Indberet din fangst

Kvoten lukket i øvre Skjern Å og Vorgod Å

Kvoten for store laks er nu også lukket i den øvre del af Skjern Å og i Vorgod Å. Der er således kun kvote for store laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Vi opfordre endnu engang til at der udvises størst mulig forsigtighed med de fisk som skal genudsættes og at anvisningerne under fiskereglerne følges.

Læs mere »

Kvoten lukket for laks over 70 cm på de nedre åstrækninger.

Kvoten for laks større end 70 cm er nu opbrugt i Vorgod Å nedstrøms jernbanen, i Omme Å nedstrøms Vester Ringvej og i Skjern Å nedstrøms Tarp Bro. Vi beder derfor alle være særligt opmærksom på dette forhold. Vi beder alle om at være med til at bringe informationen ud til alle lystfiskere. Vi opfordrer samtidigt til, at de fisk som fanges fra nu af, genudsættes som forsigtigt og skånsom som muligt. Vi opfordrer til gennemlæse nedenstående anbefalinger.

Anbefalinger fra DTU og/eller SÅS ved Catch & Release-fiskeri

 • Brug ikke enkeltkrog større end størrelse 2, dobbeltkroge større end 10 og trekroge større end størrelse 8.
 • Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
 • Løft ikke fisk som skal genudsættes ud af vandet ud af vandet i mere end 5 sekunder.
 • Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 • Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 • Lad tvivlen kommer fiske til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af storelaks er opbrugt.
 • Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, max 10 mm. gerne finere.
 • Overvej at droppe fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof ved catch and release fiskeri
 • Overvej at skifte til enkeltkrog ved catch and release fiskeri.
 • Antallet af genudsatte laks bør begrænses til et fornuftigt niveau. Den anbefales at det årlige antal af genudsatte laks begrænses til 10 laks pr. år og dagsfangster bør begrænses til 2 laks.

 

Det er miljøministeriet der udsteder kvoten på baggrund af anbefalinger fra DTU Aqua. Det er Skjern Å Sammenslutningens ansvar at kvoterne overholdes.

Bestyrelsen

Skarvregulering mellem Albæk Bro og A11

 

Skarvregulering mellem Albæk Bro og A11 fra den 24. april til den 15. maj.

Da hovedparten af laksesmoltene trækker ud af åen den sidste uge af april og de første 2 uger af maj, vil der i denne tid være regulering af skarver ved Skjern Å. Reguleringen vil være begrænset til strækningen mellem Albæk Bro og ned til landevejsbroen mellem Skjern og Tarm samt i Omme Å nedstrøms Borris Skydeterræn.

Det er konstateret at smoltdødeligheden er alt for høj i åen. Samtidig blev det også konstateret sidste år, at der var en del skarver, der fouragerede på den nævnte strækning i smoltudtrækningsperioden. Derfor ser vi os nødsaget til at fortsætte skarvreguleringen ind i fiskesæsonen. Vi regulerer ikke i den første uge af laksesæsonen, da vi håber på, at der er nok lystfiskere på strækningen til at holde skarverne væk fra åen.

Vi håber I vil tage godt imod reguleringsjægerne ved åen, da de er med til at sikre grundlaget for laksefiskeriet.

Knæk og bræk i den kommende sæson,

Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

Laks 20,4

Premieren 2017 – Indvielse af Laksens Hus

Kære lystfiskere!

På søndag d. 16. april markeres den længe ventede laksepremiere ved Skjern Å mange steder, bl.a. med indvielsen af Laksens Hus på Ånumvej 161 B mellem Borris og Skjern, hvor Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen åbner huset.

Kom forbi med din premierelaks og deltag i lodtrækning om hovedpræmien til en værdi på 10.000 kr!, sponsoreret af Zpey.

Vi håber at mange af Jer vil benytte chancen for at kigge forbi Laksens Hus, se på lystfiskernes nye samlingssted ved åen, få en snak med andre lystfiskere og lidt godt til halsen og ganen.

Programmet for arrangementet ved laksens hus er som følger:

12.00 – 13.00 Kom og fisk med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.
12.00 – 13.00 Indvejning af friskfangede Skjern Å Laks.
13.00 – 13.05 Direktør Gert Holdensgaard, Danmarks Center for Vildlaks, byder velkommen.
13.05 – 13.15 Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen åbner Laksens Hus.
13.15 – 13.30 Tale: Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune.
Tale: Byrådsmedlem og fmd. Teknik og Miljøudvalget Finn Stengel Petersen, Herning Kommune.
13.30 – 13.45 Lodtrækning mellem de indvejede fisk. Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen overrækker hovedpræmien (Værdi: 10.000 kr. sponsoreret af Zpey). Konkurrence for alle. Gæt laksens vægt! Borgmester Iver Enevoldsen overrækker præmier.
13.45 – 15.00 Åbent hus.

Mad og drikke fra Nordic Food Firm, Mylius-Erichsen Bryghus, Langsand Laks og Vestfisk til de første 200.

Se mere på laksenshus https://www.facebook.com/laksenshus/

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smolttælling i Skjern og Omme Å

Igen i år skal der tælles smolt i Skjern Å og Omme Å. Tællingerne er en del af “Den store lakseundersøgelse” . Derfor er der opsat Rotery Screw Traps(RST) som fanger en del af smoltene. De fangede fisk mærkes på forskellig vis, og indgår i undersøgelserne. En af opgaverne er at finde ud af, hvor mange smolt der overlever turen gennem Ringkøbing Fjord. Fælderne er placeret ved Borris Krog Bro og i Omme Å ved Vester Ringvej. Bemærk at der ikke altid er adgang til Vester Ringvej i Borris skydetærren. Skiltningen skal respekteres.

Der arbejdes daglig på fælderne, og alle er velkommen til at kigge forbi. Hvis der er tid, fortæller DCV`s medarbejdere gerne om arbejdet og dagens fangster.

Man kan følge udtrækket på følgende to links på nettet

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/Naturlig_smoltudvandring/Skjernaa

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/Naturlig_smoltudvandring/Omme-Aa

 

Unavngivet

Skjern Å Sammenslutningens skarvpolitik

Skjern Å Sammenslutningen er efterhånden så frustreret over skarvsituationen i Skjern Å systemet og i Ringkøbing Fjord, at vi har valgt at fremlægge en skarv politik, som forhåbentligt kan være med til løse problemerne. SÅS vil nu henvende sig til såvel medier som relevante myndigheder og gøre opmærksom på hvor alvorligt det står til. Det er en enig bestyrelse der står bag nedenstående skrift som kan læses herunder.

 

Skjern Å Sammenslutningens skarv politik.

Et af Skjern Å Sammenslutningens, SÅS, vigtigste formål er, at sikre sunde robuste fiskebestande i Skjern Å systemet. For nuværende må det imidlertid konstateres, at denne del af formålsparagraffen ikke er opfyldt. SÅS anerkender, at der er flere årsager til dette, men er også af den opfattelse, at skarvens påvirkning af fiskebestandene i Skjern Å systemet for nuværende er så negativ, at væsentlige tiltag er påkrævet.

Skjern Å Sammenslutningen vil derfor overfor relevante myndigheder kræve at:

 • Skjern Å Systemet friholdes fuldstændigt for skarv.
 • Skarvkolonierne i Ringkøbing Fjord skal fjernes.
 • Myndighederne påtager sig ansvaret for ovenstående.

Skjern Å Sammenslutningen går ind for mangfoldighed og stor biodiversitet i naturen. Der skal være plads til alle arter, herunder også åens fisk, der indgår som en væsentlig og naturlig del af fødekæden. Imidlertid har udviklingen i skarvens fødesøgning i Skjern Å og på fjorden haft så negativ indvirkning på fiskebestanden, at antallet af fisk i åen er historisk lavt. Stallingen, som tidligere var meget talrig, er i akut fare for at uddø. Laksen, som er hele områdets signaturfisk, har det også svært, og bestanden er som det eneste sted i Danmark nedadgående. Antallet af laks ligger for nuværende kun 25 -30 % af potentialet. Bestanden af havørred og bækørred i vandløbene er langt under det niveau, som forventes i et vandsystem som Skjern Å.

Undersøgelser fortaget af DTU dokumenter, at smolttabet er meget stort. Undersøgelserne viser også, at det er skarven, som er problemet. Det, som ikke er dokumenteret, er hvor mange fisk der bliver spist oppe i vandløbene, mens ynglen vokser op. Undersøgelser fra Kongeåen har dog dokumenteret, at 93 % af et antal mærkede fisk forsvandt i løbet af seks måneder. Dette er helt i tråd med SÅS observationer under el-fiskeri efter moderfisk. Flere af vandløbene er næsten fisketomme på store strækninger. Undtagelserne er de strækninger. der ligger i tæt bebyggelse.

På baggrund af de store investeringer der er lavet i form af vandrensning, fjernelse af spærringer og restaureringer, virker det helt urimeligt, at der ikke er en stor og sund fiskebestand i Skjern Å systemet. Hertil skal desuden lægges et stort systematisk udsætningsarbejde, samt et kæmpemæssigt frivilligt arbejde gennem mange år med udlægning af gydegrus.

Senest har kommunerne opstartet et projekt, som satser på at tiltrække lystfisker turister til åen, for at understøtte omsætningen hos de lokale erhvervsaktører, samt at forbedre forholdene for de lokale lystfiskere. Et projekt som er dødsdømt på forhånd, hvis man ikke løser problemet med skarven.

Konsekvenserne af ikke at løse problemet, vil være et fuldstændigt kollaps af fiskebestanden i Skjern Å systemet. Laksebestanden vil falde til et niveau, hvor laksen bliver totalfredet. Det samme er sandsynligt for ørredbestanden. Stallingen er allerede totalfredet, men risikoen for at den helt forsvinder er overhængende.  Dertil kommer en række andre arter, som måske ikke er så interessante, set fra lystfisker eller kommercielle synspunkter, men som alle har deres berettigelse i systemet.

