Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   11,35 °C

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:492 stk100%36,3%695 stk.100%51,3%167 stk/12,3%1354 stk
Antal hjemtagne fisk:110 stk22,4%8,1%183 stk26,3%13,5%8 stk/0,6%301 stk/22,23%
   Heraf finneklippede:33 stk6,7%2,4%91 stk13,1%6,7%3 stk/0,2%127 stk/9,38%
Antal genudsatte fisk:382 stk77,6%28,2%512 stk73,7%37,8%159 stk/11,7%1053 stk/77,77%
   Heraf finneklippede:145 stk29,5%10,7%189 stk27,2%14%57 stk/4,2%391 stk/28,88%
Gennemsnitsvægt:6,609 kg5,729 kg5,525 kg6,058 kg
   Antal uden vægtangivelse:382 stk528 stk156 stk1066 stk
Gennemsnitslængde:84 cm83,9 cm82,27 cm83,74 cm
   Antal uden længdeangivelse3 stk5 stk3 stk11 stk
Gns. konditionsfaktor1,1150,970,9921,032
Total antal kg.:726,97 kg100%41,7%956,81 kg100%54,8%60,78 kg1744,56 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:382 stk77,6%28,2%528 stk76%39%156 stk/11,5%1066 stk/78,73%
0-4 kg.:33 stk6,7%2,4%35 stk5%2,6%2 stk/0,1%70 stk/5,17%
4-8 kg.:47 stk9,6%3,5%111 stk16%8,2%8 stk/0,6%166 stk/12,26%
over 8 kg.:30 stk6,1%2,2%21 stk3%1,6%1 stk/0,1%52 stk/3,84%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 22,4% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 22,4% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 8,1% under (af alle) betyder at 8,1% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 6,7% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 6,7% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 2,4% under (af alle) betyder at 2,4% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 8201,86kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 8156,22kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 8150,58 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde