Indberet din fangst

Bestyrelse

Skjern å Sammenslutningen organisatorisk:

Sammenslutningens formål er, i samarbejde fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet, herunder at:

 • formidle ordnede forhold mellem ejere og lejere af fiskevandet
 • sørge for optimale forhold for lystfiskeriet med skyldig hensyntagen til fiskebestand og miljø
 • forestå indfangning af vildfisk til opdræt
 • forestå opdræt og udsætning af fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer
 • kontrollere fiskeriet og herunder påtale ulovligt fiskeri
 • udtale sig i forbindelse med sager, der henhører under miljøloven og vandløbsloven
 • påtale/anmelde ulovlig forurening

Som medlemmer kan kun optages:

 • fiskeriforeninger,
 • konsortier,
 • lodsejere,
 • lejere af fiskevand ved Skjern å systemet, samt
 • fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord.
 • Endvidere kan også optages passive medlemmer.

De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

Bestyrelsen:

Titel Navn Adresse Telefon
Formand Jan Møller Jensen Højgade 1, Timring 7480 Vildbjerg 40402207
Næstformand Ole Knudsen Arnborgvej 10, Borris, 6900 Skjern 40 87 05 53
Sekretær Ole Knudsen Arnborgvej 10, Borris 6900 Skjern 40 87 05 53
Kasserer Aage Martinsen Guldregnalle 7 6920 Videbæk 97 17 25 97
Menigt medlem Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15
Menigt medlem Verner Thomsen Dyrvigvej 3, 6880 Tarm 61386693
Menigt medlem Ib Karstensen Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding 20 25 18 81
Menigt medlem Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30
 Menig medlem  Bo Nielsen  Håbetsvej 15 8700 Horsens 22538472

 

 

( Vedtægter)

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:

Fiskepleje udvalg:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen, fmd. Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15

 

 


Vandplejeudvalg:

Navn Adresse Telefon
Ib Karstensen Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding 20 25 18 81

 

 


Registrerings- og kontroludvalg:

Navn Adresse Telefon
Bo Nielsen Håbetsvej 15 8700 Horsens 22538472

 

 


PR-udvalg:

Navn Adresse Telefon
 Søren Larsen Ånumvej 163 24406921

 

 


Bredejerudvalg

Navn Adresse Telefon
Ole Knudsen Arnborgvej 10, Borris, 6900 Skjern 40870553
Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30

 

 

 

Fiskeriopsynsmænd:

Søren M. Larsen, Ånumvej 163, 6900 Skjern, 97353815/24406921, sl@vildlaks.dk

Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280, Sdr Felding,  61462044, henrik.jensen32@skolekom.dk

Birger D. Jensen, Parkallé 51, 6880 Tarm, 42602559, bdj@turbopost.dk

Karsten Siggaard, Egernvej 28, Borris, 6900 Skjern, 97366214/24425040, klsiggaard@hotmail.com

Svend O Laursen, Nr. viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk, 52657701, svendlauersen@mail.tele.dk

Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens, 22538472, formand@skj-lf.dk

Svend Erik Øgendahl, Højbyvej 23, Borris, 6900 Skjern, 20223453, oegendahlborris@gmail.dk

Hans L.K. Hansen, Skovvej 21, 6880 Tarm, 22243615, HLKHansen@gmail.com

Svend Aage Mortensen, Vinkelvej 25, 6880 Tarm,50549870, buller.m@os.dk

Josua Adamsen, Grønnegade 10, 6880 Tarm, 601495636, jogge24@live.dk

Keld Andersen, Agerhøj 29, 6880 Tarm, 97372882, koatam@mail.dk

Torkild Bøgild, Ahlevej 1, 6900 Skjern ,41291134, salmonhouse@live.dk

Niels Præst,  Nr.Lindvej 29 u,Lind, 7400 Herning niels@postbilen.dk

Tommy Rasmussen,Vesterdige 4 Lind,7400 Herning,25352033,  dorthe_tommy@privat.dk

Torben Pedersen,Skovbrynet 185,7330 Brande,61654459,Mail. Mail.fenwich_nord@hotmail.com

Jan Andreasen,Vestergade 49 c.st. 7400 Herning ,26275082 , Mail.beja@youmail.dk

Jesper Ottosen Odensevej 725 b 5300 Kerteminde ,41134959 , jesper.ottosen5@skolekom.dk

Ole Damgaard Schubertsvej 15 7400 Herning ,20679820 , ole_damgaard@yahoo.dk

Kontroludvalget:

Svend Erik Øgendahl

Birger Dam Jensen

Bo Nielsen

 

22538472, laxmink@mail.dk