Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Rugekasseforsøg forsætter

 

Så er Logen til Havørredens ve og vel, nærmere betegnet Knud H. Pedersen og Lasse Mikaelsen, sammen med Blåkilde Efterskole ved Tarm, gået i gang med det årlige rugekasse-projekt. For tredje gang er 4000 vildlakse-æg fra Danmarks Center for Vildlaks puttet i rugekasser og sat ud i Tarm Møllebæk / Blåkilde Bæk. Det skulle gerne resultere i klækning, efter tre måneder, og udsætning af næsten lige så mange stykker lakseyngel til foråret.
Som et nyt initiativ er den ene rugekasse i år blevet forsynet med gydegrus. Det skulle, iflg. en svensk videnskabelig undersøgelse, give yngel med en større hjerne. 

Undervisningen af efterskoleeleverne er i år blevet udvidet til også at omfatte befrugtningen af æggene, der skete direkte ved vandløbet. 

TV Midtvest var tilstede. Det kom der et nyhedsindslag ud af, som kan ses her: 

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=30772

Fint rykind på DCV til Åbent hus

 

Trods regnvejr og gråt i gråt var der et flot fremmøde på Danmarks Center for Vildlaks søndag d. 8. december. 75 veloplagte besøgende trodsede regn og frisk vind fra vest, og så fire laks blive nettet af elfiskeholdet fra Skjernådalens Lystfiskerforening på en ca. 300 meter lang strækning i Omme Å i Borrislejren.
Tilbage i varmen på DCV var der stor efterspørgsel efter æbleskiver og gløgg, ligesom der blev udsolgt af lodderne til lotteriet. Der var igen i år flotte præmier i lotteriet, bl.a. årskort til Skjernådalens Lystfiskerforenings og Borris Fiskeriforenings fiskevande.
DCV informerede om nyt fra Skjern Å, om laksen, fiskeriet, og om sæsonen 2014 og præsenterede resultater fra lakseundersøgelser udført i 2013.
Overskuddet fra dagen går som altid ubeskåret til Skjern Å Sammenslutningens “Køb en laks” kampagne.
Tak til de fremmødte og sponsorerne:
Skjernådalens Lystfiskerforening
Borris Fiskeriforening
FiskNu
Fiskeavisen
Sportshuset, Horsens
Sv. Aage Mortensen
Korsholm
Bog & Ide, Skjern
XL Byg, Borris
Brugsen, Borris
Danmarks Sportsfiskerforbund