Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   6,07 °C

Fangster 2014

Kære lystfiskere ved Skjern Å-systemet.

Sæsonen er slut, og for at vi kan få så præcise data fra sæsonens fangster som muligt at arbejde med, vil vi rigtig gerne at I kontroller at I har fået indberettet jeres fisk rigtig. Klik på NAVN over lakselisten, så bliver laksefangsterne sorteret derefter, og I kan lettere finde Jeres fangst(er). Er man kommet til at lave dobbeltindberetning, mangler der en indberetning, eller er der fejl ved en indberetning, skriv venligst til ki@vildlaks.dk, så vil tingene blive rettet. Der er frist for dette indtil 31. oktober.

Fra 2015 begynder mærkningerne ved finneklip at være næsten fuldt implementerede for de tilbagevendende laks i Skjern Å. Vi håber meget at I vil være med til at skaffe gode data til effektundersøgelserne af udsætningerne, ved at registrere disse mærkninger. Der er i 2014 flere eksempler på laksefangster med billede, hvor laksen er registreret som umærket, selvom billedet tydeligt viser noget andet. Der er mulighed for at vælge “ukendt” såfremt man i sine bestræbelser på at lave en skånsom genudsætning ikke fik bemærket om laksen var med eller uden fedtfinne.

2014 har været et fint lakseår ved Skjern Å. Laksekvoterne har dækket sæsonen på tilfredsstillende vis, og sæsonen blev sluttet af med en stor opgang af grilse, hvilket jo giver forventninger om en rigtig god sæson 2015. Havørredfiskeriet gav over 500 indberettede fangster, hvilket er over gennemsnittet for de foregående sæsoner, men stadig langt fra hvad man kan forvente af sig af Danmarks vandrigeste å.

Med håbet om at vi igen næste år vil møde Jer og Jeres gode humør ved åen, at I vil være lige så hjælpsomme overfor jeres medfiskere (danske og udenlandske) og kontrollørerne, og hensynsfulde over for naturen og ikke mindst de fisk I genudsætter. Tak for i år 🙂

 

Fiskesæson slut pr. 16. oktober

Fiskesæsonen i Skjern Å-systemet er slut fra og med 16. oktober 2014.

Tak for i år og på gensyn til premieren 16. april 2015.

Lystfiskerhilsner fra Skjern Å Sammenslutningen

Herning kommune investerer i fiskeriet i Skjern Å

Herning Kommune har afsat midler til Å-turisme ved det nyligt indgåede budgetforlig. I dette læserbrev opfordrer byrådsmedlem Søren Grene (V) de øvrige kommuner til at komme ind i kampen for at optimere og markedsføre et bæredygtigt lystfiskeri ved Skjern Å.

 http://aoh.dk/artikel/turisme–en-sikker-investering

Vandplejedag for alle

 

Søndag d. 12. oktober byder Skjern Å Sammenslutningen i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbunds Instruktørsammenslutning velkommen til en vandplejedag ved Skjern Å-systemet. Se mere her

Invitation til vandplejedag for alle

 

Søndag d. 12. oktober byder Skjern Å Sammenslutningen i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbunds Instruktørsammenslutning velkommen til en vandplejedag ved Skjern Å-systemet. Dagen kommer til at angå spørgsmålet om, hvordan man i vandløbene vedligeholder og optimerer gyde- og opvækstområder for blandt andet laksefisk.

Arrangementet er delt op i en teoretisk og en praktisk del, hvor vi i forbindelse med sidstnævnte kører ud til nogle gydebanker i Skjern Å-systemet. Følgende emner vil blandt andet blive præsenteret:

  • Indgående beskrivelse af gode gyde- og opvækstområder
  • Brug af spulepumpe til rensning af gydebanker
  • Skabelse af tilstrækkelig variation ved gydebanker og øvrige opvækstområder
  • Udplantning af vandranunkel
  • Samarbejde med lodsejere, myndigheder og lystfiskerne imellem
  • Hvilke ønsker kommunen kan have i samarbejdet med lystfiskerne
  • Tilladelser og koordinering

Arrangementet er åbent for alle interesserede og gratis, men der kræves tilmelding via mail til Torben Thinggaard: ttfishalot@yahoo.dk

Medbring passende fodtøj (f.eks. gummistøvler) og tøj til at færdes ude i.

Mødested d. 12. oktober, kl. 10.00:

Danmarks Center for Vildlaks

Ånumvej 163

6900 Skjern