Indberet din fangst
Alle modtagere - Huste No7, DOT,  Misse W, Torben Thinggaard, Finn Stengel Petersen

Miljøpris til Torben Thinggaard

Torben Tinggaard modtog 1.november Herning Kommunes miljøpris for sin store indsats for forbedring af vandløbene i kommunen. Prisen blev overrakt til Torben og en række andre personer af formanden for Teknik og Miljø udvalget Finn Stengel Petersen, som blandt andet udtaler:

– Det glæder mig, at jeg igen kan overrække denne anerkendelse for en grøn indsats til lokale ildsjæle. Det er helt afgørende, at virksomheder, institutioner, foreninger og borgere går foran, hvis der skal skabes en bæredygtig udvikling. Der er brug for alle indsatser – store som små. Vi har brug for fortællingen om, at en grøn omstilling er mulig. Ja, at den er nødvendig.

Torben Thinggaard gør som  ildsjæl en stor indsats for forbedring af forholdene for fisk og natur i kommunens vandløb. Det gør Torben som tovholder for frivillig restaurering af utallige vandløb. Fiskeundersøgelser viser, at indsatsen gør en forskel, og at disse vandløb er blandt dem, hvor der er allerflest naturlige ørreder og laks. Torben engagerer sig desuden i fora og møder for forbedring af vandløb i kommunen. Han er – med sin store indsigt og evne til   at lytte – med til at finde gode løsninger til glæde for alle, ikke mindst naturen, der ikke kan tale sin egen sag.

Fra Skjern Å Sammenslutningen skal der også lyder et stort tillykke til Torben og en tak for den uvurderlige indsat for vandløbene i Skjern Å systemet. Torben gør et stort arbejde i såvel vandrådene, som i de små vandløb hvor der er et stort behov for forbedringer af gyde og opvækstforhold.

Bestyrelsen

heli-rig

Sådan binder du et “helikopter rig”

I 2016 nedsatte Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, et udvalg for skånsomt og bæredygtigt fiskeri. Målet var at sikre størst mulig overlevelse på de genudsatte laks og havørreder, således at disse bidrager ved gydningen.

Arbejdet har indtil videre resulteret i gode anvisninger på hvordan fiskene håndteres ved genudsætning, samt anbefaling af brug af fangstnet med små masker, allerbedst gummi eller silikonenet.

Fra starten var der fokus på store trekroge, som angiveligt gav anledning til skader. Derfor har en række personer testfisket spinnere med små trekroge monteret på et stykke line, det såkaldte ”helikopter rig”. Resultatet har været meget positivt, og vi kan kun anbefale at prøve dette ”set up”. Bedre krogninger, færre tabte fisk, og frem for alt færre og mindre skader på fiskene.

Andreas Lyngø og Torben Smedegaard har nu lavet en film om hvorledes man binder dette ”rig”. Tak til de to for det fine arbejde. Vi tror at alle kan finde ud af binde det skånsomme og effektive ”rig” blot anvisningerne følges. Husk lige at klemme modhagerne, inden spinnerne søsættes i de vestvendte lakseåer.

Du kan se filmen ved at klikke på linket

https://www.youtube.com/watch?v=4CuGj7Bw-Y4

Overtrædelse af fiskereglerne for Skjern Å systemet

Skjern Å Sammenslutningens(SÅS)kontroludvalg har desværre haft mere travlt i denne sæson end tidligere. Dette har betydet flere udelukkelser og en række advarsler. Det er SÅS ansvar, at kvoterne og fiskeregler i bekendtgørelsen overholdes.

SÅS har 10 opsynsmænd som varetager fiskeriopsynet ved fiskevandet i Skjern Å systemet. Deres vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede fiskerne langs åen, men de er selvfølgelig også forpligtiget til at sikre, at gældende regler bliver overholdt. SÅS har nedsat et kontroludvalg som behandler overtrædelser, og bestemmer hvilke sanktioner, der skal gives. Alle i kontroludvalget er A-opsynsmænd, uddannet og godkendt af fiskeriinspektoratet i Nymindegab.

Udelukkelser gives såfremt der sker overtrædelser af bekendtgørelsen, det kan være fiskeri med modhager på krogene, eller hjemtagelse af laks udenfor de tildelte kvoter. Overtrædelse af bekendtgørelsen bliver fra nu af automatisk videregivet til fiskerikontrollen, med anmodning om yderligere retsforfølgelse.

Advarsler gives for uhensigtsmæssig håndtering af fisk, som skal genudsættes, eller billeder der ikke lever op til de anbefalinger, som findes på hjemmesiden. Gentagelsestilfælde kan medføre udelukkelse fra fiskeri.

Overtrædelse af fiskereglerne, eksempelvis ormefiskeri efter at man har fanget laks, kan ligeledes medføre sanktioner.

Det er utilfredsstillende, at der har været så mange sager i indeværende sæson. I værste fald kan vi risikere at få tildelt en mindre kvote, hvis der skal tages højde for et antal overtrædelser. Vi har derfor et fælles ansvar for at reglerne overholdes, og vi opfordrer til at hjælpe dem, som ikke kender reglerne. Dem, som bevidst snyder, må vi håndtere som vi bedst kan, så de skal ikke ødelægger det for alle andre.

Se  i øvrigt  www.skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/  – sanktioner ved overtrædelse.

Bestyrelsen

DTU Aqua søger oplysninger om pukkellaksen og dens færden i Danmark

 

Pukkellaks-fanget-i-storaa1

Efter den seneste tids fangster af pukkel laks i flere af de vestjyske vandløb søger DTU Aqua nu oplysninger om pukkellaksen og dens færden i danske vandløb. DTU Aqua modtager derfor gerne oplysninger om evt. fangster i form af fangststed, dato, længde og vægt, samt skælprøve og foto…

Læs mere:

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/pukkellaks?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_08_04_Nyhedsbrev

SONY DSC

Nye optagelser fra slusen i Hvide Sande

Det er altid en god oplevelse at stå på slusen i Hvide Sande og kigge på laksene som er på vej til Skjern Å. Netop her i juli og august er chansen rigtig god. Hvis man vil være sikker på at se fiskene, skal man holde øje med hvornår det er lavvande. Så er der næste altid udgående strøm, og laksene samler sig strømmen på ydersiden af slusen. Hvis man vil planlægge lidt efter det, kan kigge på DMI/Hav/tidevand/Hvide Sande.

Laks og havørreder er fredet i hele havneområdet, så der er ingen mulighed for at fiske efter laksen, men alene kigget er efterhånden blevet en stor attraktion.  Martin fra “Lystfiskeren” i Hvide Sande har lavet nogle fine optagelser af  laksene. Du kan se dem hvis du klikker på nedenstående.

https://www.facebook.com/lystfiskerenhvidesande/posts/1521623481227766

 

 

351

Skarven – Elsket og hadet

TV MIDTVEST har lavet et halvtimes program om skarven ved Skjern Å og Ringkøbing fjord. Programmet forsøger at belyse nogen af de mange problematikker, der er omkring den store skarvbestand, der holder til omkring åen og i Ringkøbing Fjord. Skjern Å Sammenslutningen har fået mulighed for at tilkendegive de frustrationer, som rigtig mange lystfiskere giver udtryk for, samtidig med at myndighederne redegør for, hvad det er for nogle udfordringer man står over for. DTU Aqua fortæller om arbejdet med at beregne smolt udtrækket og hvordan man finder ud hvor mange af smoltene der bliver spist af skarven. Tag en kop kaffe, og bliv lidt klogere på skarv og fisk.

https://www.tvmidtvest.dk/elsket-og-hadet/elsket-og-hadet-skarven?autoplay=1#player

IMG_0657

TV-MIDTVEST ved Skjern Å

TV-Midtvest har lavet et indslag omkring Ringkøbing- Skjern og Hernings Kommunes satsning på udvikling at laksefiskeriet. I indslaget interviewer de forskellige aktører omkring laksefiskeriet ved Skjern Å. Fiskeriet har været rigtig godt i år, hvilket ikke er gået ubemærket hen. Glade lystfiskere giver god stemning omkring fiskeriet. Og den gode stemning smitter af helt til toppen af det politiske system. Hvis du ikke fik set indslaget er muligheden her.

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/04-06-2017/1930/indblik-sondag-lakseeventyret-ved-skjern?autoplay=1?v=1_9vi98pr5

 

IMG_0669

Anbefaling af net til landing af laks og havørred.

Skjern Å Sammenslutning anbefaler at man bruger store og gode fangstnet til landing af laks og havørreder som skal genudsættes. Det forkorter fighten betydeligt, samtidigt med at det er nemt at holde fisken i vandet mens den afkroges. Ligeledes er det nemt at tage et hurtigt billede af fisken, mens den er i nettet. Særligt når man er alene, er det en stor fordel. Er der en til at hjælpe, kan man forsigtigt løfte fisken fri af vandet og tage billedet, men max 5 sekunder.

Dog skal man være opmærksom at ikke alle net typer er velegnet til catch and release fiskeri. Masker der er større end 10 mm er uegnede, ligesom nettene skal være knudefri. Stormaskede net giver betydelige finneskader, mens knudnet selvsagt kan beskadige slimlaget. Allerbedst er netposer af gummi eller silicone.

Alle grejforhandlere har nu fine net som opfylder kravene, og de fleste steder kan der også købes nye netposer, så man kan udskifte uhensigtsmæssige gamle netposer.

Per Gylling har lavet en lille film om fordelen ved at bruge net. Filmen kan ses herunder.

Bestyrelsen

 

maxresdefault

Til skræk og advarsel :-)

Oplevelser med fiskeriopsynet ved Skjern Å.

 

IMG-20170516-WA0015-765x1024[1]

Forbered genudsætningen af din laks

Forbered dit Catch and release fiskeri.

Kvoterne for de store laks er opbrugt i Skjern Å, Vorgod å og nedre del af Omme Å. Det betyder at rigtig mange af de laks vi fanger lige nu, skal sættes ud igen. Skjern Å Sammenslutningen vil derfor gerne opfordre til, at man forbereder sig bedst muligt på situationen hvor en stor laks bider på.

Overvej hvilke grejer du anvender til fiskeriet. Det er vigtigt at de fisk som genudsættes overlever således de kan deltage i gydningen til vinter. Og der er god dokumentation for at fiskene overlever, såfremt man følger de anvisninger som er skrevet under Fiskeriet/fiskeregler her på siden.

En af de fejl som vi desværre har set nogle gange, er at man tager fisken på land for at afkroge den. Dette ødelægger slimlaget, og fisken får efterfølgende svamp. Det er vigtigt at fisken forbliver i vandet hele tiden, meget gerne i et fangstnet med små masker. Alternativt i noget grøde, men hele tiden i vandet. Afkrog fisken med en krogløser eller discorger. Ved genudsætning holdes fiskens hoved mod strømmen indtil fisken selv svømmer afsted. Hold fisken stille og roligt. Træk den ikke frem og tilbage i vandet. Det kan være nødvendigt at træde lidt ud i åen. Det kan give våde støvler og bukser. Det overlever både fisker og fisk.

Alt er er nemt når man har prøvet det nogle gange. Men der er en første gang for alle, så derfor kan der være nogen som har brug for hjælp. Tilbyd din hjælp eller giv et par gode råd. Ønsker man et billede af fisken, kan forsigtigt og understøttet løfte den ud af vandet i max. 5 sekunder. Er man alene er et billede af fisken i vandet eneste mulighed.

DTU har lavet nogle anbefalinger omkring valg af kroge. Undgå store kroge, de giver for store skader på fiskene. Brug ikke enkeltkroge større end str. 2, gerne lidt mindre, dobbeltkroge større end størrelse 10 og trekroge større end størrelse 8. Anvend meget gerne helikopterrig eller lign. På blink og spinner.

Vi har et fælles ansvar for at fiskeriet foregår på et forsvarligt og bæredygtigt grundlag. Tænk derfor situationen godt igennem inden fiskeriet påbegyndes. Er man godt forberedt er det ganske enkelt at genudsætte laks og havørreder, og man undgår at tvivlen om fisken nu overlevede.

Bestyrelsen / SÅS