Indberet din fangst

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:314 stk100%40,8%325 stk.100%42,2%131 stk/17%770 stk
Antal hjemtagne fisk:135 stk43%17,5%130 stk40%16,9%9 stk/1,2%274 stk/35,58%
   Heraf finneklippede:62 stk19,7%8,1%46 stk14,2%6%4 stk/0,5%112 stk/14,55%
Antal genudsatte fisk:179 stk57%23,2%195 stk60%25,3%122 stk/15,8%496 stk/64,42%
   Heraf finneklippede:66 stk21%8,6%68 stk20,9%8,8%60 stk/7,8%194 stk/25,19%
Gennemsnitsvægt:5,662 kg5,988 kg3,833 kg5,781 kg
   Antal uden vægtangivelse:198 stk202 stk125 stk525 stk
Gennemsnitslængde:78,09 cm81,38 cm76,3 cm79,19 cm
   Antal uden længdeangivelse2 stk1 stk3 stk6 stk
Gns. konditionsfaktor1,1891,1110,8631,164
Total antal kg.:656,78 kg100%46,4%736,58 kg100%52%23 kg1416,36 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:198 stk63,1%25,7%202 stk62,2%26,2%125 stk/16,2%525 stk/68,18%
0-4 kg.:42 stk13,4%5,5%16 stk4,9%2,1%3 stk/0,4%61 stk/7,92%
4-8 kg.:50 stk15,9%6,5%95 stk29,2%12,3%3 stk/0,4%148 stk/19,22%
over 8 kg.:24 stk7,6%3,1%12 stk3,7%1,6%0 stk/0%36 stk/4,68%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 43% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 43% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 17,5% under (af alle) betyder at 17,5% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 13,4% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 13,4% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 5,5% under (af alle) betyder at 5,5% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 4451,42kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 4226,25kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 4172,34 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde