Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,99 °C

Vigtig anmodning

En række undersøgelser dokumenterer, at mens der er meget høj overlevelse blandt laks, der genudsættes, når de er fanget under gunstige forhold og håndteret korrekt, er der tilsvarende høj dødelighed blandt genudsatte laks, der ikke håndteres hensigtsmæssigt og ikke er fanget under gunstige forhold, det vil i denne sammenhæng først og fremmest sige, når vandtemperaturen er høj, nærmere bestemt 18 grader eller derover.

I forbindelse med fighten danner større laksefisk meget mælkesyre i kroppen. Ved høje vandtemperaturer kan disse fisk ikke i tilstrækkeligt omfang nedbryde mælkesyren igen og det vil oftest medføre døden for fiskene i løbet af de efterfølgende timer.

Hen over sommeren kan vandtemperaturen i Skjern Å-systemet stige til 18 grader eller mere. I juli måned i år har vandtemperaturen adskillige gange været over det kritiske niveau og der er blevet fanget en del fisk på disse dage.

Skjern Å Sammenslutningen anmoder således nu alle, der ønsker eller har pligt til at genudsætte fisk, om at orientere sig om den aktuelle vandtemperatur, inden fiskeriet eventuelt påbegyndes.

Med venlig hilsen samt knæk & bræk

Søren Larsen og Torben Thinggaard

Kvotestop store laks 75 cm

 

Kvotestop for laks over 75cm opstrøms Tarp Bro i Skjern å  hovedløb og Vorgod Å opstrøms Jernbanen

Fra og med 16.9 må der ikke hjemtages laks over 75 cm fra Vorgod Å opstrøms Jernbanenbroen.

Fra og med lørdag d. 23.8 må der ikke hjemtages laks over 75 cm opstrøms Tarp Bro.

Kvoten for store laks er fra og med 1. august lukket på de nedre del af Skjern Å-systemet. 

De sidste 6 laks på kvoten opstrøms Vester Ringvej i Omme Å (6 stk.). Herefter er kvoten for laks over 75cm helt lukket.

Se kort med grænser her.