Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

DCV elfisker 26-9 Gjalbæk til Lundenæs

DCV laver torsdag d. 26-9 effektundersøgelser på de 8 gydebanker fra opstrøms Gjalbæk til Lundenæs.

Undersøgelsen foregår i tidsrummer 10-17, og foregår ved elfiskeri fra båd, udelukkende på de 8 gydebanker.

Vi beklager forstyrrelsen!

Vh Kim Iversen

Danmarks Center for Vildlaks

 

Kæmpelaks genudsat

 

Den lokale storfanger, Heine Fausing, har fanget og genudsat en hanlaks på ikke mindre end 126 centimeter.

Læs beretningen om laksefangsten her: Fangstrapporten fra d. 19 september 2013.

?Lystfiskere udelukket fra fiskeri i Skjern Å systemet?


Skjern Å Sammenslutningen har desværre igen måtte udelukke to lystfiskere fra fiskeri i Skjern Å-systemet, fordi gældende regler ikke er blevet overholdt.

En lystfisker fangede i august en laks, som han efterfølgende forsøgte at skjule i noget nærliggende skov. Episoden blev imidlertid overværet af en kontrollør, som henvendte sig i til manden. Han nægtede i første omgang at have fanget noget, men gik dog til bekendelse, og erkendte at det var den anden laks i 2013. Laksen blev omgående konfiskeret og efterfølgende destrueret.

Kontroludvalget har vurderet, at der i denne sag er skærpende omstændigheder, idet laksen er forsøgt gemt. Lystfiskeren er derfor blevet udelukket for resten af 2013 samt 2014 og 2015. En medfisker forsøgte at aflede kontrollørens opmærksomhed og derfor udelukket for fiskeri resten af 2013.

Skjern Å Sammenslutningen har desuden videresendt sagen til Fiskerikontrollen med krav om bøde på kr. 2.500,00 da der er tale om overtrædelse af regulativet for fiskeri i Skjern Å systemet.

/Bestyrelsen i SÅS

 

SAM 1015 (2)

 

Destrueret laks

 

Kvotestop for storlaks

 

Kvotestop for laks over 75cm

Fra og med fredag d. 13. september må der ikke hjemtages laks over 75cm  i Skjern Å’s hovedløb nedstrøms Tarp Bro, nedstrøms Vester Ringvej i Omme Å og nedstrøms Jernbanebroen i Vorgod Å.

Husk at alle hunlaks skal genudsættes.

mvh. Bestyrelsen

afgrnsninger kvoter

Gang i lakseopgangen

 

Så er sensommerens opgang af laks i gang, og de sidste dage har givet godt med fisk, især på de yderste stykker af Skjern Å. Bedste dag var den d. 3/9, hvor der blev fanget ikke mindre end 21 laks.

De fleste af de laks der fanges er smålaks – eller mellemstore laks. Men, der er også taget et par storlaks, den største en hanlaks på 12,1 kilo og 112 cm er fanget d. 5/9. Fisken, der blev fanget af Thomas Feddersen blev taget på orm, på det øverste af Borris-stykket, og var kroget så dybt, at den ikke kunne genudsættes, skriver Fiskeavisen.

Auktion Laksefisk

 

 

På Skjern Å Lystfiskerfestival 2014, der afholdes af Lystfiskerforeningen af 1926 i samarbejde med Silkeborg Fluebinderlaug,  sætter vi fokus på, bevarelsen af de vilde laksefisk i Danmark.

I den forbindelse, er det meningen at afholde en auktion, øremærket til fordel for ophjælpning af den vilde havørredbestand i Skjern Å. – Der findes nemlig endnu en unik og oprindelig, gammel stamme af havørreder i Skjern Å. Men, der er ikke mange tilbage. – Og de har brug for en hjælpende hånd nu – midler til avlsarbejde og etablering af gydepladser i de øvre å-løb.

Vi håber på, at en auktion til fordel for Skjern Åens vilde havørreder, kan være med til at skaffe et lille bidrag til bevaringsarbejdet, til glæde for naturen og for danske lystfiskere.

Auktionen vil finde sted på festivalen, men det er meningen, at auktionsemnerne skal lægges på festivalens hjemmeside www.lystfiskerfestival.dk  – så der kan forhåndsbydes på dem.

Små og store gave til auktonen modtages med kyshånd. nils@fluefisker.dk