Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Brande Elværk Sø forsvundet

Brande Elværk Sø forsvundet

Torsdag eftermiddag skete et dæmningsbrud ved Elværksøen i Brande. Kollapset medførte at en flodbølge blev sendt ned igennem Skjern Å og store område blev sat midlertidigt under vand. Blandt andet blev Brande Camping sat undervand nogle timer. Vigtigst og heldigvis kom ingen til skade, men det kunne være gået langt værre, såfremt der havde været kanoer eller lystfiskere umiddelbart nedstrøms elværket.

I takt med at søen tømtes, blev store mængder mudder og slam sendt nedstrøms, hvilket medførte stor fiskedød, da iltindholdet blev reduceret til under 10 % over store strækninger. Det er endnu for tidligt at sige, hvor omfattende konsekvenserne bliver for fiskebestanden i åen, men det frygtes at skaderne er omfattende. Indtil videre er vandet meget uklart og det er svært at få et overblik. Vi følger naturligvis med og opdaterer når der er nyt.

Brande Elværksø var en af de få tilbageværende spærringer i Skjern Å systemet. Ca. 2 km længere opstrøms ligger endnu en elværks sø, MES Sø. Man kan håbe, at dette uheld giver anledning til at Skjern Å genskabes som en naturperle til glæde for borgerne i Brande. Flere lodsejere har tidligere henvendt sig og bedt Skjern Å Sammenslutningen og DCV om at se på mulighederne for at genskabe åen ved Brande.

Det er sandsynligt at Skjern Å laksens vigtigste gydepladser har ligget netop på dette sted, indtil man i 1909 opførte Danmarks første elværks sø. Med et fald på over 10 meter på nogle få kilometer har åen haft et helt fantastisk forløb i dette område. Der er nu mulighed for at genskabe et unikt naturområde, med smukke vandreture, lakse og ørredfiskeri i topklasse, samtidig med at man selvfølgelig skal have fortalt historien om elværkerne og deres betydning for området gennem tiderne.

Brande Elværk efter sammenbruddet. Billedet er taget nedstrøms for værket. Bemærk grøde fra søen som hænger i træerne.

Skrevet af Søren

25 år i laksenes tegn

 

Danske lystfiskere har meget at takke, fiskemester på Danmarks Center for Vildlaks, Søren Larsen for.

Uden Søren Larsen, er det slet ikke sikkert, vi havde haft vildlaks i de danske åer. 

Da man var ved at tro, at vildlaksen i Skjern Å var ved at uddø, fandt Søren Larsen lakseyngel i Karstoft Å. – Og siden den dag, har Søren Larsen viet sit liv til at redde vildlaksene. 

Man anslår, at der måske var 50 laks tilbage i Skjern Å, da Søren Larsen, sammen med andre ildsjæle, begyndte sit arbejde med ophjælpning af bestanden. I dag anslås bestanden til at ligge på omkring 4000 laks.

Lakselegenden, Søren “Vildlaks” Larsen, kan i år fejre 25 års jubilæum. En begivenhed, der netop er blevet fejret på Danmarks Center for Vildlaks, med stor deltagelse af repræsentanter fra Skjern Å Sammenslutningen, Danmarks Sportsfiskerforbund, lystfiskerforeninger, arbejdskolleger, samarbejdspartnere og fiskevenner. 

Ved jubilæumsreceptionen blev holdt adskillige gode taler, der alle roste Søren Larsen for sit vindende væsen, sin ihærdighed og store indsats for at redde den danske vildlaks.