrelsen