Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Fiskesæsonen 2012 – et par kommentarer

Fiskesæsonen 2012 blev året hvor kurven  for antal registrerede laksefangster i Skjern Å-Systemet knækkede, efter 11 års konstant stigning. 1214 laks er dog stadig et flot resultat!

Det blev et år hvor de store, tidlige forårslaks ankom i massive antal, hvilket kortede levetiden af “den store kvote” ned til kun en uge, men til gengæld resulterede i den største gennemsnitlige længde for fangede laks registreret i Skjern Å i nyere tid, godt 85 cm. Desværre mærkede vi nu for alvor effekten af de to hårde vintre 09-10 og 10-11, da antallet af grilse i åen, for andet år i træk, var lille, således blev “den lille kvote” ikke opbrugt i år. Såfremt forudsigelserne om, at dårlige tilbagevendinger fra årgange som blev påvirket af “næsten-isvintrene” holder stik også næste år, må vi så nok desværre forvente et dyk i antallet af store og mellemlaks i 2013, men man kan håbe at de forventinger bliver gjort til skamme… Og så i øvrigt håbe, at den mere normale vinter 11-12 vil resultere i en mere normal grilseopgang, d.v.s. mange fine smålaks i sensommeren og efteråret 2013.

Med 466 havørreder registreret i fangstdatabasen kan man håbe at havørreden endelig er i fremgang. Lystfiskerne har valgt at genudsætte mange af disse, således blev hele 65 % sendt videre på deres færd mod gydeområderne efter afkrogning, en gestus som vi forhåbentlig kan nyde godt at ved åen om nogle år.

Året 2013 bliver året hvor vi forhåbentlig får nogle tal for bifangsterne af laks og ørred i forbindelse med garnfiskeriet i Ringkøbing Fjord. Samtidig udarbejdes en analyse af Skjern Å-lystfiskeriets værdi, og forhåbentlig kan disse to undersøgelser bane vej for en endnu bedre forvaltning af vores værdifulde havørred- og laksebestande i Skjern Å.

Med håbet om, at I alle vil være med til at værne om vores dejlige fiskeri ved Skjern Å, ønskes I en god sæson 2013, rig på naturoplevelser og flex på klingen!

Tak for i år og på gensyn.

 

Åben hus på DCV søndag d. 9. dec

Skjernådalens Lystfiskerforening elfisker efter Skjern Å laks til arbejdet for ophjælpning af laksebestanden. Vær med på brinken, og kom med til Danmarks Center for Vildlaks og se laksene helt tæt på!

DCV fortæller sidste nyt om laksen og hvad der sker i Skjern Å-systemet. Der afholdes amerikansk lotteri med fine præmier, og der kan købes øl, vand, gløgg og æbleskiver.

Vi mødes søndag d. 8. dec. kl 13 ved Skjern Å-udstillingen på Ånumvej 163 mellem Skjern og Borris. Prisen for deltagelse i arrangementet er 50 kr., overskuddet går til “køb en laks”-indsamlingen. Børn og unge under 18 år deltager gratis.