Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

DCV 2011

DCV 2011

DCV i Skjern har leveret nedenstående mængder af laks til udsætning i vestvendte vandløb.

Der er i alt leveret 377.350 laks i 2011. Fiskene til Ribe Å og Skjern Å har været mærket med fedtfinneklipning af ½ års fiskene og fedtfinneklipning + CW mærke af 1 års fiskene.

Vandløb

½ udsætning

1 års udsætning

Ekstra 1 års

Total

Skjern Å

75.000 stk.

82.450 stk.

157.450 stk.

Varde Å

39.500 stk.

29.000 stk.

14.400 stk.

82.900 stk.

Sneum Å

35.000 stk.    

3.500 stk.

38.500 stk.

Konge Å

20.000 stk.

1.000 stk.

21.000 stk.

Ribe Å

40.000 stk.

40.000 stk.

Vidå

15.000 stk.

15.000 stk.

Tyskland

15.500 stk.

15.500 stk.

Følgende mængder af ørreder er leveret til udsætning i Skjern Å systemet, tilløb til Ringkøbing fjord og Henne Mølleå systemet i 2011. Der er i alt leveret 164.520 stk.

Vandløb

Yngel

½ års

1 års

Ekstra 1 års

Total

Skjern Å system.

33.300 stk.

0

36.600 stk.

52.520 stk.

122.120 stk.

Styg/Hemmet

2.000 stk.

0

3.100 stk.

1.000 stk.

   6.100 stk.

Henne Mølle Å

0

16.300 stk.

16.300 stk.

Tim/Heager/Hover

0

20.000 stk.

20.000 stk.

Der har i løbet af året været en række problemer med ynglen i nogle af anlæggene hvilket har påvirket ½ års udsætninger negativet, og ligeledes kommer til at påvirke næste års 1 års udsætninger. Problemerne er formegentlig opstået i forbindelse med podning af filtrene i de pågældende anlæg, hvorved fiskene utilsigtet er blevet udsat for bakterier, som har været vanskelige at bekæmpe. Det er gået ud over årets produktion af ørreder, hvor alle fiskene er gået til, og over laksene fra Ribe og Varde hvor en del af fiskene er døde. Det bliver derfor svært at opfylde alle udsætningsplaner for de sydvestjyske vandløb. Lakseynglen til Skjern Å har gået i et anlæg, hvor filtrene ikke er blevet podet, og her har der ikke været nogen problemer.

Der har naturligvis været gjort en særlig indsats, dels for at behandle fisken, dels for at finde årsagen til problemerne, så situation ikke opstår igen. Som nævnt i ovenstående, er vi ret sikre på at det filterpodnings materialet, er skyld i problemerne, hvilket vi naturligvis vil forholde til.

I konsulent afdelingen er der lavet en række forskellige opgaver. Der er lavet forskellige vandløbs og fiske undersøgelser for kommunerne ved Skjern Å Systemet, ligesom krebse bekæmpelsesprojektet i Alling Å ved Randers har fortsat i 2011. Derudover er der lavet opgaver for DTU, formidling, pr -opgaver og vi udfører vandløbspleje i en række vandløb. Dertil kommer vandløbsprojekterne for Skjern Å Sammenslutningen.

DCV – 2011 – Søren                  

Resultatet af Lakse-kontingentet 2011

Skjern Å Sammenslutningen indførte fra sæsonen 2011 et lakse-kontingent for fiskeri i Skjern Å systemet. Håbet var at kunne tilvejebringe midler, således at lakseudsætningerne kunne fastholdes på et fornuftigt niveau. Kontingentet blev en succes, og langt de fleste brugere af åen syntes det var en udmærket ordning. Der er fremadrettet behov for nogle små praktiske justeringer, idet flere tabte lakse-kontingentet, som følge af, at plastik lommen blæste i stykker. Der vil derfor ikke i 2012 blive stillet krav om, at tegnet skal bæres synligt. Det er derfor ok, blot at have det sammen med fiskekortet.