Unavngivet

Den Store Lakseundersøgelse

SDPAS, Strengthening the Danish Population of Atlantic Salmon, eller I daglig tale, Den store Lakseundersøgelse, kører nu på andet år. Projektet består af syv arbejdspakker, hvoraf pakke syv handler om at formidle resultaterne så hurtig som muligt. Projektet har derfor lavet hjemmesiden www.danmarksvildlaks.dk hvor man kan finde et væld af informationer omkring lakseundersøgelserne.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks, finansieret af Innovationsfonden, Ringkøbing- Skjern kommune og Herning Kommune.

I uge 11 bliver smoltfælderne igen stillet op i Skjern Å og Omme Å, og igen i år bliver det muligt at følge med i udvandringen af smoltene. Kig forbi siden www.danmarksvildlaks.dk hvis du vil vide mere om undersøgelserne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laksen Hus

Danmarks Center for Vildlaks, DCV, er netop nu i gang med at etablere ”Laksen Hus” i  Albæk tæt ved DCV. Laksen Hus åbner den 16.4 i forbindelse med præmieren. Her er alle selvfølgelig velkomne, men herom senere.

Laksen Hus er et informations og videnscenter for lystfiskere og alle andre naturinteresserede som ønsker at opleve livet ved åen.

Ringkøbing- Skjern Kommune og Herning Kommune har længe haft et stærkt ønske om at udbrede kendskabet til det gode laksefiskeri i Skjern Å. RSK har derfor bevilliget 2 millioner til Ringkøbing Fjord turisme, RFT og Danmarks Center for Vildlaks til branding af laksefiskeriet i åen. En del af pengene er gået til etablering af Laksen Hus og ansættelse af en formidlingskoordinator. Etableringen af Laksen Hus er sket i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, som ønsker mere liv omkring det tidligere naturcenter i Albæk.

Laksen Hus skal råde og vejlede om alt indenfor laksefiskeri i åen, herunder være behjælpelig med fiskekort, guider og overnatningsmuligheder. Udover at byde lystfiskerturister fra nær og fjern velkomne, er det en stor ambition at skabe rammer, hvori også lokale lystfiskere har deres daglige gang. På centeret vil der være mulighed for at læse de sidste nye tidsskrifter indenfor laksefiskeri eller se klip fra åen på storskærm, samtidig med at man nyder en god kop kaffe. Der bliver også etableret en udendørs kastebane, hvor man kan øve sine kast både i og uden for sæsonen.

Laksens hus ønsker et tæt samarbejde med lystfiskerforeninger, lodsejere og Skjern Å Sammenslutningen, samtidig med at man vil være i dialog og servicerer lokale erhvervsaktører for at fremme lokaløkonomien.

Skjern Å Sammenslutningen bakker op om projektet, men påpeger, at succesen afhænger helt og holdent af en god og sund fiskebestand i åen. SÅS håber således, at projektet kan være med til at løse nogle af de problemer der er med skarv, spærringer og manglende målopfyldelse i vandløbene.

 

SAM_0286

Naturstyrelsen laver film om el-fiskeriet i Skjern Å

I forbindelse med vinterens el-fiskeri efter moderfisk og undersøgelse af lakseopgangen i Skjern Å, har Naturstyrelsen lavet en fin lille film, som fortæller om fiskeriet og formålet. Særligt det meget korte undervandsklip ca. 20 sek. inde i filmen, viser hvordan fisken bliver trukket hen mod søgeren. I kan se filmen på nedenstående link.

https://www.youtube.com/watch?v=4ZXfxyiquxE&feature=youtu.be

281120131422

Lakseopgangen 2016

3.434 laks svømmede op i Skjern Å i 2016. Det blev resultatet af DTU og DCV opgangs undersøgelse. Undersøgelsen er en del af ”Den Store Lakseundersøgelse” som er finansieret af Innovationsfonden, Herning Kommune, Ringkøbing- Skjern Kommune, DTU og DCV.

Resultatet viser, at Skjern Å forsat er langt fra at opfylde sit potentiale, som må forventes at ligge mellem 8.000 og 12.000 opgangsfisk. Resultatet er også lavere end i 2011 hvor 4.176 laks gik og men dog højere end i 2013 hvor kun 2.477 laks trak op i Skjern Å.

Hvis man sammenligner lystfiskerfangsterne fra de seneste år, ser det ud som om at årets opgang er på linje med 2012, men mindre end i 2015. Lystfiskerfangsterne kan naturligvis kun bruges som retningslinjer for opgangen, da forskellige forhold som fiskeriindsats og vejrforhold spiller ind. I skemaet kan man selv forsøge at sammenligne.

Undersøgelsen gentages igen i efteråret 2017. Du kan læse mere om undersøgelsen på: http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=20643D3E-F9A9-462C-B350-7F8838479539

 

 

Årstal Lystfiskerfangster Bestandsestimater
2016 1.227 stk. 3.434 stk.
2015 1.452 stk.  
2014 1.084 stk.  
2013    937 stk. 2.477 stk.
2012 1.218 stk.  
2011 1.264 stk. 4.179 stk.
2010 1.149 stk.  
2009    888 stk.  
2008    878 stk. 3.099 stk.
2007    379 stk.  

 

SÅS / Fiskeplejeudvalget / Søren