Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Laksekvote 2012

SÅS er tildelt laksekvoten for 2012.

Kvoten er på 400 laks fordelt på 2 størrelsesgrupper: 180 laks over 75cm og 220 laks på 75cm og derunder.

Ved sidste Repræsentantskabsmøde var der ønske om en mere rimelig fordeling af kvoten. De foreninger, der har fiskevand langt oppe i vandsystemet, oplever at kvoten af laks er brugt op inden laksen når op til disse fiskestræk. Bestyrelsen har vedtaget at gemme 10% af kvoten til de øvre fiskestræk.

Der fiskes derfor kollektivt på kvoten af store laks, indtil der er fanget/hjemtaget 162 laks over 75cm. Herefter lukkes kvoten nedstrøms Tarp Bro i Skjern å, nedtstrøms Jernbanebroen i Vorgod å og nedstrøms Vester Ringvej i Omme å. De sidste 18 laks kan herefter  fanges/hjemtages opstrøms Tarp Bro i Skjern å, opstrøms Jernbanebroen i Vorgod å samt opstrøms Vester Ringvej i Omme å. Herefter er kvoten for laks over 75cm helt lukket.

Tilsvarende for de små laks gælder, at der fiskes kollektivt på kvoten af små laks indtil der er fanget/hjemtaget 198 på 75cm eller derunder. De sidste 22 laks kan herefter  fanges/hjemtages opstrøms Tarp Bro i Skjern å, opstrøms Jernbanebroen i Vorgod å samt opstrøms Vester Ringvej i Omme å. Herefter er kvoten for laks på 75cm eller derunder helt lukket.

Forsøget skal evalueres når sæsonen er omme. Målet er at udvikle en fordelingsmodel for den tildelte laksekvote, der sikre at flest mulige vil aktive medlemmer af SÅS.

afgrnsninger kvoter

Kvotestop

Kvotestop

Der indføres fra og med onsdag d. 2.5.2012 kvotestop for laks over 75cm overalt i Skjern å vandsystem.

Oversigtskort kan ses under Laksekvote 2012

Fejl i indrapporteringsformularen

Der havde desværre indsneget sig en alvorlig og en knap så alvorlig fejl i vores nye indrapporteringsformular.

Den alvorlige fejl betød at indrapporteringer til og med d. 17 april, alle blev registreret som hjemtagne.

Den anden fejl betød at decimalerne i vægt og længde ikke kom med.

Hvis du har indberettet her de første par dage, bedes du kontrollere at din rapport er korrekt og hvis ikke kontakte mig på jari.wiklund@gmail.com, gerne med et link til rapporten, så vil fejlen blive rettet hurtigtst muligt.

Den nye hjemmeside

Så er Skjern Å Sammenslutningens nye hjemmeside gået i luften.

Vi håber I kan lide det nye design.

Skiftet er sket for at gøre det lettere for vores skribenter at tilføje artikler og for at åbne for muligheden for at kunne købe laksekontingentet online.

Vi håber I kan finde rundt på det nye site, vi har bestræbt os på at holde strukturensom hidtil.